zeven zegels 

Uitleg over de zeven zegels en zeven bazuinen

 

afbeelding zeven zegels

De zeven zegels (Openbaring 6:1-17, 8:1-5),

zeven bazuinen (Openbaring 8:6-21, 11:15-19),

en zeven schalen (Openbaring 16:1-21)........

 

........zijn de drie opeenvolgende series van eindtijd-oordelen van God.

De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate

de eindtijd vordert. De zeven zegels, bazuinen en schalen houden

verband met elkaar. Het zevende zegel is een inleiding tot

de zeven bazuinen

( Openbaring 8:1-5)....

 

en de zevende bazuin is een inleiding tot de zeven schalen

( Openbaring 11:15-19, 15:1-8).

De eerste vier van de zeven zegels staan bekend als
de vier ruiters van de Apocalyps.
Het eerste zegel introduceert de Antichrist

(Openbaring 6:1-2).

   Het tweede zegel veroorzaakt grote oorlogen

(Openbaring 6:3-4).

Het derde van de zeven zegels veroorzaakt hongersnood

(Openbaring 6:5-6).

Het vierde zegel brengt plagen, meer hongersnood, en meer

oorlogen voort  (Openbaring 6:7-8).

Het vijfde zegel verhaalt van hen die gemarteld zullen
worden vanwege hun geloof in Christus gedurende de eindtijd

(Openbaring 6:9-11).

God hoort hun roep om gerechtigheid en zal hen bevrijden
op Zijn tijd—in de vorm van het zesde zegel, samen
met de bazuin- en schaaloordelen.

Wanneer de zesde van de zeven zegels verbroken is, komt er
een vernietigende aardbeving die enorme chaos en vreselijke verwoestingveroorzaakt—samen met ongewone astronomische fenomenen

(Openbaring 6:12-14).

 

Zij die het overleven zullen met recht uitroepen: “Val op ons neer!
Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor
de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van
hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?”

Als het zevende zegel wordt geopend en de zevende bazuin
klinkt is het precies  het midden van de grote verdrukking.
De zeven bazuinen worden beschreven in Openbaring 8:6-21.

De zeven bazuinen zijn de “inhoud” van het zevende zegel

(Openbaring 8:1-5)

‘het uur van Gods oordeel’ komt (Openbaring 6 vers 17)
en de rechtvaardige toorn van God zal meemaken gedurende
de tweede helft van de grote verdrukking.

. De eerste bazuin veroorzaakt hagel en vuur dat veel van het
plantenleven in de wereld vernietigt (Openbaring 8:7).

De tweede bazuin brengt wat een meteoor lijkt te zijn die
de oceanen treft en de dood van veel van het leven in de
zee veroorzaakt

(Openbaring 8:8-9).

 

De derde bazuin lijkt op de tweede, behalve het feit dat de meren
en rivieren van de wereld getroffen worden in plaats van de oceanen

(Openbaring 8:10-11).

De vierde van de zeven bazuinen zorgt ervoor dat de zon en

maan verduisterd worden (Openbaring 8:12).

De vijfde bazuin loopt uit op een plaag van “demonische sprinkhanen”
die de mensheid aanvallen en martelen (Openbaring 9:1-11).

De zesde trompet laat een demonisch leger los dat een derde van
de mensheid doodt (Openbaring 9:12-21).

de zevende bazuin roept de zeven engelen met de zeven schalen

van Gods toorn op (Openbaring 11:15-19, 15:1-8).    

  De zeven schaaloordelen
worden beschreven in Openbaring 16:1-21.

Bron: gotquestions.org/

[ Bij de Opname klinkt er geen oordeelsbazuin maar een heilsbazuin,
om de Gemeente te verlossen van de komende toorn]
(1 Tessalonicenzen 1:10; 4:15-18)

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......