Godgelooftinmij

Home

Deze website": Godgelooftinmij, gaat over het geloof in God, met als bron de Bijbel. . . . . . . .Hoe ziet de toekomst er uit wanneer je in God gelooft? . . . . . . "Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is". . . (Hebr. 10:36)

Aangaande de dagen onzer jaren,
daarin zijn zeventig jaren, of,
zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren;
en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden,
en wij vliegen daarheen.

Psalm 90:10


klokmetingang.png

 

 

Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg:
Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand.

Psalm 31:15,16


Helaas gelooft niet iedereen in God en dat is 

duidelijk merkbaar op deze wereld.
God weet ook hoe het er op deze wereld aan toe gaat en
dat is logisch want  Hij heeft deze wereld gemaakt en  
al wat daarin is.

Hij vind het vreselijk dat er zoveel ziekte,
oorlog en ellende is. Dat de aarde vervuild en dat er
zoveel haat is onder de mensen en dat ze elkaar vermoorden.
God kan daar niets aan doen op dit moment,
want eerst moet iedereen een kans krijgen om de keus
 
te kunnen maken om eeuwig te leven. 

Maar de duivel wil daar een stokje voor steken......!

 

aanslagdoorisopnederlandverijdeld.jpg

 

hiermeer2.png


  6 "En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal   tegen het andere volk opstaan, en het  ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;
en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten......

hiermeer2.png

2 Korintiers 11:14

‘Niemand minder dan Satan

vermomt zich als een engel van het licht.’
Satan wordt geholpen door demonen. 
Demonen laten zich niet altijd zien,
maar ze zijn er wel .

Dit zijn gevallen engelen die niet naar God

wilden luisteren, maar zelf aanbeden willen

worden. Zij dringen zich op aan de wereld en

willen ons ver van God houden en ze beloven

de mooiste dingen om ons op die manier weg te

houden van God en ons zo naar de duisternis

van de afgrond proberen te leiden. Ze liegen en

vechten en allemaal willen ze ons tot slaven maken.

De Bijbel zegt: "Ze doen zich heel mooi en heel

onschuldig voor. Satan komt als een boodschapper

van het licht tot de mens.  Hij is de oorsprong
van de leugen en meester in misleiding.
Satan is de vader van alle bedrog".

     

hiermeer2-5.png


droodkrmetsch-1.jpg

Het symbool van de Bijbel is het kruis. 
Jezus Christus is de meest bekende persoon op aarde

Deuteronomium 18:18: 

Een mens is suggestief beïnvloedbaar en suggestie en bijgeloof zijn de anti-krachten van het geloof in Christus Jezus. Dáár wordt mee gewerkt  in de alternatieve geneeswijze en de homeopathie. De Here waarschuwt ons  'Géén tovenarij, géén bezwering!  

1 Johannes 4:1

1"Geliefden, geloof niet iedere geest
Maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn;
want vele valse geesten zijn uitgegaan in de 
wereld"   

                                  


Jezus deed veel bovennatuurlijke dingen
En een profeet zal je altijd op Jezus Christus wijzen. God wil dat de mensen hem kennen. Daarom heeft hij profeten geroepen,
die boodschappen van hem kregen, die aan de rest van de mensheid  bekend gemaakt moesten worden. Deze boodschappen zijn gebundeld in de Bijbel.  Sinds de boekdrukkunst is de Bijbel altijd het meest gedrukte, meest verspreide en meest bestudeerde boek ter wereld geweest. 

     

Het is een boek wat je niet makkelijk leest, maar als je het eenmaal leest zie je hoe belangrijk het is wat er staat geschreven. Hoe kun je de bijbel  begrijpen? 

                    hiermeer2.png


Jezus zei:

"Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.

Niemand komt tot de Vader
dan door Mij".

 

GelzijGod-1.jpg

 wit kruis jpg

In de Bijbel wordt ons opgedragen het eind

der tijden uit te dragen!
Houd de profetie van
dit boek niet geheim, 
want het eind der tijden 
is nabij.

afbeelding engel met bericht.jpg

 (Openbaring 14:6-12)

6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog.
Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken
aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, 
 van elke stam en taal.
                                                    


bestehgg-2.jpg

Handelingen 2:17-21

17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw
ouderen zullen dromen dromen:
18ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn
dienstmaagden 
zal Ik in die dagen van mijn
Geest uitstorten 
en zij zullen profeteren.
19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven
en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur
en rookwalm. 20De zon zal veranderen in duisternis
en de maan in bloed, voordat de grote en
doorluchtige dag des Heren komt. 21En het zal zijn,
dat al wie de naam des Heren aanroept, 
behouden zal worden.

www.bible.com


Leer mij bidden....

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als
twee van jullie op de aarde samen om iets bidden, 
dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader
. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,

bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook." 

hiermeer2.png


Openbaring 21: 4

 4"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn,

want wat er eerst was is voorbij."

afbeelding jongen met tranen
Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......