Wanneer het hart huilt


Uziya Tzadok voor het zegenen van ons met uw door God begaafde stem. Ik ben een christen, ik hou van de manier waarop u zegeningen voor u zingt.

 

Oorlog is een tijd van ellende, dood en verdriet. Daarvan spreekt het lied Shema Yisrael – Als het hart huilt. Shmuel Albaz schreef de tekst na de wrede moord op twee Israëlische reservisten in Ramallah in 2002, Arles Tzfadia maakte de sterke melodie

Sh'ma Israel


Uziya Tzadok  op oudere leeftijd

Tekst Engels

when the heart Cries only God hears

The pain rises from the soul

A person falls before he sinks

In a small prayer cuts the silence.

Hear, O God of Israel, you are all-powerful

You gave me life, you gave me everything

Eyes tear heart cries quietly

And when the heart is silent the soul cries out.

Hear Israel God now I am alone
Strong me God made me not to be afraid

Great pain and there's nowhere to run

Made it end because I had no strength left.

When the heart weeps time stands still

Man sees all his life suddenly

To the unknown he does not want to go

His God is calling on the brink of an abyss.

Hear, O God of Israel ...

Sh'ma Israel


Uziya Tzadok  op jonge leeftijd

 

Tekst Nederlands

wanneer het hart huilt, hoort alleen God
De pijn stijgt op uit de ziel
Een mens valt voordat hij zinkt
In een klein gebed wordt de stilte doorbroken.

Hoor, o God van Israël, u bent almachtig
Je gaf me het leven, je gaf me alles
Ogen scheuren hart huilt zachtjes
En als het hart stil is, schreeuwt de ziel het uit.

Hoor Israël God nu ik alleen ben
Sterke mij God heeft ervoor gezorgd

dat ik niet bang ben
Veel pijn en je kunt nergens heen
Ik heb er een einde aan gemaakt omdat ik geen kracht meer had.

Als het hart huilt, staat de tijd stil
De mens ziet zijn hele leven plotseling
Naar het onbekende wil hij niet gaan
Zijn God roept op de rand van een afgrond.

Hoor, o God van Israël...

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......