Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut

Van Bijbelse omvang.

Dat zijn woorden die ik in gewone wereldse kranten niet eerder ben tegengekomen.
De voedselhulporganisatie van de Verenigde Naties, sloeg deze week groot alarm over dreigende voedseltekorten onder miljoenen mensen. Mogelijk 265 miljoen.
De grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog dreigt.
Dit door de vele conflicten, natuurrampen, zoals droogte en sprinkhanenplagen ( eveneens van Bijbelse omvang).
Veel landen staan aan de rand van een hongerpandemie die kan leiden tot hongersnoden van Bijbelse proporties. Aldus het NRC.
Door de corona pandemie zijn miljoenen mensen werkloos geworden. Alleen al in Amerika 22 miljoen. Wereldwijd is dat niet te schatten, maar miljoenen mensen hebben door de crisis geen enkel inkomen meer, waardoor ze geen voedsel meer kunnen kopen.
Bill Gates verklaarde onlangs dat “digitale certificaten”zullen worden gebruikt om te identificeren wie het aanstaande COVID-19-vaccin heeft ontvangen. En deze certificaten zullen ook worden gebruikt om te identificeren wie er wel of niet zaken kan doen.
Een ontwikkeling die natuurlijk doet denken aan Openb. 13 : 16 waar staat;
en het maakt, dat aan allen een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen en verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.      En zijn getal is 666.
Met recht kunnen wij ons afvragen of de intelligente lockdown, die onze bewegingsvrijheid ernstig beperkt, een voorproefje is van wat de komende jaren gaat gebeuren.
De rampen nemen toe en de duisternis gebruikt deze rampen om volledige controle te krijgen over de mensheid.
Als we met geestelijke ogen kijken naar wat er gebeurt, dan geloof ik dat de voleinding der wereld nabij is.
Matt. 13 schrijft daar het volgende over; de discipelen vroegen:
"maak ons de gelijkenis van de akker duidelijk".


Jezus antwoordde en zei;
Die het goede zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld;
het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk;
het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand,
die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld;
de maaiers zijn de engelen.
Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon de mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders.
WIE OREN HEEFT, DIE HORE.

Morgen is er de dodenherdenking en overmorgen is het IS 75 jaar geleden dat wij werden bevrijd.
Beide dagen zullen anders verlopen dan we gewend zijn. Vrijheid hebben we gehad.
De wereld is anders geworden. De tijd die achter ons ligt komt niet meer terug.
Het was een tijd waarin we zonder druk konden kiezen. God dienen of de wereld.
Velen hebben de vrijheid gebruikt om te doen en te laten wat men zelf wilde.
God is dood. Wij zullen leven, zoals wij dat willen.
God noemt dat dwaas.
De komende jaren zal een tijd zijn waarin duidelijk wordt wie tot de vijf dwaze maagden behoren en wie tot de vijf wijze maagden.
Want dwars door de moeilijkheden, die wereldwijd voor de deur staan, heen zal daar de roep klinken; de Bruidegom komt, zie gaat uit hem tegemoet. Bent u daar klaar voor?
Weet u wat u gaat doen als er een vaccin gevonden wordt? Laat u zich inenten, ook al zal dat onderwerping betekenen aan een systeem dat door de duisternis beheerst wordt?
Kortom, er breekt een tijd aan van ziften. Jezus zegt dat de wetsverachting zal toenemen.
Zullen we volharden tot het einde?
Als de komst van de Zoon des mensen zich aandient met macht en majesteit kunt u dan zeggen;
ik mag stralen als de zon in het Koninkrijk mijns Vaders ?
Als we dat nog niet weten, laten we dan orde op zaken stellen.
Laten we alle lauwheid afwerpen en bewust ons leven aan God toewijden.
Zonder compromissen, maar levend in de verwachting dat Jezus spoedig terugkomt.
Als u nog geen keuze voor God heeft gemaakt, als u Jezus als Redder en Verlosser nog niet hebt aanvaard, doe het dan nu.
Dan zal God u dwars door de moeilijke tijden heen loodsen.
Dan hoeft u niet bevreesd te zijn voor wat gaat komen.
Want dan heeft u de Overwinnaar aan uw zijde.

Ik wens u een gezegende zondag toe.

Tammo Schut.

 

(Met zijn toestemming hier geplaatst)