ZO STERK

Je dacht dat je de strijd had gewonnen

 Vijf jaar kanker vrij....
Je was zo blij en vol vreugde
aan de rest van je leven begonnen. 
Helaas is er een fout gemaakt en ben je
de kans om verder te leven, kwijtgeraakt.
Dat was wat je niet verwerken kon,
dat zomaar ineens toch het einde begon.

 Het had niet gehoeven want...
het had zo anders kunnen zijn
Je bent je lijdensweg gegaan
en hebt heel erg je best gedaan
Eenzaam en verdrietig was je strijd
Je had nog maar zo weinig tijd...

 je hebt gevochten ondanks die vreselijke pijn
want je wilde zò graag bij je familie zijn.
Je huilde van binnen om afscheid te nemen
van hen die achter bleven,
je had zo graag nog willen leven.

 Uiteindelijk besefte je dat het einde echt zou komen
er bleef je niets meer om te dromen.
Voor de dood was je niet bang,
maar het wachten duurde lang
Je was niet bang voor de dood, maar zei wel:
"als het toch moet, dan maar snel "

Lijdzaam onderging je de fysieke pijn
die toch zo vreselijk moest zijn
En eigenlijk toch nog plotseling
kwam de dag waarop je ging....

De tranen die uit je gesloten ogen kwamen
dat moment deelden we allemaal samen
Het moment dat we wisten... Nu is het voorbij
Je dacht niet aan de pijn, maar aan het moment
dat je er niet meer zou zijn.
Aan alles wat je achter liet,
dat was voor jou het grootste verdriet

Zoveel pijn en toch zo sterk
Gezegend en rustig ben je 's morgens weg gegleden
Met Gods hulp werd je lijden... Verleden.

©G.T. 

Voor altijd in ons hart....

  

 

 

 "Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.

En niet het snijden doet zo’n pijn,

maar het afgesneden zijn."

Uit  Sotte Voce: Vasalis 

 

Voor een vriend

Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd
De stoet voorbij is, de schuifelende voeten
Nu voel ik dat er  een diepe  stilte komt
En in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
En telkens weer zal ik je tegenkomen
We zeggen veel te gauw: het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
Niet wie je was en ook niet wat je zei
Ik zal nog altijd grapjes met je maken
We zullen samen door het stille landschap gaan
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
Raak je mijn hart nog duidelijker aan

                                         T. H.

Over Allerzielen

goudenkruisje-3.gif
Allerzielen is een Herdenkings dag voor de doden 
(voorheen) voor leden van de katholieke kerk

 Als er iemand overlijd van de katholieke
kerk
  wordt 
er tijdens de mis een klein kruisje
opgehangen 
in die kerk. Dan wordt er, speciaal voor
de 
overledene, gebeden. Op de eerste 2 november
na 
het overlijden kun je dan als familie het kruisje
ophalen en mee naar huis nemen. Op die dag gaan
ook vele gelovigen naar het graf van hun doden
en branden daar een kaarsje of maken het graf schoon

 

kaars-pp.gif

  Er is ook een gedenkdag voor Christenen
Dat noemen we Allerheiligen en wordt op 1 november
gevierd.  
Het is fijn om een herdenking te houden. 
Iemand herdenken waar je veel van hield en die is overleden
Elk jaar even stil staan bij zijn of haar leven en sterven!
Je hoeft daarvoor natuurlijk niet katholiek te zijn
Het is voor de mensen zelf heel fijn om wel gelovig te zijn,
of dat nou katholiek is of hervormd of je bent een Christen
wel of niet bij een kerk bent aangesloten.
 Je leven is zoveel rijker en fijner als je in God geloofd!

kaars-pp.gif

 

Je kunt een kaarsje branden als je alleen bent,
maar ook met vrienden of familie samen.

 Het kan een enkel kaarsje zijn,

of een kaars voor meerdere overledenen
 . Net wat je zelf verkiest. Je kunt bidden
voor een dode geliefde

omdat je het wilt.

 
Op de sterfdag van je vader of moeder
of welke dag je dan ook uitzoekt.

tegenwoordig gaan er ook mensen die
niet katholiek zijn naar het kerkhof en vieren

hun eigen "allerzielen"
Dat kun je natuurlijk ook doen en dit geeft ook
een beetje een 
gevoel van saamhorigheid.

 Een kaarsje branden voor een geliefde overledene
is vaak gewoon fijn
Om nog even in gedachten
bij een geliefde te zijn.

 

                                                 

Terug

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......