Noem de man der zonde de wetteloze, je kunt gewoon doorgaan en al deze titels zijn bedoeld om ons een glimp te geven van de persoonlijkheid van zijn personage. Hij is de meest slechte, afschuwelijke persoon. Ik bedoel, neem Hitler en Stalin en Mousey Tongue en al die mensen, verpak ze allemaal tot één en vermenigvuldig ze dan en je komt niet eens in de buurt van het vreselijke karakter van deze man en hij zal de controle over deze wereld krijgen en iedereen zal onder zijn heerschappij staan. Want als ze dat niet zijn, zullen ze niet kunnen functioneren.

Dus David, nieuwsgierigheid van ons publiek, mijn nieuwsgierigheid is waar komt deze man vandaan? Wat kun je ons over ons vertellen, over hem? Gebaseerd op bijbelse openbaring, geloof ik dat hij uit de Europese coalitie komt. De Bijbel zegt dat hij al vroeg in zijn carrière de macht overneemt over drie naties en vervolgens met die drie naties de macht krijgt over de macht over de hele wereld.

En als we het in enkele ogenblikken over de Valse Profeet hebben, zul je leren dat zijn strategie om controle over de wereld te krijgen erin bestaat om iedereen een vergunning te geven, in feite om te leven. We noemen het het merkteken van het beest. Maar in feite werd deze vergunning ingesteld om de wereldeconomie te beheersen en de manier waarop jullie je kwalificeerden om te kunnen eten, verkopen en kopen en dat alles was om het beest dat de Antichrist is te aanbidden.

Het beest uit de zee en zo, daar krijgen we het teken van het beest en hij krijgt de controle over de hele wereld en dit is het belangrijkste wat hij doet: hij sluit een verbond met Israël aan het begin van zijn carrière en hij belooft hen te beschermen tegen al hun Arabische vijanden en en en en dus gaat Israël terug naar huis en zij die ontwapenen, gebruiken ze al hun inventiviteit en proberen ze hun opnieuw op te bouwen.

Ze zijn in vrede. Hij komt binnen en verbreekt het verbond dat hij met hen had gesloten. Het vredesverdrag is dat het wordt ontkend en het is over 3 1/2 jaar. Hij komt binnen en schendt hun tempel. Hij komt binnen en hij vernietigt. Hij ziet dat wanneer hij het verbond sluit, hij zegt dat je je aanbidding kunt voortzetten. Aan het einde van de 3 1/2 jaar zegt hij dat dat alles is. Niet meer. Ik ga aanbeden worden.

Nu aanbid je niet meer. En dan, en wat de Bijbel de gruwel der verwoesting noemt, gaat de Antichrist in feite de Joodse tempel binnen. Ik bedoel, dit is moeilijk te begrijpen. Hij gaat naar het heilige der Heiligen, verwijdert al het meubilair en zet een standbeeld op in het heilige der heiligen, dat een afgod van hemzelf is en hij heeft het geheel nodig. De aarde om neer te buigen en te aanbidden. Welke mate van vervolging maakt deze Antichrist mogelijk? Weet je, het is interessant. Dat is een zeer verhelderende vraag, want het gaat niet alleen om openlijke vervolging.

Moment waarop je niet kunt kopen en niet kunt verkopen. Dat kun je niet. Al snel heb je geen eten meer. En ik geloof dat veel van de mensen tijdens de verdrukking zullen sterven van de honger omdat ze op geen enkele manier zullen kunnen deelnemen aan de wereldeconomie en ze zullen niet kunnen eten. En zo zullen ze dat beetje bij beetje doen. Dat zullen ze doen. Ze zullen sterven. We belichamen dus de meest wrede van onze leiders. Bekrachtigd door. Zeg Satan: Ja, wie heeft dat nu aangenomen? Controle over de wereld, toch? Net zoals God een Drie-eenheid heeft, heeft Satan een Drie-eenheid, een onheilige Drie-eenheid.

Antwoord aan God de Vader, de Antichrist. Aan God de Zoon, en de valse profeet reageert op God de Heilige Geest. Je hebt dus een onheilige Drie-eenheid, bekrachtigd door Satan, en hun doel is om het kwaad op zijn grootst mogelijk te doen. Heb ooit iets over deze valse profeet uitgepakt. Is het een is het iemand met een theologische achtergrond? Nou, iemand die wordt gezien als een religieuze figuur. Ik bedoel, het zijn allerlei theorieën, toch? Maar zijn hele doel is niet religieus. Hij is de religieuze leider. De valse profeet wordt echt de economische zar onder de heerschappij van de Antichrist. En hij slaagt erin.

Hij is religieus en hij is de religieuze leider en de economische leider, en hij is degene die het merkteken van het beest handhaaft. Hij is degene die ervoor zorgt dat iedereen zich buigt voor de Antichrist. Hij is eigenlijk de aanbiddingsleider. Hij laat ze de Antichrist aanbidden. En als ze dat niet doen?Als ze een teken hebben, hebben ze al gecapituleerd om het beest te aanbidden. Er moet hier iets gebeuren, toch?

Wat gebeurt er? Nou, het eerste wat er gebeurt is dat de Antichrist nu de touwtjes in handen heeft en dat hij uiteindelijk, eindelijk kan doen wat hij wil doen. Hij gaat tegen Israël marcheren en ze van de aarde vegen. Wat de voormalige president van Iran zei dat hij wilde doen, zal de Antichrist nu besluiten te doen. Hij gaat marcheren met. Hij zal naar toe marcheren. Hij zal naar Israël marcheren, en dan zal hij opeens beginnen te horen wat er gebeurt. Andere legers komen naar hem toe vanuit het noorden, vanuit het zuiden, oostelijke legers die de Eufraat oversteken, en hij moet even stoppen en proberen daarmee om te gaan. Nou, dat doet hij, en het soort Fast Forward, zo snel mogelijk. Plotseling zijn al deze legers samen en is er een nieuwe tegenstander.

Heer Jezus Christus komt terug. En deze vijanden waarmee we nu tegen elkaar vechten, hebben een gemeenschappelijke tegenstander. Dus komen ze allemaal samen om te vechten tegen Jezus Christus en wat wij de strijd van Armageddon noemen. Ik heb gezien waar dat gaat gebeuren in Israël. Het is het mooiste slagveld dat je ooit hebt gezien, toch? Maar opeens zijn al deze legers bij elkaar en komt Jezus Christus terug. En zo leidt de Antichrist de legers van de wereld tegen Jezus Christus. En de Bijbel vertelt ons dat. Christus komt terug met zijn heiligen en met alle engelen, en Christus door de adem van zijn mond. Ik zeg tegen onze mensen dat als ik dit predik, hij gaat. Ja.

De mensen op aarde zijn vernietigd en dat is zo'n grote verwoesting dat het 19e hoofdstuk van Openbaring zegt dat God de vogels uit de hele wereld moet oproepen om het bloedbad dat is ontstaan op te ruimen. Is die scène daar in Armageddon? Is dat wat we de apocalyps noemen? Is dat dat apocalyptische moment? Dat klopt. Dat is het moment waarop Jezus Christus eindelijk, uiteindelijk aan het geheel wordt geopenbaard. Dat is de apocalyps, de openbaring van Jezus. Goed, dus Jezus komt. Vernietigt de Antichrist. Hij haalt de wapens neer, schakelt alle bondgenoten uit, alles. De coalities vallen allemaal uiteen. Wat gebeurt er daarna? Volgens het woord van God zijn allen, allen die tegen de Heer in opstand kwamen en vernietigden, de enige mensen die op deze aarde zijn overgebleven mensen die in Christus geloven. Hebben volgelingen van Christus gelijk? Dan

Wordt opgeruimd en Jezus Christus komt en hij richt zijn Koninkrijk op deze aarde op. Het heet het Millennium, een woord dat makkelijk te onthouden is. Het bestaat uit twee woorden molen, wat 1000 betekent, een atoom, wat jaar betekent. Dus de millennia, 1000 jaar. Jezus Christus richt zijn Koninkrijk op deze aarde op en iedereen die hem volgt, is daar. En de Bijbel zegt dat degenen onder ons die in Wre Rapture leefden, bij hem zullen zijn en hem zullen helpen bij het besturen van wat er tijdens het Millennium gebeurt. En koning David wordt zijn vice-regent. En het zal zo zijn, dat is een van mijn favoriete hoofdstukken, want alles wat in Eden was en door de herfst werd vernietigd, komt nu terug.

En het is nog beter. Maar dan is er nog de bijbelse openbaring van Jezus Christus, de rechter, en er is een. Er zijn verschillende oordelen in de Bijbel, maar deze waar je naar verwijst, is dat de grote witte troon net als daar oordeelt.Op de rechterstoel van Christus zijn er geen gelovigen. Op de grote witte troon. Alle ongelovigen aller tijden zullen voor de rechter van de hele aarde staan en verantwoording afleggen. Ohh. Over henzelf en de Bijbel zegt, en de boeken zullen worden geopend en ze zullen beoordeeld worden op basis van de boeken. En de boeken staan niet vermeld in het boek Openbaring. Maar als je de Schrift aandachtig leest, begin je sommige ervan op te pikken. Er is en er is het boek van hun leven, wat ze met hun leven hebben gedaan, hun woorden, hun geweten. Maar het belangrijkste boek is het boek des levens. En de Bijbel zegt het. In Openbaring hoofdstuk 20 en als hun naam niet staat geschreven in het boek des levens, het Boek des Levens van het Lam, zullen zij in de poel des vuurs worden geworpen en voor eeuwig en altijd lijden. Er is dus de toekomst van degenen die Christus niet kennen, toch?
Hoe zit het met de toekomst van Satan?

 Hoe zit het met de toekomst van Satan?

Vreselijk, vreselijk, intimiderend en mishandelend wezen. Wel, laat me je iets vertellen over Satan en zijn en zijn vrienden aan het einde van de beproeving in de Slag bij Armageddon, worden de valse profeet en het beest in Hades geworpen. Dat is wat de Bijbel juist zegt. Ik vertel je gewoon wat er in de Schriften staat. Natuurlijk gebeurt er dan 1000 jaar. Satan is er nog steeds, hij is gebonden, maar hij is nog niet in de poel des vuurs geworpen. Aan het einde van het Millennium zegt de Bijbel dat hij zich bij zijn twee vrienden in de vuurpoel voegt. Ze zijn in feite al 1000 jaar gezond voordat hij de eerste bewoners van de hel wordt. En de Bijbel zegt dat degenen die Christus hebben verworpen en Satan op zijn wegen hebben gevolgd, die het merkteken hebben aangenomen van. Van het beest. Om aan het oordeel te ontsnappen, zullen ze samen met Satan en de valse profeet in die poel van vuur worden geworpen.

Heel ongemakkelijk voor mensen om te zeggen, maar ik wil iedereen eraan herinneren dat als God dat niet zou doen, hij God niet zou kunnen zijn. Als God passief zou kunnen toekijken naar het kwaad dat we zelfs in onze huidige wereld beginnen te zien en niets zou doen, zou hij zichzelf diskwalificeren als de God van de aarde. Hij moet het goed doen. En hoewel we weten dat hij goed doet met liefde, barmhartigheid en gerechtigheid, doet hij ook goed met oordeel. En aan het einde zal zijn oordeel worden uitgestort.

Dan zegt de Bijbel dat dit juist, weet je, belangrijk is. Het is gewoon het soort opname. De Bijbel zegt dat het Koninkrijk van Arc van onze Heer aan de Vader zal worden overgeleverd. Het geheel als je de verhalen leest. En Dwight Pentecost zegt dat er in de Bijbel meer staat over het Millennium dan over enig ander onderwerp. En profetie als je alle teksten van het Oude en Nieuwe Testament leest over het Millennium en de schoonheid ervan. En ik denk dat ik in mijn hoofdstuk zoiets heb. 10 of 11 Kenmerken van het Millennium Mensen worden oud.

Ze krijgen kinderen als ze 100 jaar oud zijn, en er is geen dood en er is geen ziekte, en het Millennium is gewoon dat ongerepte ding dat, ja, in ons achterhoofd, waar we naar uitkijken, dat tot in de eeuwigheid zal worden verlengd. En het heet de hemel. God heeft een plan en dat is voor ons vastgelegd in de Schrift. Een deel ervan is donker, maar op elke donkere plek staan altijd haakjes van Zijn genade en barmhartigheid. God verlaat ons nooit zonder getuige, zelfs niet tijdens het eerbetoon voor mensen.

En twee megagetuigen zijn zeker van deze duistere aarde vanwege zijn liefde en mededogen voor mensen. Als je niet in de hemel komt, is dat niet omdat God je daar niet wil hebben. Hij heeft alles gedaan wat Hij kan doen, alles wat gedaan kan worden, inclusief het geven van zijn eigen verwekte zoon om de straf voor jouw en de mijne te betalen. Dus als je op een dag voor de Heer staat en hij tegen je zegt:

Waarom zou ik je in mijn hemel toelaten?

Ik hoop dat je bereid bent om dat te zeggen, want ik heb het ontvangen. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, als mijn Verlosser en mijn plaatsvervanger. En Hij heeft me het geschenk van eeuwig leven beloofd. En als je dat nog niet hebt gedaan, waar je ook bent terwijl je hiernaar kijkt en ernaar luistert. Het hele doel hiervan is niet om je slimmer te maken over Openbaring, maar om je te helpen weten dat God van je houdt, dat Christus voor je is gestorven, dat hij voor je heeft betaald om naar de hemel te gaan, en dat je een reservering moet maken in het hier en nu.

Te laat zijn is niet bepaald dat de mens wil sterven, maar als je
dat niet doet is het te laat en daarna volgt het oordeel.

_____________________________________________

Vertaling van video over anti christ en Israël War

 van Dr. David Jeremah