Godgelooftinmij

          Home

Matheus 24:40-42...... Aansporing tot waakzaamheid.... 40Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.41Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.42Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Psalm 31:15-16
15
Maar ík vertrouw op U, HEEREIk zeg: U bent mijn God!
16Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden
en van mijn vervolgers.
 

HSV

Jesaja 19 vers 2:
De aarde kraakt en barst open,
de aarde schokt en schud heen en weer,
de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.
De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard,
ze zwaait heen en weer als een hut in de storm.
Haar opstandigheid drukt zwaar op haar,
ze valt en staat niet meer op.

Helaas gelooft niet iedereen in God en dat is duidelijk merkbaar op deze wereld.
God weet ook hoe het er op deze wereld aan toe gaat en dat is logisch want Hij
heeft deze wereld gemaakt en al wat daarin is. Hij vind het vreselijk dat er zoveel

ziekte, oorlog en ellende is. Dat de aarde vervuild en dat er zoveel haat is onder de mensen en dat ze elkaar vermoorden. God zal daar pas iets aan doen als iedereen op aarde een kans heeft gekregen om de keus te kunnen maken
tussen  satan, het kwaad en de dood.... of voor Gods liefde en een eeuwig leven.

Het lijden is het gevolg van de zonde van de mens
 (de zondeval)

Toen de mens zich van God afkeerde en ging luisteren naar satan, zijn de mensen in zonde gaan leven.  Doordat we in een zondige wereld leven; met o.a.  moord, hebzucht, jaloezie, geldzucht en steeds meer willen hebben, is het steeds slechter geworden op aarde. God gaat hier een einde aan maken want Hij komt terug en dan zal alles veranderen. Wanneer dat zal zijn weten we niet precies maar het zal ècht niet meer lang duren.

 

____Maar God gebruikt ook plagen!___

In Exodus staat:
God gebruikte Mozes, en zijn broer Aaron, om Zijn volk te laten bevrijden uit de
handen van de Egyptische farao. Met hulp van God moeten ze de farao overtuigen

Vóór alle plagen vertelt God: 

 
(Exodus 7: 3-5, HSV) 

3Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. 4Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte leiden. 5De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen weg leid.’

(Exodus 7:3, HSV)

3Maar Ík zal het hart van de farao verharden en Mijn tekenen
en Mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken.


En er waren tien plagen voor nodig om de
farao overtuigen. 

Eerste plaag: water in bloed veranderd

Tweede plaag: kikkers

Derde plaag: muggen

Vierde plaag: steekvliegen

Vijfde plaag: veepest

Zesde plaag: zweren

Zevende plaag: hagel

Achtste plaag: sprinkhanen

Negende plaag: duisternis

Bedreiging met de tiende plaag

 
de tiende en laatste plaag is de dood van alle eerstgeborenen.
Alle eerstgeborenen van de Egyptenaren sterven
midden in de nacht, 
van de dieren en van de mensen.

(HSV) 

____Het is dus wel duidelijk dat God ook plagen zal gebruiken als Hij dat wil.___


32Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Aan de dingen die gebeuren kunnen wij zien
wanneer de "laatste dagen" zijn gekomen.

Handelingen 2:17-21 

17“Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.
19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.20
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)


1 Johannes 4:1

Wie de Zoon heeft, heeft het leven

41Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

 

 (1 Kronieken 21:1) 

211Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe aan
in Israël een volkstelling te houden. 


Maar voor mensen die nog steeds niet naar God luisteren
in de laatste dagen is het dan te laat!


"En daarom zendt God hun een dwaling,
die bewerkt, dat zij de leugen geloven"

2 Tessalonicenzen 2:11 

NBG51: NBG-vertaling 1951

 


Bezorgdheid

19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is,
zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

 

24Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.25Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult.

Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?26Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?27Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 29en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

31Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.33Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 34Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

herzienestatenvertaling


 

afbeelding engel met bericht.jpg

 (Openbaring 14:6-12)

6En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het
eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen,
en aan elke natie, stam, taal en volk.

herzienestatenvertaling.

                                                 


afbeelding jongen met tranen


Openbaring 21: 4

4En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn;
ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.  Want de eerste dingen
zijn voorbijgegaan.

herzienestatenvertaling.


Is uwe lamp wel brandend?

Improvisatie-
Gert van Hoef - Hauptwerkconcert

lampnogbrandend-3.gif

 

 

Terug omhoog

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Reactie plaatsen

Reacties

Eric Jones
7 dagen geleden

My name’s Eric and I just came across your website - godgelooftinmij.nl - in the search results.

Here’s what that means to me…

Your SEO’s working.

You’re getting eyeballs – mine at least.

Your content’s pretty good, wouldn’t change a thing.

BUT…

Eyeballs don’t pay the bills.

CUSTOMERS do.

And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like godgelooftinmij.nl will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else.

It’s like they never were even there.

You can fix this.

You can make it super-simple for them to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket… thanks to Talk With Web Visitor.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately – so you can talk to that lead immediately… without delay… BEFORE they head for those hills.

CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Now it’s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

That’s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful… you’ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them… so even if they don’t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you.

This could change everything for you and your business.

CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money.

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Paying customers are out there waiting.
Starting connecting today by CLICKING HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=godgelooftinmij.nl