Godgelooftinmij

Geloof. hoop en liefde, deze drie maar

de meeste van deze is de liefde

Korintièr 13:13

Romeinen 10:9-20

 

 9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem
uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
 10 Als uw hart gelooft,  zult u rechtvaardig worden verklaard; 
als uw mond belijdt, zult u worden gered

(Geloofsbelijdenis)

 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’
12 En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken,
want ze hebben allen dezelfde Heer.  Hij geeft zijn rijke gaven
aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat:
‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ 

 Dus door met je hele hart op Jezus Christus te vertrouwen
en dat ook hardop durven te zeggen, dus daar ècht voor uit te komen,  
zal je rechtvaardig en eerlijk worden verklaard en  dus ook gered  worden.


.

 

 

 

 

 

Wie echt in Jezus gelooft
zal zich
niet schamen
of bang zijn,
maar kiest voor  Hem.

 

 

 

 

 


1 Korinthiërs 6:9-11 (NBV) 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

                                                       Meer..........

Leer mij bidden....

 

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden,
dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,
bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook."

 


         Het beest;

 "En leert van den vijgeboom deze gelijkenis:
wanneer zijn tak nu teder wordt,
en de bladeren uitspruiten,
zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33 Alzo ook gijlieden,
wanneer gij al deze dingen zult zien,
zo weet, dat het nabij is........

Meer ......

 

 


                                            Bijbelse feesten

  

Leviticus 23:1-2
De HEER zei tegen Mozes":

2 "Zeg tegen de Israëlieten:
"Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER,
die je als heilige dagen
samen moet vieren".

 

 

SABBAT

Leviticus 23:3 

3  Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, 
 een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren.
Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, 
 het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. 

 Meer ........

  

lampnogbrandend-3.gif

 

Is uwe lamp wel brandend?
Improvisatie- Gert van Hoef - Hauptwerkconcert


Reactie plaatsen

Reacties

d.matanic
4 jaar geleden

wat een mooie inspirerende site, put er veel kracht uit!!