Godgelooftinmij

Äbba Vader, 

Johannes 3 :16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Pasen

                                                        Jezus, het laatste avondmaal

 

Witte Donderdag (drie dagen voor Pasen)

Op deze donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield. 's Nachts werd Jezus in de hof van Getsemané verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas leverde Jezus voor dertig 'zilverlingen' uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem.

Goede Vrijdag (vrijdag voor Pasen)

Stille Zaterdag (dag na Goede Vrijdag)
Stille Zaterdag is de dag na Goede Vrijdag en de dag voor Pasen.
Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder
begon op Aswoensdag.

 

 Lukas 22:39-44

       Jezus in Gethsémané

 39   En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem.
40  Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt.41  En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad:
42  Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil,  maar de Uwe geschieden.
43    En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.   
44  En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.

 

.En aan Hem verscheen een e En aan  En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte........   Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkt

nJaanhetkruis-1.jpg

Johannes 3 :16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

            1 Joh. 4:9      Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

 

Pasen

Teke Bijlsma Abba Vader op het orgel van de grote kerk Maassluis

 

Jezus,het laatste avondmaal, de kruisiging, en opstanding - volledige film, woord voor woord

Leer mij bidden....

 

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden,
dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,
bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook."