Home » eindtijd » Voorspellingen

Voorspellingen

engelkleinwit.png

 

  Openbaringen 8 vers 8:
De tweede engel blies op zijn bazuin

Iets dat er uitzag als een grote berg,
waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid.
Een derde deel van het water werd bloed.


sterrenalslatevijgen.jpg

  

Jesaja 19 vers 2:
De aarde kraakt en barst open,

de aarde schokt en schud heen en weer,
de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.
De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard,
ze zwaait heen en weer als een hut in de storm.
Haar opstandigheid drukt zwaar op haar,
ze valt en staat niet meer op.

 

 Voorspellingen, die in de Bijbel staan.
Kijk hoe het uit gaat komen!

 Mensen zullen steeds minder liefde hebben voor elkaar
Men zal steeds minder waarde hechten aan Gods geboden
Er zal steeds meer druk op mensen komen

Natuurrampen en oorlogen zullen steeds vaker voorkomen
 Sekten en misleidende religies zullen als paddestoelen uit de
 grond schieten.

Er zal een toename zijn van kennis en onderzoek.
Wereldwijd zal de boodschap van Jezus steeds
meer verkondigd worden.

 

De huidige planeet aarde zal samen met het heelal vernietigd worden
God schept een nieuwe aarde, waarop er geen ellende, leugen,
onechtheid of verdriet meer zal zijn.

Zij die Jezus liefde aanvaardden en God gehoorzaamden, zullen
voor eeuwig samen met Hem leven op de nieuwe aarde.

Uit:  Bijbel boek Exodus

 

meteoriet.jpg

In Openbaringen wordt ons een regen van
meteorieten voorspelt die vele inslagen
tot gevolg zullen hebben. Ook het inslaan
van meteorieten kan een Tsunami
tot gevolg hebben.


Openbaringen 6 vers 12-17

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

 

Openbaringen 21:5

En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
 En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

                        Statenvertaling online

Lucas 21:25-26 
 Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken.

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.