KNIPPER.gif 

Wij zoeken een voorganger voor onze diensten .........

Contact met de radiogemeente


Christus Triumfatorkerk Den Haag

Deze kerk werd op 21 maart 1962 in gebruik genomen.

 

 

 

Jul. van Stolbergln 154/Ln van Nieuw-Oost Indië

(ingang De Carpentierlaan)

 

Volgende dienst wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

radiogemeente.

 

 

BIJBELSTUDIE  

 Na de zomermaanden

op dinsdag 5 september 2023 

Aanvang 13.30 uur

dinsdag 3 oktober 2023

Contact


 

vijg.png


 

De volgende tekst doet me ook altijd denken aan de manier
waarop Ds. G. Toornvliet, 
deze woorden vol vuur uitsprak
in het concertgebouw in Amsterdam:

"Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven

voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe."

 Rom. 14:7-8

 

  

Gerrittooornvliet.jpgwkruisjeopwit.jpgDs. G. Toornvliet

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven,
heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen door hen te dopen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mt. 28:19-20

__________________________ 

 

Onderstaande zegen mag een hogepriester (of dominee)
 u  geven aan het einde van een (kerk) dienst.  
Numeri 6:24-26 

"De Here zegene u en behoede u;

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u,
en geve u vrede!"

 

geloofbiijbelinhanden-2.jpg

 

Hieronder vind u preken van de radiogemeente
in pdf
Afbeelding twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......