Contact

 

DISCLAIMER

De teksten en verhalen op deze website zijn naar eer en geweten volledig gecontroleerd op de Waarheid,
zoals te lezen staat in de daaronder
 aangegeven bronnen en voor zover ik dit kan verantwoorden tegenover mijzelf. 

Jezus zegt nl:
  
"Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelfof een engel uit de hemel–vervloekt is hij!"  
Galaten 1:8

 

Het is niet toegestaan om "mijn eigen gedichten" die op de website "godgelooftinmij.nl"  staan, voor uw eigen website, blog of om welke reden dan ook, op internet te plaatsen/gebruiken zonder mijn toestemming.

 Veel afbeelding heb ik zelf gemaakt,
maar sommige heb ik van internet gehaald.
Mocht u afbeeldingen tegenkomen op deze website waarvan u kunt aantonen dat het uw eigendom is, zullen deze, als u dat wilt, direct verwijderd worden, of zal evt. de bron vermeld worden.

Bij sommige links op deze website, bestaat de mogelijkheid dat er content te lezen is waar ik niet achter sta.

Hoewel deze website met veel zorg en liefde is opgesteld, bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop
u in het leven wilt staan
of de manier waarop u de informatie van "godgelooftinmij.nl"  gebruikt.

Ik hoop dat het bezoek aan deze website je net dat extra duwtje naar het geloof in Jezus Christus geeft en dat je op deze manier toch óók voor eeuwig bij HEM kunt zijn.....

De maker van deze website:  "godgelooftinmij.nl"

                              Aleida

 


In de Bijbel wordt ons opgedragen het
eind 
der tijden uit te dragen!
Houd de profetie van dit boek niet geheim,
 want het eind der tijden is nabij.

Over bidden

.Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
  zij geven mij moed.....

Psalm 23:4uwkoningkrijk-1.png

MATTHEUS 18:18-20 18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20 Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden." Wil jij ook gered worden......? -Toont ook GIJ u daarom gereed, want De zoon des mensen komt op een uur dat GIJ het niet hebt gedacht.- MATTHEUS 24:44

Gebeden

 

driemeisjesbidden-2.png

Onderschat niet
de kracht van het gebed

 

Matteüs 18:19-20 

19 Wederom, [voorwaar]
Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

 


Wil jij ook gered worden......?

-Toont ook GIJ u daarom gereed, want
De zoon des mensen komt op een uur
dat GIJ het niet hebt gedacht.-

MATTHEUS 24:44

  

’Geliefden vertrouw niet iedere geest,
maar beproef of de geesten uit God zijn’.
(1 Joh. 4:1)


MATTEÜS 24:6-8

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Herziene Statenvertaling

 


Afbeelding van twee handen in elkaar
      
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......