LINKS

Tessalonicenzen 19

Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet
 maar toetst alles en behoudt het goede


Laat u niet misleiden!

‘Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.’
– 1 Thessalonicenzen 5:3

Ook eens lezen........ "Over de dood, wat verwacht u ?


Kijkt u ook zo uit naar de opname van Christenen?

‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’
– 1 Thessalonicenzen 4:16-18


 

Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, 
al was ik het zelf of een engel uit de hemel– vervloekt is hij
Galaten 1:8