U zij de glorie -Tekst

 

Franse tekst

1. À toi la gloire, O Ressuscité!
 À toi la victoire pour l’éternité!
 Brillant de lumière, l’ange est descendu,
 Il roule la Pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
 À toi la victoire pour l’éternité!

 Who-ho ho ho ho .....enc.
Who-ho ho ho ho .....

 

2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
 Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
 Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
 Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
 À toi la victoire pour l’éternité!

Who-ho ho ho ho .....enc

Who-ho ho ho ho .....

 

3.  Il est ma victoire, mon puissant soutien,
 Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!
À toi la gloire, O Ressuscité!
 À toi la victoire pour l’éternité!

 À toi la gloire, O Ressuscité!
 À toi la victoire pour l’éternité!

Who-ho ho ho ho .....enc....

Who-ho ho ho ho .....

 Il est ma victoire, pour l’éternité!

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.
 Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
 heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.


2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
 Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
 en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
 U zij de victorie, nu en immermeer.


3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
 Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
 In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
 niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
 U zij de victorie, nu en immermeer.

Afbeelding twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......