KNIPPER.gif 

Wij zoeken een voorganger voor onze diensten .........

Contact met de radiogemeente


Christus Triumfatorkerk Den Haag

Deze kerk werd op 21 maart 1962 in gebruik genomen.

 

 

  ----------------------------------------------------

KNIPPER.gif

KERKDIENST
Van harte welkom in de diensten en op de Bijbelstudie

 

Christus Triumfatorkerk

Den Haag


Jul. van Stolbergln 154/Ln van Nieuw-Oost Indië

(ingang De Carpentierlaan)

KERKDIENST
  

Aanvang 19.00 uur

ZONDAG 21 APRIL 2024

Voorganger: Ds. A.H. Agtereek

Muzikale medewerking:

Jan van Westenbrugge, orgel

Ontmoetingskerkkoor Loosduinen

o.l.v. Ellen de Jonge

Wilt u de Nieuwsbrief of preken (gratis) per post ontvangen,
dan kunt u zich daarvoor opgeven via  het contactformulier.

 Ook als u een enkele preek in druk van een van onze
diensten wilt bestellen, kunt u dat aangeven op het
contactformulier. Deze zijn gratis.

 
----------------------------------------------------
KNIPPER.gif

 BIJBELSTUDIE  

Aanvang 13.30 uur

DINSDAG 5 MAART 2024

DINSDAG 2 APRIL 2024

DINSDAG 7 MEI 2024

vijg.png

 

vijg.png


 

De volgende tekst doet me ook altijd denken aan de manier
waarop Ds. G. Toornvliet, 
deze woorden vol vuur uitsprak
in het concertgebouw in Amsterdam:

"Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven

voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe."

 Rom. 14:7-8

 

  

Gerrittooornvliet.jpgwkruisjeopwit.jpgDs. G. Toornvliet

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn
 hemelvaart de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen door hen te dopen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mt. 28:19-20

__________________________ 

 

Onderstaande zegen mag een hogepriester (of dominee)
 u  geven aan het einde van een (kerk) dienst.  
Numeri 6:24-26 

"De Here zegene u en behoede u;

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u,
en geve u vrede!"

 

geloofbiijbelinhanden-2.jpg

 

Hieronder vind u preken van de radiogemeente
in pdf
Afbeelding twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......