Site map

 

1 Korinthe 15:51-52 HSV

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

HSV: Herziene Statenvertaling

 

 

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige,
algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven.

Amen