Over Joods geloof

De  Russische invasie van de Oekraïne is slechts het begin is van iets veel groters dat gaat komen met betrekking tot de Bijbelprofetie van de Eindtijd. Jezus komt spoedig!  Gelooft het evangelie en bekeer u vandaag tot een nieuw leven met Jezus Christus! Het is de enige weg naar het Koninkrijk der Hemelen en de  enige
die je kan redden!

"Troost, troost Mijn volk.
Jesaja 40:1


Jkaarsje-1.gif

Israël, staat klaar om de 200.000 Joden uit Oekraïne op te vangen

Sinds het uitbreken van de oorlog staat het team van Christenen voor Israël in Oekraïne dag en nacht paraat om Joodse vluchtelingen op te vangen, voedselhulp te bieden waar nodig en voorbereidingen te treffen voor een grootschalige uittocht van Joden naar Israël.

Wilt u ook bidden voor het Joodse volk in Oekraïne ? Dat ze het land veilig mogen verlaten, dat God wegen zal bieden om weg te komen voor het te laat is , dat het vervoer spoedig op gang mag komen, dat ze veilig in het beloofde land mogen arriveren en dat ze hier een toekomst kunnen opbouwen.

 

Over het hele vorige jaar verhuisden ruim 3000 Oekraïners naar Israël. Maar sinds het begin van de oorlog hebben zich volgens cijfers van de regering al meer dan 2000 Oekraïense vluchtelingen in Israël gemeld.

Wie ten minste één Joodse grootouder heeft, is welkom in Israël, en kan de Israëlische nationaliteit krijgen. Volgens een Israëlische wet uit 1950 hebben mensen met een Joodse achtergrond het recht zich in Israël te vestigen.  

 

Prachtig gezongen door  de Groep Shira Choir......

Tekst:
Im HaShem Lo Yivneh Bayit
Shav Amlu Bonav Bo
Im HaShem Lo Yishmor Ir
Shav Shakad Shomer 

Hinei Hinei Lo Yanum
Lo Yanum v'Lo Yishan
Lo Yanum v'Lo Yishan
Shomer Yisrael.

Shira Choir Sings New Song At Bar Mitzvah -
מקהלת שירה מבצעת את השיר החדש ׳אם השם לא יבנה בית

 

Statenvertaling ;

 Gods zegen is onmisbaar
1 EEN1 lied Hammaäloth, 2van Sálomo.
Zo de HEERE 3het huis niet bouwt, tevergeefs
arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan;

zo de HEERE 3de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.
 

 Deze psalm leert dat alle welstand van den zegen des Heeren komt,
beide in steden en huisgezinnen, en dat goede kinderen een geschenk van God zijn.


Prophetic Fulfillment of the Biblical Feasts

 

 

Chanoeka  (Feest van het licht)

Chanoeka is een joods feest. In het Hebreeuws is he

t חנכה of חנוכה    wat 'inwijding' betekent.
Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van de lichtjes'

 (חג האורות:  Chag Ha'Orot),
inwijdingsfeest of toewijdingsfeest

(weinig prominente Nederlandse vertaling).
Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het

'Chanoeka-wonder'.
De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van

de 24e dag van de joodse maand Kislev.

 

Hanukkah, 18de eeuw

Chanoeka (uitspraak: [χanuˈka]?) is een van de kleinere joodse feesten, dat met name door invloed van enerzijds de Verlichting en kerstmis en anderzijds het zionisme de laatste eeuwen aan belang heeft gewonnen. Er gelden geen halachische verboden, behalve enkele kleine beperkingen rond de tijd dat de kaarsen aangestoken moeten worden en wanneer zij branden. Herdacht wordt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.Chr. door Jehuda haMaccabi.

Volgens de overlevering was er slechts één kruikje kosjere olie voorradig om de menora te branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen – de tijd die nodig was om nieuwe olie te krijgen – brandend te houden.

wijnlooptoverkruik.png

Aansteken van lichtjes in de chanoekia

De chanoekia (meervoud chanoekiot), een speciale kandelaar voor Chanoeka, heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of vlammetjes op olie. Iedere dag steekt men eerst het extra ("negende") lichtje aan, de sjamasj. Sjamasj is afgeleid van dienst in het Hebreeuws (sjimoesj), omdat dit lichtje dienst doet om de andere aan te steken. De sjamasj staat ietsje afgezonderd van de andere lichtjes, qua hoogte of plaats.

Voor het aansteken van de twee tot acht lichtjes spreekt men twee zegens uit (asjer tsivanoe – die ons gebood – en sje'asa nisiem – die wonderen deed). Alleen op de eerste dag van Chanoeka spreekt men een extra zegen uit (sjehechijanoe – die ons deed beleven). Daarna steekt men met de sjamasj de andere lichtjes aan: de eerste dag één, de tweede dag twee, etc. tot en met de achtste dag.

Na het aansteken van de kaarsjes spreekt men vaak een tekst uit (Hanerot halaloe – deze lichtjes), waarin de redenen voor het aansteken van de lichtjes en de regels omtrent het gebruik ervan. Hierna zingt men het Maoz Tsoer. Net als bij het Wilhelmus, vormen de eerste letters van de coupletten een acrostichon – in dit geval een naam – èn zingt men het eerste couplet het meest algemeen.

 

Een bijzonder aspect van de chanoekia met lichtjes is dat men – indien dit geen gevaar mee kan brengen – wordt geacht deze in het raamkozijn neer te zetten. Deze regel is afwijkend in het anders vrij introverte jodendom. Chabad-Lubavitch, een extraverte chassidische richting rondom de Lubavitcher Rebbe, heeft hieruit zelfs een gebruik afgeleid tot het plaatsen van gigantische chanoekiot op publieke plaatsen. Soortgelijke chanoekiot staan in Israël ook los van die richting.

 

 

 

 

Gerechten

De voornaamste gerechten van Chanoeka zijn latkes of levivot     – een soort aardappelpannenkoekjes of rösti – en soefganiot,
sterk op berlinerbollen of Oostenrijkse Krapfen gelijkend 
en traditioneel gevuld met jam.
Deze lekkernijen worden speciaal met Chanoeka
gegeten omdat ze in olie bereid worden,
als herinnering aan het wonder van de olie.

 

 

Chanoeka-geld

Oorspronkelijk kregen kinderen met

Chanoeka wat zakgeld,
waarvan ze geacht werden een

gedeelte af te staan aan tsedaka.
Nu wordt het "geld" vaak in chocolademunten gegeven

en daarnaast worden cadeautjes uitgewisseld.

 

JERUSALEM OF GOLD" ELIHANA ELIA (LIVE IN JERUSALEM)
| ירושלים של זהב אליחנה אליה

 

El Hanaar Hazeh by Shira Choir 
For this boy I prayed!
I prayed for this boy!
For you my dear son I prayed to Hashem,
Hashem kindly fulfilled my wishes,
You my beloved son will always remain in my prayers
and I will always look after you,

(Vertaling)
"Voor deze jongen heb ik gebeden!
Ik heb voor deze jongen gebeden!
Voor jou mijn lieve zoon, ik bad tot Hashem
Hashem vervulde vriendelijk mijn wensen
Jij, mijn geliefde zoon, zal altijd in mijn gebeden blijven
Ik zal altijd voor je zorgen."De Laatste Bazuin

Paulus onthult zelf in zijn brieven aan de gemeente in Korinthe en Tessalonica het geheimenis van de Laatste Bazuin. Hij informeert de gelovigen dat de doden zullen worden opgewekt ‘bij het klinken van de laatste bazuin’ en dat wij, die achter zijn gebleven, in een oogwenk weggevoerd zullen worden, de Here tegemoet.15

Bij de Opname klinkt er geen oordeelsbazuin maar een heilsbazuin, om de Gemeente te verlossen van de komende toorn
(1 Tessalonicenzen 1:10; 4:15-18)

 

De laatste bazuin
Betreft artikel over Openbaring 8 (Het Zoeklicht)
We moeten de laatste bazuin in het boek Openbaring niet  verwarren met de laatste bazuin die tijdens de Opname van de Gemeente zal klinken (1 Korintiërs 15:51-52; 1 Tessalonicenzen 4:15-18). Paulus en Johannes bedoelen beiden iets geheel anders met de laatste bazuin.

Bij de Opname klinkt er een heilsbazuin en dit is tevens de slotbazuin van de Gemeenteperiode op aarde. Openbaring onthult ons grotendeels Gods orde en het programma van Zijn handelen met Zijn oude verbondsvolk Israël in de eindtijd. Daarover lezen we veelal in het Oude Testament (OT), in de Schriften van Zijn dienstknechten, de profeten en ook in de Evangeliën (zie Matteüs 24 en 25, ‘de rede over de laatste dingen’ en ‘het volkengericht’).

Omdat Gods weg met de Gemeente een verborgenheid was voor Zijn profeten in het OT, is het begrijpelijk dat Paulus de Opname een geheimenis noemt. Zij zal namelijk op een geheim tijdstip, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht. Als Christus wederkomt als Koning, dan zal heel Israël Hem zien wederkomen met de wolken en zal Hij Zijn voet op de Olijfberg zetten (Zacharia 14:4). Het is belangrijk dat we deze dingen onderscheiden.

Bron: Het Zoeklicht


Jodendom

thyouJandersom.jpg

Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......
Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Jom Kipoer (Grote verzoendag) 
voor dag van verzoening 

yomkippoervoordagvanverzoening.jpg

 Voorbereidingen   

Jom Kipoer of Grote Verzoendag, voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen, wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom.
en begint officieel de voorgaande avond
 bij zonsondergang 
Datum: zo 24 sep 2023 – ma 25 sep 2023

 


Chanoeka

(Lichtfeest, toewijdingsfeest)     
Chanoeka betekent 'toe- of inwijding'. Het feest dat acht dagen duurt herinnert aan het 'Chanoeka-wonder'. Het feest begint op chanoeka-avond (erev chanoeka), na de zonsondergang van de 24e dag van de Joodse maand Kislev. 

Het is het enige belangrijke feest dat niet expliciet in de Bijbel genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan het opnieuw inwijden vanReactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.