Godgelooftinmij

Home,

Kan God mij ècht helpen?

Waarom doen zoveel mensen op deze wereld al die moeite om anderen iets te vertellen over het allermooiste wat je kan overkomen? Alle gelovigen, al die mensen die de bijbel lezen, zullen die mensen dan allemaal fout zitten?

hiermeer2.png

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 5:24 knipper

 

 6 "En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal   tegen het andere volk opstaan, en het  ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten......

Leer mij bidden....

 

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie
op de aarde samen om iets bidden,

dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader
. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,

bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook."

 

GelzijGod-1.jpg

 5d9a7feabd.jpg

In de Bijbel wordt ons opgedragen
het eind der tijden uit te dragen!
Houd de profetie van dit boek niet geheim,
want het eind der tijden is nabij.

 

Handelingen 2:

17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.

19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

 

openbaring14.jpg

 (Openbaring 14:6-12)

6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog.
Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken
aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken,  
van elke stam en taal.
                                                    hiermeer2.png


Helaas gelooft niet iedereen in God en dat is duidelijk merkbaar op deze wereld. God weet ook hoe het er op deze wereld aan toe gaat en dat is logisch want Hij heeft deze wereld gemaakt en al wat daarin is. Hij vind het vreselijk dat er zoveel ziekte, oorlog en ellende is. Dat de aarde vervuild en dat er zoveel haat is onder de mensen en dat ze elkaar vermoorden. God kan daar niets aan doen op dit moment, want eerst moet iedereen een kans krijgen om de keus te kunnen maken voor eeuwig te leven. 

 

Maar de duivel wil daar een stokje voor steken......!

 

aanslagdoorisopnederlandverijdeld.jpg

Openbaring 21: 4

 4"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn,

want wat er eerst was is voorbij."

Reactie plaatsen

Reacties

d.matanic
5 jaar geleden

wat een mooie inspirerende site, put er veel kracht uit!!


knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......