De bijbel begrijpen

Jezus zegt:

  "Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is

met wat ik u verkondigd heb-

al was ik het zelf of een engel uit de hemel–

vervloekt is hij!

Galaten 1:8

 

Hand. 8:26-31

26Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen».

 Hand. 8:30-310

   30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen,
waarop hij vroeg:
‘Begrijpt u ook wat u leest?’


31De Ethiopiër antwoordde:
‘Hoe zou dat kunnen
als niemand mij uitleg geeft?’


Hij nodigde Filippus uit om in te
stappen en bij hem te komen zitten.

* Lees goed en met aandacht......!

* Stel jezelf de vraag; wat wordt er bedoeld?

* Neem wat je leest, niet te letterlijk d.w.z..lees vooral de boodschap,
  niét alleen de woorden

* Denk daarover na......

 

 

Als je niet de hele zin of soms zelf het hele verhaal hebt gelezen,
kun je moeilijk goed begrijpen wat Hij er mee wil zeggen.

God wil niet dat we de dingen anders aan anderen
vertellen dan zoals Hij ze werkelijk bedoeld heeft.....

Als je twijfelt of je het goed begrepen hebt,

kun je altijd iemand vragen om hulp bij uitleg want
de bijbel lezen is écht iets anders dan de bijbel begrijpen.

 Je mag er ook niets zomaar aan toevoegen of een gedeelte weglaten
en dan zeggen dat God dat zo zegt.

Daarom zijn veel stukjes tekst op een bijv. een website 

ook niet altijd goed te begrijpen omdat het
 zó belangrijk is dat je ook weet wat er vóór en er ná
staat in de bijbel,
( dus vanaf vers 1 van een hoofdstuk tot het laatste vers)
(Ook iets zeggen of doen wat geacht wordt aan de Godheid te zijn voorbehouden
kan als  Blasfemie  of  godslastering aangemerkt worden.)

Ik heb op deze website gebruik gemaakt van verschillende vertalingen,
om het lezen voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk te maken.

 KNIPPER.gif

 In 1951 verscheen de Bijbelvertaling van het N.B.G.
(Nederlands Bijbel Genootschap).
Deze vertaling wordt nog vaak het liefst gelezen.

 

Statenvertaling (1637) digitaal

De NBG-51 Bijbel vertaling èn de Statenvertaling lees ik zelf het liefst omdat ik "zo dicht mogelijk" bij
de oorspronkelijke bijbel tekst wil blijven.

De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

is misschien wel makkelijker te lezen maar,

(naar mijn mening) tè vrij vertaald.....echter;

"Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad,
in welke vorm het zich ook voordoet.

1 Tessalonicenzen 5:21

 

Het belangrijkste is  het woord van God

zoals Hij het werkelijk bedoeld heeft!

  

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......