Home » Kerkdiensten

Kerkdiensten

        DEZE PAGINA IS INFO EN EEN LINK NAAR 

               DE RADIOGEMEENTE

NIEUWSBRIEVEN 1 T/M NR 4  2020 STAAN  OP DEZE WEBSITE !

 

 

 

DEN HAAG

CHRISTUS TRIOMFATORKERK

Jul. van Stolberglaan 154

 


 

(wegens corona geen dienst)

zondag 20 december 2020

Voorganger: ds A.H. Agtereek uit Oegstgeest

Organist: Jan van Westenbrugge

Muzikale medewerking:

Chr. Gem. Zangvereniging Concordia o.l.v. Cees Brouwer

 


 

De volgende tekst doet me ook altijd denken aan de manier
waarop Ds. G. Toornvliet, 
deze woorden vol vuur uitsprak
in het concertgebouw in Amsterdam:

"Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven

voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe."

 Rom. 14:7-8

 

  

Gerrittooornvliet.jpgwkruisjeopwit.jpgDs. G. Toornvliet

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen door hen te dopen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mt. 28:19-20

__________________________ 

 

Onderstaande zegen mag een hogepriester (of dominee)
 u  geven aan het einde van een (kerk) dienst.  
Numeri 6:24-26 

"De Here zegene u en behoede u;

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u,
en geve u vrede!"

 

geloofbiijbelinhanden-2.jpg

 

 

Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
Afbeelding twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......