Godgelooftinmij

Home

Deze website": Godgelooftinmij, gaat over het geloof in God, met als bron de Bijbel. . . . . . . .Hoe ziet de toekomst er uit wanneer je in God gelooft? . . . . . . "Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is". . . (Hebr. 10:36)

Kan God mij ècht helpen?

Waarom doen zoveel mensen op deze wereld al die moeite om anderen iets te vertellen over het allermooiste wat je kan overkomen? Alle gelovigen, al die mensen die de bijbel lezen, zullen die mensen dan allemaal fout zitten?

hiermeer2.png

Jezus deed veel bovennatuurlijke dingen
En een profeet zal je altijd op Jezus Christus wijzen. God wil dat de mensen hem kennen. Daarom heeft hij profeten geroepen,
die boodschappen van hem kregen, die aan de rest van de mensheid  bekend gemaakt moesten worden. Deze boodschappen zijn gebundeld in
de Bijbel.  Sinds de boekdrukkunst is de Bijbel altijd het meest gedrukte, meest verspreide en meest bestudeerde boek ter wereld geweest. Het is een boek wat je niet makkelijk leest, maar als je het eenmaal leest zie je hoe belangrijk het is wat er staat geschreven. Hoe kun je de bijbel   

begrijpen? 

                    hiermeer2.png

                                                       


Jezus zei:

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij".


droodkrmetsch-1.jpg

Het symbool van de Bijbel is het kruis
Jezus Christus is de meest bekende persoon op aarde

 

Een mens is suggestief beïnvloedbaar en suggestie en bijgeloof zijn de anti-krachten van het geloof in Christus Jezus. Dáár wordt mee gewerkt  in de alternatieve geneeswijze en de homeopathie. De Here waarschuwt ons  'Géén tovenarij, géén bezwering!  Deuteronomium 18:18: 

1 Johannes 4:1

1"Geliefden, geloof niet iedere geest
Maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn;
want vele valse geesten zijn uitgegaan in de 
wereld"   

                     hiermeer2.png

                             


‘Niemand minder dan Satan

vermomt zich als een engel van het licht.’ (2 Korintiers 11:14)

Satan wordt geholpen door demonen. 
Demonen laten zich niet altijd zien, maar ze zijn er wel 

Dit zijn gevallen engelen die niet naar God wilden luisteren,
maar zelf aanbeden willen worden.

Zij dringen zich op aan de wereld en willen ons ver van God houden
en ze beloven de mooiste dingen om ons op die
manier weg te houden van God en ons zo naar de duisternis van de
afgrond proberen te leiden. Ze liegen en vechten en allemaal 
willen ze ons tot slaven maken.

 De Bijbel zegt: "Ze doen zich heel mooi en heel onschuldig voor.
Satan komt als een boodschapper van het licht tot de mens.
Hij is de oorsprong van de leugen en meester in misleiding.
Satan is de vader van alle bedrog".

     

hiermeer2-5.png


 

 6 "En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal   tegen het andere volk opstaan, en het  ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten......

hiermeer2.png


Leer mij bidden....

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie
op de aarde samen om iets bidden,

dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader
. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,

bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook." 

hiermeer2.png

 

GelzijGod-1.jpg

 

 wit kruis jpg

In de Bijbel wordt ons opgedragen
het eind der tijden uit te dragen!
Houd de profetie van dit boek
niet geheim,
want het eind der tijden is nabij.


Handelingen 2:

17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.

19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”


afbeelding engel met bericht.jpg

 (Openbaring 14:6-12)

6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog.
Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken
aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken,  
van elke stam en taal.
                                                    hiermeer2.png


Helaas gelooft niet iedereen in God en dat is duidelijk merkbaar op deze wereld.
God weet ook hoe het er op deze wereld aan toe gaat en dat is logisch want  Hij heeft
deze wereld gemaakt en al wat daarin is. Hij vind het vreselijk dat er zoveel ziekte,
oorlog en ellende is. Dat de aarde vervuild en dat er zoveel haat is onder de mensen
en dat ze elkaar vermoorden. God kan daar niets aan doen op dit moment, want eerst
moet iedereen een kans krijgen om de keus te kunnen maken voor eeuwig te leven. 

 

Maar de duivel wil daar een stokje voor steken......!

 

aanslagdoorisopnederlandverijdeld.jpg

hiermeer2.png

Openbaring 21: 4

 4"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn,

want wat er eerst was is voorbij."

afbeelding jongen met tranen
Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......