Home » Kerkdiensten
Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

        DEZE PAGINA IS INFO EN EEN LINK NAAR               

 DE RADIOGEMEENTE

 Algemene informatie

! VAN HARTE WELKOM IN DE DIENSTEN EN OP DE BIJBELSTUDIE ! 

 

 

DEN HAAG

CHRISTUS TRIOMFATORKERK

Jul. van Stolberglaan 154

 

KERKDIENST

  KNIPPER.gif

                                                             

18 augustus 2019

Voorganger:  Ds. W.J.W. Scheltens

 

Muzikale medewerking: Hervormd Kerkkoor

Scheveningen

o.l.v. Astrid Oudewaal

Organist: Jan van Westenbrugge

 

___________________________

 

september 2019     Geen dienst
___________________________

  KNIPPER.gif

 

20 oktober 2019

Voorganger:  Ds W.M.M. Moonen

Muzikale medewerking: 

 Chr. Mannenkoor Scheveningen
o.l.v. Michael Spaans

Organist: Jan van Westenbrugge


___________________________

 

november 2019      Geen dienst

___________________________

___________________________

De volgende tekst doet me ook altijd denken aan de manier waarop Ds. G. Toornvliet,
 deze woorden vol vuur uitsprak in het concertgebouw in Amsterdam :

"Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven

voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe."

 Rom. 14:7-8

 

  

Gerrittooornvliet.jpgwkruisjeopwit.jpgDs. G. Toornvliet

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen door hen te dopen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mt. 28:19-20

__________________________ 

   

Onderstaande zegen mag een hogepriester (of dominee)
 u  geven aan het einde van een (kerk) dienst.  
Numeri 6:24-26 
De Here zegene u en behoede u;

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

 

geloofbiijbelinhanden-2.jpg

Terug

Kerkdiensten