Geestelijk overspel.

En God zeide; laat ons mensen maken naar ons beeld.
En God schiep man en vrouw, en God zegende hen.
God formeerde de man van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus.
Maar de man was alleen. Toen nam God een rib uit de man en vormde de rib tot een vrouw.
Toen Adam haar zag zei hij; dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees.
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
In Genesis staan twee teksten over het tot één vlees zijn. In Gen. 1 vers 28 staat; weest vruchtbaar en wordt talrijk. Daartoe is gemeenschap met elkaar nodig ofwel ze moeten daarvoor tot één vlees zijn. Hier is het doel van die gemeenschap kinderen krijgen; wordt talrijk.
In Gen. 2 vers 24 is het tot één vlees zijn een gevolg van een verlangen één te zijn omdat man en vrouw oorspronkelijk één lichaam waren. God nam een rib uit de man waardoor hij niet meer volledig was.
En de vrouw moet in diepste wezen haar afkomst ervaren. Zij kwam uit de man, uit een rib gevormd.
Zij was voor haar schepping vlak onder het hart van de man.
In deze tekst wordt niet gewezen naar het kinderen krijgen. Nee, Gods bedoeling was dat zij één zouden zijn. Daarom gaat de gemeenschap tussen man en vrouw ook veel verder dan een bevrediging van seksuele verlangens.
Nee, God heeft man en vrouw zo geschapen dat zij tijdens de gemeenschap zowel geestelijk als lichamelijk één worden.
In Ef. 5 lezen we dat God het huwelijk vergelijkt met Christus en de gemeente.
Het Hoofd en het lichaam zijn één. En opnieuw klinken daar de woorden; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn.
Ook hier wordt geen verband gelegd met de opdracht vervul de aarde.
In heel de schepping komen we tegen dat God zei dat het goed was.
God s bedoeling was en is dat zowel man als vrouw genieten van dat samen zijn.
God geeft in een huwelijk niet iemand een lust en de ander een last. Zo heeft God man en vrouw niet samengebracht.
Maar de zonde is in de wereld gekomen. Man en vrouw zijn belast met het zondeprobleem.
Vooral richt de vijand zijn pijlen op het huwelijk.
Porno en letterlijk overspel is aan de orde van de dag. Homoseksualiteit wordt tegenwoordig als heel normaal beschouwd.
Maar in een huwelijk kunnen ook andere problemen zijn. Ook en misschien wel vooral onder christenen. Ik wil dat geestelijk overspel noemen.
Vroeger werd ons gewaarschuwd voor een grote valkuil. Vooral als je werkzaam was in een gemeente, op welke plaats dan ook.
Men zei; zorg er voor dat je de juiste prioriteiten stelt: Op de eerste plaats komt God in je leven.
In de tweede plaats je man, je vrouw, je gezin. En pas op de derde plaats de gemeente, je christelijke werk.
Vele huwelijken gaan kapot omdat de gemeente de eerste plaats inneemt. In feite is dat geestelijke overspel. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn; je werk, je hobby, je goede werken en we kunnen het misschien allemaal wel zelf invullen.

En zij zullen tot één vlees zijn. O, nee, ik heb er geen behoefte meer aan. En men leeft jaren langs elkaar heen. En is men dan terecht hevig verontwaardigd als het tot overspel komt? In welke vorm dan ook? God zegt; onthoudt elkander je lichaam niet.
Als dat wel gebeurt wordt het misschien tijd dit probleem bij God te brengen.

God zegene u.

Tammo A. J. Schut