Mijn gedichten

Tijd om te dromen

Je ligt daar met gesloten ogen in diepe rust
men zou kunnen zeggen ,je bent door de liefde gekust
Maar nee je geest heeft zich losgemaakt, misschien
om even iets anders te zien

 Tijd om te dromen van gezichten de verhalen het fruit
de bergen het zingen en stemmen zo luid
Je gevoel is in beweging in beken en dal
Je volgt het schone water zo helder als kristal

 En voelt je ongebonden en vrij,
deze rust, zo wonderlijk nabij
Je droomt van plaatsen waar je eens bent geweest
hoort de oude verhalen, toe blijf nog even op dit feest

 Anderen komen bij je zitten en je wilt niet weg misschien
want de tijd om te dromen heeft vele manieren om zich te laten zien
alsjeblieft vriend wees niet bang wanneer je nog even blijven zou
voor de liefde die zich projecteert voor jou
ze is zo eerlijk en zo wonderlijk echt.

 Zo neemt een oude vrouw je bij de hand
en leidt je door dit prachtige  land
een plaats waar de mensen in het verleden
zo leefden op weg naar het heden
voel hoe dit windje zo zachtjes waait
en de kleuren in wolken om de hemel draait

 Geniet van de rust en vrede waar je zo naar verlangde
want je weet op een dag heel gauw, zul hier weer komen
naar de beken en dalen en de tijd om te dromen
als je dan de schoonheid van die droom hebt gezien
ontwaak je weer treurig en beseft tot je spijt
ik moet het doen met de realiteit.......

 Here van ..... 

God  van liefde  Here van vrede
Wij doen een oproep aan U in het heden
U komt met de perfectie die vrijheid geeft
Heer  die voor ons het leven geeft
In pijn en smart
Zijn zoals u rein en puur van hart
Heer van vriendelijkheid en geluk
We aanvaarden alle dingen stuk voor stuk

 

 Heer van wijsheid
Geest van licht
Wij willen staan voor Uw aangezicht
En verwachten U  in het heden
Heer van overwinning
U komt met de perfectie van de vrede
God van alles wat ons raakt
U komt met de liefde die ons gelukkig maakt
Heer van vertrouwen houd ons vrij
Heer die ons zegent  voor U zingen wij

 

Heer  van evenwicht en meester zijn
We aanvaarden de gift zo dat wij drinken Uw wijn
Heer van vertrouwen Geest van kracht
We sturen onze roep naar de hoge macht
Heer van moed Uw liefde maakt ons vrij
Heer die ons bewaakt  voor U zingen wij

 

Heer van verzorging en samenzijn
God van vrijheid een leven zonder pijn
wij doen een oproep aan U in het heden
              Heer van geduld en vergeving van verleden              
U komt met de liefde die ons vrij zal maken
Uw Geest van puurheid die ons hart zal raken
Here van genezing en medemenselijkheid
Om voor U te zingen is het nu wel tijd
God van waarheid U staat naast mij naast mij
Here van hoop voor U zingen wij

  Gods liefde die ons zal verzengen
wij aanvaarden alles wat U ons komt brengen  


 © G.T.

 

*Heer helpt U mij

 

Heer helpt U mij met mijn zorgen te leven
heer helpt U mij om moedig te zijn
U hoeft me geen geld of goed te geven
ik zou alleen graag sterk willen zijn 

Heer helpt U mij om van anderen te houden
heer leert U mij  wat liefde is
dat ik op iemand kan vertrouwen
zodat ik mij niet zo vaak in mensen vergis

 Heer helpt U mij om te kunnen vergeven
heer helpt U mij en geeft u me kracht
dat ik het ergste verdriet met U zal beleven
op mijn zwakste momenten diep in de nacht

 Heer helpt U mij mijn leven te leven
 Heer helpt U mij als ik het niet meer weet
het is zo moeilijk om steeds weer te geven
er is geen dag dat ik dat vergeet

U hoeft mij niet voor alles te sparen
maar zonder U ben ik5 zo hulpeloos en klein
wanneer ik alleen ben en niemand wil helpen
zou zonder U alles ondragelijk zijn

 Heer ik wil U danken U stierf toch voor mij
heer ik wil sterk zijn gelukkig en blij
ik zal op U wachten tot ik U ontmoet
want samen met U is mijn leven goed

 Heer ik wil U enkel dit nog vragen
een ding wat ik graag nog weten wou
zou U ook in hun moeilijkste dagen
de mensen willen dragen
waar ik zoveel van hou...    

__________________


Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......