Home » Leven vanuit God » Leven en dood
Over het begin van het leven en de dood

Leven en dood


Genesis 2: 7

"Toen vormde de HEERE God de mens
uit het stof van de aardbodem
en blies de levensadem in zijn neusgaten
zo werd de mens tot een levende ziel.”

 

 

 Leven is voor iedereen verschillend.

Sommige mensen hebben een mooi leven en sommige een moeilijk en zwaar leven. Toch valt het me altijd weer op dat mensen aan het leven hangen, ze willen graag leven en als iemand ernstig ziek is, wordt er vaak van alles geprobeerd om in leven te blijven. Vaak is het leven tè zwaar voor iemand en dan kiezen ze zelf voor de dood, maar dat is  niet omdat ze niet meer willen leven maar omdat ze een einde aan hun eigen lijden willen maken of omdat ze geen oplossing zien voor wat ze door maken. Ziekte, pijn, psychische problemen of verslavingen zijn daar vaak te oorzaak van. Iemand ziet geen enkele oplossing voor de problemen en wil niet meer verder.

 

 2 Korintiërs 5:8
We blijven vol goede moed,
ook al zouden we ons lichaam liever verlaten
om onze intrek bij de Heer te nemen.

 

trust.jpg  

 1- Petrus 5:8
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel,
 zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

 

 

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt,
hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? (
 1 Korintiërs 15:12 )

       legegraf-1.jpg


1 Tessalonicenzen 4:13-18

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus. 

 

nAlsdegravenopengaan2.jpg

 

15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 

1 Korintiërs 15:50-58
 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat
kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt
 geen deel aan de onvergankelijkheid.

 51 Ik zal u een geheim onthullen:
wij zullen niet allemaal eerst sterven –
toch zullen wij allemaal veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk,
wanneer de bazuin het einde inluidt.

Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt
 met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.

53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007
Nederlands Bijbelgenootschap 

 

“Maar nu weet ik mij altijd bij U …
U houd mij aan de hand
en leidt mij volgens  uw plan.
Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
 is God, nu en altijd”  (Psalm 73:23-26).

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......