Gezang 300

Eens als de bazuinen klinken

 

Tekst: "Eens, als de bazuinen klinken"

Gezang 300

1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer
dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.
-
2 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer,
dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.
-
3 Roep de doden tot getuigen dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen, die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen, kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
-
4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en
uw hofstad in te gaan: Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
-
5 Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur.
-
6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan
tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg
Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens
en komt voor goed

Liedboek voor de Kerken 1973

 

"Want iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered."

Romeinen 10

 

Voorwaarts, Christenstrijders

1 Voorwaarts, Christenstrijders, Drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’gen kruisvaan Gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, Wat u dreigt, nooit doof;
Toont, hoe bang ’t u worde, In Zijn woord geloof.

refrein:
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil’gen kruisvaan Gaat ons Jezus voor.

2 ’t Was Zijn woord bij ’t scheiden: ‟Volgt Mij onvervaard,
Ook u wordt verdrukking, Smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen ’s Werelds vorst; zijn macht
Breke uw trouw ten doode; Waakt, strijdt in mijn kracht.”
[JdH: Zal uw trouw beproeven...]

refrein

3 Voorwaarts, opwaarts, broeders, Werpt zijn sterkten neêr;
Velt, wie tegenstreve, ’t Geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, Heerscht op ’s Vaders troon,
Strijdt, volhardt ten einde. ’t Geldt Zijn eer, uw kroon.

refrein

knipper
Deze pagina is van een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......