Home » Kerkdiensten
...   "Niemand leeft voor zichzelf.    Niemand sterft voor zichzelf.    Wij leven en sterven voor God onze Heer,    aan Hem behoren wij toe."   

        DEZE PAGINA IS INFO EN EEN LINK NAAR               

 DE RADIOGEMEENTE

 Algemene informatie

! VAN HARTE WELKOM IN DE DIENSTEN EN OP DE BIJBELSTUDIE ! 

 

 

DEN HAAG

CHRISTUS TRIOMFATORKERK

Jul. van Stolberglaan 154

 

 

KERKDIENSTEN

 

KNIPPER.gif

 

 

 

 

18 maart 2018

 

Voorganger: Bas van den Bosch

  Muzikale medewerking:

Chr. gem. Koor Hosanna o.l.v. André Vis

Organist: Johan den Hoedt

Aanvang dienst: 19.00 uur

 ________________

 

 

 KNIPPER.gif

           15 april 2018               

  Voorganger: Jan van Beelen

Muzikale medewerking:
The Messengers    o.l.v. David van de Braak

 Organist: Jan van Westenbrugge

                                      

 Aanvang dienst: 19.00 uur 

    _________________________ 
_________________________ 

  

De volgende tekst doet me altijd denken aan Ds. G. Toornvliet,
wanneer hij deze vol vuur uitsprak in het concertgebouw in Amsterdam :

"Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven

voor God onze Heer,

aan Hem behoren wij toe."

 Rom. 14:7-8

 

  

Gerrittooornvliet.jpgwkruisjeopwit.jpgDs. G. Toornvliet

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart
de opdracht gegeven:

Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen door hen te dopen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich
moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Mt. 28:19-20

__________________________ 

   

Onderstaande zegen mag een hogepriester (of dominee)
 u  geven aan het einde van een (kerk) dienst.  
Numeri 6:24-26  ‘De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

geloofbiijbelinhanden-2.jpg

Terug 

Kerkdiensten