Home » Kerkdiensten
...   "Niemand leeft voor zichzelf.    Niemand sterft voor zichzelf.    Wij leven en sterven voor God onze Heer,    aan Hem behoren wij toe."   

        DEZE PAGINA IS INFO EN EEN LINK NAAR               

 DE RADIOGEMEENTE

 Algemene informatie

! VAN HARTE WELKOM IN DE DIENSTEN EN OP DE BIJBELSTUDIE ! 

 

 

DEN HAAG

CHRISTUS TRIOMFATORKERK

Jul. van Stolberglaan 154

 

KERKDIENSTEN

 

KNIPPER.gif

16 september 2018

 

Voorganger: Ds H.J. Franzen
Muzikale medewerking Int. koor Voice of Joy o.l.v.
Caroline Guijt-Verkade
Organist: Danny Spaans 

 
  Aanvang dienst: 19.00 uur 
 ________________________________________

KNIPPER.gif

21 oktober 2018  

 

(Zangdienst)

Voorganger: Wim Groenewegen
Muzikale medewerking: Int. koor Voice of Joy o.l.v.
Caroline Guijt-Verkade
Organist: Danny Spaans
 
 Aanvang dienst: 19.00 uur  

_______________________________________

  KNIPPER.gif
18 november 2018

 Wim Groenewegen
Muzikale medewerking: Chr. Mannenkoor Scheveningen
o.l.v.Michael Spaans
Organist:Jan van Westenbrugge

 
  Aanvang dienst: 19.00 uur 
 ______________________________________

 KNIPPER.gif

18 november 2018 
                   
Voorganger: Ds A.H. Agtereek
Muzikale medewerking: Chr. gemengde Zangver.
                              Concordia o.l.v.Cees Brouwer                                          
Organist: Jan van Westenbrugge
 

Aanvang dienst: 19.00 uur

 ________________

 

 

________________

  

De volgende tekst doet me ook altijd denken aan de manier waarop Ds. G. Toornvliet,
 deze woorden ol vuur uitsprak in het concertgebouw in Amsterdam :

"Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven

voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe."

 Rom. 14:7-8

 

  

Gerrittooornvliet.jpgwkruisjeopwit.jpgDs. G. Toornvliet

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen door hen te dopen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mt. 28:19-20

__________________________ 

   

Onderstaande zegen mag een hogepriester (of dominee)
 u  geven aan het einde van een (kerk) dienst.  
Numeri 6:24-26  ‘De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

geloofbiijbelinhanden-2.jpg

Terug

Kerkdiensten