Godgelooftinmij

Äbba Vader, 

Johannes 3 :16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 

Handelingen 1
"9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen,

daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen."

 

Handelingen 1

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel?
Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen,
gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heen varen.

 

Hemelvaart

 Jezus ontvangt de belofte van de Heilige Geest

Pinksteren

Uitstorting van de Heilige Geest  

Leer mij bidden....

 

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie
op de aarde samen om iets bidden,

dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader
. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,

bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook."

 


Handelingen 2:

17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.

19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”
lijn-128k-1.gifOpenbaring 21: 4

 4"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn,

want wat er eerst was is voorbij."

Reactie plaatsen

Reacties

d.matanic
5 jaar geleden

wat een mooie inspirerende site, put er veel kracht uit!!