Kort verhaal

Genesis 22

Abraham op de proef gesteld

 

1Enige tijd later stelde God Abraham op de proef.
‘Abraham!’ zei hij 
‘Ik luister,’ antwoordde Abraham.
 
2‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt,
Isaak,
en ga met hem naar het gebied  waarin
de Moria ligt.
 Daar moet je hem offeren op een
berg die ik je wijzen zal.’

 

3De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. 4Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. 5Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. 6Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon. Hij zei:

‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER:
Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.

 

Want jij hebt naar mij geluisterd.’
19Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten.
Samen gingen ze weer op weg naar Berseba,
en daar bleef Abraham wonen. 

 

Weer terug naar:

   Terugkomst van Jezus

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......