Home » Kerkdiensten
...   "Niemand leeft voor zichzelf.    Niemand sterft voor zichzelf.    Wij leven en sterven voor God onze Heer,    aan Hem behoren wij toe."   

        DEZE PAGINA IS INFO EN EEN LINK NAAR               

 DE RADIOGEMEENTE

 Algemene informatie

! VAN HARTE WELKOM IN DE DIENSTEN EN OP DE BIJBELSTUDIE ! 

 

 

DEN HAAG

CHRISTUS TRIOMFATORKERK

Jul. van Stolberglaan 154

 

KERKDIENST

  KNIPPER.gif

 

                                                                  21 april 2019 (eerste Paasdag)                   

                                                                Voorganger:  Ds A.H. Agteereek

                                                                Muzikale medewerking: Chr. gemengd Zangver. 
                                                                 Concordia o.l.v. C. Brouwer

                                                                  Organist: Marcel van Duyvenvoorde

 

___________________________________

______________________________________

 

De volgende tekst doet me ook altijd denken aan de manier waarop Ds. G. Toornvliet,
 deze woorden vol vuur uitsprak in het concertgebouw in Amsterdam :

"Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven

voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe."

 Rom. 14:7-8

 

  

Gerrittooornvliet.jpgwkruisjeopwit.jpgDs. G. Toornvliet

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen door hen te dopen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mt. 28:19-20

__________________________ 

   

Onderstaande zegen mag een hogepriester (of dominee)
 u  geven aan het einde van een (kerk) dienst.  
Numeri 6:24-26  ‘De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

geloofbiijbelinhanden-2.jpg

Terug

Kerkdiensten