Home » eindtijd » Voorspellingen

Voorspellingen

 

 Voorspellingen, die in de Bijbel staan.
Kijk hoe het uit gaat komen!

 Mensen zullen steeds minder liefde hebben voor elkaar
Men zal steeds minder waarde hechten aan Gods geboden
Er zal steeds meer druk op mensen komen

Natuurrampen en oorlogen zullen steeds vaker voorkomen
 Sekten en misleidende religies zullen als paddestoelen uit de
 grond schieten.

Er zal een toename zijn van kennis en onderzoek.
Wereldwijd zal de boodschap van Jezus steeds
meer verkondigd worden.

 

De huidige planeet aarde zal samen met het heelal vernietigd worden
God schept een nieuwe aarde, waarop er geen ellende, leugen,
onechtheid of verdriet meer zal zijn.

Zij die Jezus liefde aanvaardden en God gehoorzaamden, zullen
voor eeuwig samen met Hem leven op de nieuwe aarde.

Uit: de Bijbel boek Exodus

 

meteoriet.jpg

In Openbaringen wordt ons een regen van
meteorieten voorspelt die vele inslagen
tot gevolg zullen hebben. Ook het inslaan
van meteorieten kan een Tsunami
tot gevolg hebben.


Openbaringen 6 vers 12-17

12En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, 
Hand. 2:20en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,

13en de sterren van de hemel vielen op de aarde,
zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.

14En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold.
En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

15En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend,
de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.

16En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Jes. 2:19; Hos. 10:8; Luk. 23:30;
 Openb. 9:6
Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit,
en voor de toorn van het Lam.

17Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

 

Openbaringen 21:5

En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
 En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

                        Statenvertaling online

Op zondag 26 december 2004 vond een zeer zware zeebeving plaats
in de Indische Oceaan, die een vloedgolf veroorzaakte die zich
in verschillende richtingen over de Indische Oceaan verplaatste met
ongeveer 230.000 doden als gevolg. De catastrofe wordt gezien
als één van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis. 

Was de tsunamiramp van die tweede kerstdag
al een voorbode van alle rampen die
nog gaan plaatsvinden?

 

                                                                  Weer aardbeving Lombok op Lombok

Sulawesi getroffen door aardbevingen en tsunami: 


waterjapan.jpg

 

De zeebeving nabij Sendai in 2011 was een
zware zeebeving die zich voordeed op 11 maart 2011
voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu.
Er werd ruim 400 km² land overspoeld
De beving bij Sendai was de zwaarst gemeten in
de geschiedenis van Japan en de zwaarste in de regio
in honderdveertig jaar. Het aantal doden en vermisten
als gevolg van die natuurramp staat op 24.525.

Gepubliceerd: 14 mei 2011 07:44
TOKIO - In de Japanse regio die 11 maart werd getroffen door
een vrijwel ongekend zware aardbeving, beefde het  opnieuw.

 

Lucas 21:25-26 
 Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn: waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de krachten van het heelal zullen uit hun balans raken.

Woensdag 02 januari 2019 

De bekendste en actiefste vulkaan van Europa is weer uitgebarsten.
De Etna is met zijn 3350 meter ook de hoogste vulkaan van Europa.

        . 

PALERMO - De actiefste vulkaan van Europa, de Etna,
glijdt heel langzaam richting de zee. 

CATÁNIA - Na de plotselinge uitbarsting van de vulkaan Etna maandag
is het nog steeds onrustig rond de berg. 

Er zijn honderden lichte en enkele zwaardere aardbevingen rond de berg op Sicilië geregistreerd.


Newlijn-Engeland 2 uur voor hoog water

ggolf.jpg

  Meer fotos....

 

 

Ook in het binnenland van Florida en Brazilie
zal al het water kilometers land overspoelen.
  Phuket Tsunami

E
A
Meer fotos....

Misschien denkt u dat het uw tijd wel zal duren maar het kan ook binnenkort gaan
gebeuren.  Zeker is dat het gaat gebeuren!

En dan hebben we het nog niet eens over ons eigen landje gehad waarvan we weten
dat volgens geologen de Noordzee al eens een tsunami produceerde. De oorzaak was
toen een methaangasexplosie.
(Door de temperatuurstijging smolt een enorme hoeveelheden aan methaan,
die ervoor vastzat in de permafrost en zeebodem. )

 

vreemdedingentsunamikomtaanrollen-1.jpg
Tsunami komt aanrollen

  Openbaringen 8 vers 8:
De tweede engel blies op zijn bazuin

Iets dat er uitzag als een grote berg,
waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid.
Een derde deel van het water werd bloed.

vreemdedingenroodwaterinzee-1.jpg
De zee werd rood in Beirut. Misschien heeft

het iets te maken met giftige algensoorten, of zand van de sahara

  

Jesaja 19 vers 2:
De aarde kraakt en barst open,

de aarde schokt en schud heen en weer,
de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.
De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard,
ze zwaait heen en weer als een hut in de storm.
Haar opstandigheid drukt zwaar op haar,
ze valt en staat niet meer op.

 Terug naar boven

 zelfsdwaas-1.jpg