Home » Kerkdiensten » Preken

 S T I C H T I N G R A D I O G E M E E N T E

 Prekenserie jaargang 64 (2020)


09    Wat een promotiekansen voor u!     (herziene druk)    Nieuw op 02-09-20

        door Ds. G. Toornvliet

Pardon, de Naam van God en van Jezus bewaren betekent, dat je in een wereld die zegt "God is dood" overeind blijft staan. Dat is wat! Dat je tegenover iedereen die alleen nog maar lacht om dat ouderwetse woord God, overeind blijft staan. Dat je, als de stroom naar links gaat, jij naar rechts gaat......

Gehouden op 17 september 1971
in het Frans Halstheater in Haarlem

Schriftlezing:
OPENBARING 3 : 7 - 13

08    Van drie g's naar vier g's      Nieuw op 03-08-20

        door Ds. W.J.W. Scheltens

Onze levenshouding heeft te maken met drie g's: de g van gezondheid, de g van geluk en de g van geld. Dat zijn de drie g's waar het hele leven om draait. Wij willen gezond zijn en daar is niets op tegen. Wij willen gelukkig zijn. Ik geloof dat daar niets op tegen is. Wij willen geld hebben om te kunnen leven. Ik geloof dat daar niets op tegen is. Maar denk er goed aan.....

Gehouden op
19 augustus 2019 in de
Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

Schriftlezing:
LUCAS 12 : 32 - 43

 

07    En Barnabas had een akker...   (herziene druk)   Nieuw op 07-07-20

        door Ds. A.H. van Gent

Herkent u dat? Als we heel eerlijk zijn, moeten we zeggen: “Ja, dat herkennen wij ook.” Wij zingen van die geweldige liederen in onze diensten en neuriën ze thuis mee als wij ze voor de radio horen. Wij lezen in de Bijbel de  geweldigste dingen. En als het zo uitkomt, kunnen wij geweldig praten over het geloof en wat God doet. Maar ondertussen hebben wij wel allerlei dingen achter de hand voor het geval….

Gehouden op
11 juli 1982 in de
Elimkapel in Amsterdam

Schriftlezing:
HANDELINGEN 4 : 32 - 37

 

06    Wat bezielt je...?              Nieuw op 05-06-20

        door Ds. W.M.M. Moonen

En de zon brandt en de grond is te heet onder haar voeten en nu gaat ze de stad maar uit en nu moet ze haar kruik vullen,
maar haar hart krijgt ze niet gevuld.....

Gehouden op 16 juni 2019 in de
Chr. Triumfatorkerk in DenHaag

Schriftlezing:
JOHANNES 4 : 1 – 28
EN 39 - 42

05    Greppels graven    (herziene herdruk)   Nieuw op 01-05-20

door Ds. G. Toornvliet

Waarom doet God dat nu? Heeft God daar plezier in? Nee, God heeft geen plezier in het leed van een ander.
God is geen mens!! Nee, God laat hen vastlopen in de dorst, opdat zij zullen dorsten naar God......

Gehouden op
29 juni 1975 in de
Marekerk in Leiden

Schriftlezing:
UIT: 2 KONINGEN 3

04    Het open graf      Nieuw op 11-04-20

        door Jan van Beelen

Maar mensen, wat gebeurt er dan? Want God moeten wij niet vergeten. God heeft altijd de regie in handen.
Toen en nu. Altijd.....

Gehouden op 21 april 2019 in de
Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

Schriftlezing:
MATTHÉÜS 28 : 1 - 10

03    De Koning op een ezel  (herziene herdruk)      Nieuw op 23-03-20

En  nu op Zijn feestdag, nu het gaat om de openbaring van Zijn Messiasschap, rijdt Hij als een Koning op een ezel Jeruzalem binnen. U zegt: "Kan het nog dieper?" Ja, het kan nog dieper. Hij daalt nog dieper af. Vrijdag, Goede Vrijdag......

SERIE JAARGANG 64 NR 3 Gehouden op 4 april 1982 in de Lutherse Kerk
in Den Haag

DOOR DS A.H. VAN GENT
Schriftlezing:
MATTHÉÜS 21 : 1 - 11

02    Genade       Nieuw op 04-02-20

        Door Jan van Beelen

Weet u, genade kan ook niet zonder geloof. Genade is als een locomotief en het geloof zijn de ketens
waarmee de wagons aan elkaar vastzitten van ons leven, onze ziel. De bewegende kracht wordt voortgedreven door genade.
Genade en geloof....

SERIE JAARGANG 64 NR 2
Gehouden op 17 februari 2019 in de
Chr. Triumfatorkerk in Den Haag

Door Jan van Beelen

Schriftlezing:
ROMEINEN 5 : 12 - 31

01    Het nieuwe jaar in handen van God  (herziene herdruk)       Nieuw op 08-01-20

        door Ds. G. Toornvliet

Ik kan niet zeggen wat er dit jaar allemaal zal gebeuren. Daar weet ik niets van. Dat hoeft ook niet, want Hij gaat vooraan
en Hij zal ons de weg banen door het komende jaar heen. Dat geldt voor de Radiogemeente, dat geldt ook voor u persoonlijk.

SERIE JAARGANG 64 NR 1
Gehouden op
1 januari 1969 in de
Begijnhofkapel in Haarlem

door Ds. G. Toornvliet

Schriftlezing:
MATTHÉÜS 26 : 25 – 34 EN
PSALM 16


Preken serie jaargang 63 (2019)

12    Het Woord is Mens geworden         Nieuw op 16-12-19

        door Ds. J. Henzen

God heeft gesproken. Dat is Kerstfeest. Niet gesproken van straf en van oordeel, die woorden zijn er ook,
maar God heeft in de eerste plaats gesproken van gratie, van de genade die iedereen een nieuwe kans geeft
en die van de waarheid vertelt, dat er hoop is voor een ieder die in Hem gelooft.

11    Jezus is weergaloos uniek         Nieuw op 21-11-19

        door Ds. A.H. Agtereek

"Jezus Christus - en ik denk dat dat de boodschap is, ook in de Adventsweken en dat zal ook de boodschap
met Kerst moeten worden - Jezus heeft Zijn verleden Thuis gelaten om ons verleden op Zich te nemen.
Ik kan u zeggen dat ik daar zo ongelooflijk blij mee ben.

10    Wie is uw metgezel op uw levensreis?         Nieuw op 21-11-19

        door Wim Groenewegen

"Dan rijst de vraag: "Bent u al op weg gegaan?" Deze wereldwijde opdracht is ook vandaag nog van kracht
voor ons allemaal en niet alleen voor enkelingen. Zo zult u vanavond opnieuw horen dat het alleen om Jezus Christus gaat.

09    Volharding in geloof te midden van het kwade         Nieuw op 03-10-19

        door Ds. H.J. Franzen

"Ook laat Jezus heel duidelijk merken dat er meer dan één kracht bezig is op die wereldakker.
Behalve Hijzelf met het zaad van het goede woord is ook de Boze actief met een heel ander zaad dat er verdacht veel op lijkt.
Woorden, denkbeelden, waarvan je, als je niet verder kijkt dan je neus lang is, zegt: "O, dat is toch allemaal hetzelfde?"

08    De Goede Herder         Nieuw op 23-8-19

        door Jan van Beelen

"Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen land. Ik zal ze laten grazen op de bergen van Israël." Ziet u, gemeente?
U mag denken wat u wilt, maar Gods beloftes komen altijd uit. "Ik zal ze zoeken en Ik zal ze vinden."
Wat een geweldige boodschap. "Ik zal de gewonden verbinden en de zieken zal Ik versterken."

07    Ik weet, mijn Losser leeft       Nieuw op 01-10-19

        door Ds. A.H. Agtereek

"Ik heb ze gewoon even allemaal achter elkaar opgeschreven. Ziektes, moeite, strijd, verdriet,
wat een ellende kunnen mensen meemaken. Ik weet het maar al te goed. Toch heb ik in al die verschillende gemeenten
die ik heb gediend, dit nog nooit meegemaakt. Maar wat is er een ellende bij veel mensen. Wat is er een pijn en verdriet."

06    Terug naar het hart van God         Nieuw op 04-7-19

        door Bas van den Bosch

Het is mooi om te zingen over het hart van God. Maar nog veel mooier is het om daar te zijn. "Wij zijn," zegt Paulus,
"in Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld." Toen had God ons al op het oog. Laat u daarom nooit
wijs maken dat het niet voor u zou zijn.

05    De Geest van boven is beneden moeilijk te begrijpen         Nieuw op 06-6-19

        door Ds A.H. Agtereek

Er staat nog wat in Handelingen 2. Er staat: "En zij begonnen te spreken..." Ik zou eigenlijk willen zeggen: Pinksteren is,
althans voor mij, het Feest van het Woord. Wij mogen spreken. Ons arme, hulpeloze mensenwoord mag drager worden van
de woorden van God.

04    Zingen... wanneer?         Nieuw op 06-5-19

        door Jan van Beelen

Nu gaan wij zien hoe vergankelijk roem kan zijn. Bij de vorige genezing zagen wij hoe Paulus en Barnabas vereerd werden
als goden. En hier? Hier worden ze door de eigenaars gegrepen. Ja, geen wonder. Want zij namen hun geld af.....

03    Verzoening door Christus op het kruis van Golgotha         Nieuw op 02-04-19

        door Bas van den Bosch

Maar, lieve vrienden, als er niet meer is dan “indrukwekkend”, dan hebben wij de diepten van Zijn lijden en sterven gemist.
Dan zijn wij misschien net als de Joden toen en gaan wij hoofdschuddend weer naar huis. “Wat was het toch vreselijk!”

02    De Vader die vergeeft         Nieuw op 18-02-19

        door Jan van Beelen

Wij hoeven ook niet bang te zijn als onze beleden zonden zijn vergeven. Daar zal God nooit op terugkomen als wij
voor Zijn rechterstoel staan. Nooit. Want ze zijn vergeven. Hij gooit ze in de Zee van Vergetelheid. Hij maakt ons vrij.

01    Van belofte naar vervulling         Nieuw op 25-01-19

        door Ds W.J.W. Scheltens

In de Bijbel komt in alle rust naar voren dat mensen, die met hun neus vooraan hebben gestaan bij de grote dingen van
Jezus, een moment in hun leven krijgen dat ze zomaar kunnen twijfelen en aarzelen.

Prekenserie jaargang 62 (2018)

12    Aankondiging van Jezus' geboorte         Nieuw op 20-12-18

        door Jan van Beelen

Contact vanuit de hemel verandert alles als het gaat over de activiteiten van God. Dat maakt de roeping van Maria
wel heel duidelijk. God zoekt contact. Dat is al een boodschap op zichzelf vanavond. God zoekt vanuit de hoge hemel
contact met u en met mij in het plan van Zijn genade. .”

11    Een moeilijk gebod         Nieuw op 26-11-18

        door Ds A.H. Agtereek

Niet: ik dank voor elke smart. En beslist niet: ik dank voor elke ziekte. Het zijn ondingen waarmee je in aanraking komt.
Telkens weer heb ik daar moeite mee als mensen een vreselijke ziekte krijgen en ook daaraan moeten sterven. Er staat dus niet: “Ik dank voor alles.” Er staat ook niet in de Bijbel: “Ik dank na alles.” Daar zijn wij een beetje aan gewend geraakt.

10    Een onbevreesd leven         Nieuw op 02-11-18

        door `Bas van den Bosch

Maar de Psalmist laat te midden van al dat negatieve gelukkig ook een ander, schitterend geluid horen. Zijn stem klinkt als
het ware als een bazuin: “Hoor dit, alle volken. Hoor dit, ook vanavond, u die hier zit. Neem het ter ore,” zegt de Psalmist.
Met andere woorden: laat het niet het ene oor ingaan en het andere weer uitgaan. Het moet naar je hart toe.

09    Tel Gods zegeningen         Nieuw op 25-09-18

        door Ds A.H. Agtereek

De dood hoort bij het leven? Nee, nee, nee, de dood hoort niet bij God en de dood hoort niet bij het leven,
de dood hoort bij de zonde. En dat vind je hier een beetje in Psalm 103. Zonde, ziekte en dood. Een afschuwelijk driemanschap.

08    Hij die was en die is en die komen zal         Nieuw op 23-08-18

        door Bas van den Bosch

En wat zijn er vandaag veel gewonden mensen. Wat zijn er velen die diep zitten. Het is zo mooi dat de
Here Jezus verder kijkt dan wij. Wij kijken altijd naar de buitenkant. Hij heeft dat gebroken en verbrijzelde hart van haar gezien.
En wat gaat Hij dan doen? Dan gaat Hij deze vrouw redden. Dat kan niet anders. Daarvoor is Hij gekomen naar deze wereld.

07    De enige echte relatie          Nieuw op 25-07-18

        door Jan van Beelen

De Vader van Jezus is barmhartig en een Vader en God die altijd troost. God de Vader houdt van de wereld.
Laat dat tot u doordringen. Het is niet Hij die afbreekt, wij, de wereld, zijn het die afbreken.
En Jezus is dan de enige weg naar de relatie met de Vader.

06    Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen          Nieuw op 05-06-18

        door Ds Wim J.W. Scheltens

En voor veel geld is betaald om het praatje de wereld in te helpen, dat de leerlingen van Jezus Zijn dode lichaam hebben gestolen.
En nu ontmaskert Petrus dit getuigenis als nep nieuws.

05    Is er nog hoop in deze hopeloze wereld?          Nieuw op 12-05-18

        door Bas van den Bosch

Als dat zo zou zijn, als wij een stoel in de hemel zouden kunnen verdienen, dan hadden wij de zaligmakende genade
van God niet nodig. Dan was Goede Vrijdag overbodig geweest. Dan was Christus voor niets gestorven en hadden
wij het zelf verdiend.

04    Ontmoeting          Nieuw op 05-04-18

        door Jan van Beelen

En Maria? Maria stond stijf van verdriet. Geen oog voor die Ander. Ze had genoeg aan haar eigen verdriet, aan haar eigen pijn,
aan haar eigen moeite. Haar Heiland was weg. Zonder Jezus was het leven voor de genezen Maria geen leven meer.
Zonder Jezus ging haar leven dood.

03    Omdat de Schriften in vervulling gaan          Nieuw op 29-03-18

        door Ds W.J.W. Scheltens

Want Judas is maar een pion. Hij denkt dat hij de hoofdrol heeft in de arrestatie, dat hij de sleutelrol vervult in de arrestatie
van Jezus. Maar Jezus relativeert door die opmerking “Moet je Mij nu verraden met een kus?”
dat hij uiteindelijk een bijrolletje heeft, een heel klein bijrolletje, want de hoofdrol ligt in de Schriften.
Niet Judas moet zijn klus klaren, maar de Schriften moeten worden vervuld.

02    U mag het zeggen          Nieuw op 22-02-18

        door Ds W.M.M. Moonen

En dan glijden de dingen volledig uit de hand bij Herodes. Zullen we nu maar eerlijk zeggen, gemeente,
dat in ons leven de dingen ook wel eens vies uit de hand kunnen glijden? Had Herodes nu echt dat bedoeld, waar het op uitloopt?

 

01    Aan de oever van de Jordaan          Nieuw op 25-01-18

        door Ds J. Henzen

Maar vele inwoners van Jeruzalem haastten zich ook naar de Jordaan, omdat daar woorden gesproken werden en
kansen werden aangereikt die in de tempel blijkbaar ontbraken.

En dan probeer ik voorzichtig, heel voorzichtig een lijn te trekken naar vandaag....

 

 Preken serie jaargang 61 (2017)

 

13    Staat je koffertje klaar?          Nieuw op 23-12-17

        door Klaas de Boer

Lieve mensen, binnenkort vieren we weer Kerstfeest. De Here Jezus is geboren als een klein Kindje.
Hij begon als het ware onderaan de trap. En tree voor tree ging Hij Zijn weg omhoog, dwars door lijden,
dwars door de dood heen. Met Kerst begon Jezus Zijn lijdensweg. Daar hoeven wij Hem niet in te volgen.
Met een beetje schaamte zeg ik dat, want wij kunnen het niet.
Die moeilijke weg heeft Hem via de voederbak naar het kruis geleid: Golgotha.

12    Licht in donkere tijden          Nieuw op 01-12-17

        door Jan van Beelen

In Jesaja 9 vers 5 worden dan de Namen genoemd, de eigenschappen, vijfvoudig. "Een Kind is ons geboren.
" 
Hij is waarachtig mens. Dat is ook nodig om onze zonden te voldoen, dat Hij mens werd.
 "Een Zoon is ons gegeven." Ja, Hij is de Zoon van God. Dus waarachtig God. Dat is nodig om.....

11    Hoe serieus nemen wij het Evangelie?          Nieuw op 16-11-17

        door Bas van den Bosch

Deze man is niet het beeld van goddeloze mensen die niets met God te maken willen hebben,
deze man is het beeld van godsdienstige mensen. Vrome en wettische mensen,
die Gods Woord horen en kennen en die met een schijn van godsvrucht, dat wil zeggen met godsdienstigheid
en vroomheid en een wettisch leven, denken dat ze erbij horen.

10    Een boodschap voor Isral en voor ons          Nieuw op 10-10-17

        door Ds A.,H. Agtereek

Dat wat je niet wilt missen, ga je zoeken. Zo zoekt de Here God ons. Hij zoekt Israël, Hij zoekt u, Hij zoekt mij,
Hij zoekt de mensen in de wereld.

09    Een bijzondere gebeurtenis          Nieuw op 30-08-17

        door Jan van Beelen

De aanwezigheid van de Here in de tempel is reëel. Zo naderden de aarde en de hemel elkaar in de verzoening.
Daar woonde God. Daar werd het zoenoffer gebracht. Daar was Hij. En in het Nieuwe Testament komt Hij naar ons toe.
Daar staat geschreven, dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Besef dat wel.

08    Niet wij, maar Hij          Nieuw op 24-07-17

        door Bas van den Bosch

Ik weet dat wij dan roepen: “Waarom moet mij dat allemaal overkomen? Heb ik dat soms verdiend?”
Hoe pijnlijk het soms ook is, God doet het in Zijn liefde om ons tot Christus te drijven.
“Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.” Altijd zit die Goddelijke liefde erachter.

07    Belofte uitgevoerd          Nieuw op 28-05-17

        door Jan van Beelen

En waarom? Ze werden gevormd. Ze werden als het ware gekneed om klaar gemaakt te worden door de Meester
Zelf om die grote opdracht te vervullen: het verbreiden van Zijn Koninkrijk. Ze zijn in Gods plan ingevoegd.
Hij heeft gezegd: het doel zal zijn dat de wereld weet wie de Verlosser is.

06    De Grote Ontmoeting          Nieuw op 23-04-17

        door Ds A.H. Agtereek

Ik heb mij afgevraagd: wat is toch vaak de oorzaak dat wij in zo’n conflictsituatie terechtkomen?
Wat is toch de oorzaak van dat ongeloof en van die twijfel bij Kleópas en Lucas? Mag ik u daar drie antwoorden op geven?

In de allereerste plaats hebben ze eigenlijk de woorden van Jezus niet gelooft.

05    Mijn tijd is gekomen          Nieuw op 30-03-17

        door Ds H.J. Franzen

Juist omdat Jezus' tijd aanbreekt, moet dat Pascha maal veilig gesteld worden en mag de verrader dit
laatste samenzijn niet verstoren. Want Judas zocht een goede gelegenheid, zo lezen wij in de Bijbel,
om Jezus over te leveren in de handen van Zijn vijanden. Maar het zal niet Judas zijn die dat moment bepaalt.
Het zal de Mensenzoon Zelf zijn die bepaalt wanneer Zijn tijd gekomen is.

04    Gered       Nieuw op 11-05-17

        door Jan van Beelen       

Kunt u zich een klein beetje indenken hoe bang die discipelen waren, dat ze zelfs riepen: “Een spook!”?
Zij, vergeet dat niet, die zoveel wonderen van hun meester gezien hadden - nota bene de dag ervoor duizenden mensen
met vijf vissen en twee broden te eten had gegeven - waren zo bang, dat zij Hem aanzagen voor een spook.
Er staat in de Bijbel: “Ze schreeuwden het uit van angst.”

03    De Hoeksteen          Nieuw op 14-03-17

        door Jan van Beelen

Hij schrijft deze brief aan de vreemdelingen - en dan krijg je een hele serie namen - in de verdrukking.
Ze werden vervolgd. Waarschijnlijk was het de vervolging door keizer Nero. Dat moet u thuis maar nalezen.
Midden in hoofdstuk 1 zegt Petrus tegen die vervolgde mensen: “Weest nuchter. Mensen, gebruik je verstand en
vestig al je hoop door genade op de Here Jezus.”

02    Mijn jas terug          Nieuw op 14-02-17

        door Ds W.M.M. Moonen

Nou, wij kennen al die mooie smoesjes. De Farizeeërs hadden er ook een handje van. Wij ook trouwens.
Maar de Here God zegt: “Mijn woord blijft staan. Zo,” zegt de Here, “ben Ik bewogen om die arme man en zijn jas.”

 

01    Onze Geloofsbelijdenis: Psalm 23          Nieuw op 16-01-17

        door Ds A.H. Agtereek

Psalm 23, wat een geweldige geloofsbelijdenis. De Heer zal mijn Herder zijn, ook in dit nieuwe jaar.
Het zal mij aan niets ontbreken. Hij zal mijn beker vullen en Hij zal mij brengen naar groene weiden.

 

Deze pagina is een onderdeel van de website van:     "De Radiogemeente"