Geloven

 

KNIPPER.gif 

Wie is Hij, die koning vol majesteit?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de koning vol majesteit. sela
BIJBELTEKSTEN
Psalm 24:10
, Erkennen....

10 Who is he, this King of glory?

The LORD Almighty— He is the King of glory.

 

kingdonurt2png-2.png

 

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Psalm 145:1aanbiddingeeuwig levenlof

 

Want de HEER is onze rechter,
de HEER is onze wetgever,
de HEER is onze koning,
Hij zal ons redden.
Jesaja 33:22rechtvaardigheidreddingkoninkrijk

 

Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht,
die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
Matteüs 27:37Jezuspasen

 

En de HEER zal koning worden over de hele aarde.
Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam
de enige naam.
Zacharia 14:9Godkoninkrijk

 

Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare
en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid.
Amen.
1 Timoteüs 1:17aanbiddingalmachtigkoninkrijk

 

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea,
tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen:
‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is?
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen
om Hem te aanbidden.’
Matteüs 2:1-2kerstaanbidding

 

Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
‘Je God is koning!’
Jesaja 52:7reddingvredekoninkrijk

 

Juich, vrouwe Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Zacharia 9:9profetiepasennederigheid

 

Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de
koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht.
Wie de weg van de hoogmoed bewandelen, kan Hij vernederen.
Daniël 4:34rechtvaardigheidnederigheidaanbidding

 

U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik,
want U hebt mij wijsheid en kracht geschonken
en mij onthuld wat wij U hebben afgesmeekt,
U hebt ons laten weten wat de koning verontrust.
Daniël 2:23aanbiddingwijsheidbidden

 

Ze kleedden Hem uit en deden Hem een scharlakenrode
mantel om, vlochten een kroon van doorntakken en zetten
die op zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand
en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze:
‘Gegroet, koning van de Joden.
Matteüs 27:28-29offerlijdenpasen

 

Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij:
eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang.
Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen.
Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet.
Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.
Ester 4:16vasten

 

Maar U, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat
vast van geslacht op geslacht.
Klaagliederen 5:19betrouwbaarheidGod

 

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit.
Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER,
U bezit het koningschap en de heerschappij.
1 Kronieken 29:11aanbiddingkoninkrijkkracht

 

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5MessiasJezusVader

Bron en meer

Kan God mij ècht helpen?

KNIPPER.gif 

Waarom doen zoveel mensen op deze wereld 
al die moeite om anderen iets te vertellen over
het allermooiste wat je kan overkomen?
Alle gelovigen, al die mensen die de bijbel lezen,
zullen die mensen dan allemaal fout zitten?

God beseft wel degelijk hoe het er op de wereld aan toe gaat. Hij is daar niet blij om en weet dat er zoveel mensen zijn die niet in Hem geloven en zelfs niets van Hem willen weten. Dat is niet alleen nu, maar dat is al heel lang zo. Ook al kun je in de bijbel lezen over hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen met deze wereld, veel mensen zijn daar niet in geïnteresseerd. Misschien begrijp je het niet helemaal en dat is niet zo raar, want het is ook moeilijk te begrijpen!

Ik zie je al denken; ja hoor....eeuwig leven.....waar gààt dit over?
Maar stel...stèl je nou eens voor dat het écht zo is...dat je écht  ééuwig zou kunnen leven?
Dan wil je er waarschijnlijk toch wel iets meer van weten......?

Er zijn heel veel dingen waar je een antwoord op zou willen hebben maar omdat je niet begrijpt hoe het allemaal in elkaar zit is het wel zo makkelijk om dan maar niets te doen. Want de bijbel lezen heb je misschien al geprobeerd en is dat is toch echt heel moeilijk om te begrijpen. 

Wie kan jou nou helpen en misschien is het wel stom om daar iets over te vragen.....denken veel mensen. Maar vragen staat vrij.....!
Jezus is mèèr dan een vriendelijk iemand die je de weg wil wijzen! 
Hij wil je de weg naar eeuwig leven wijzen!

In de Bijbel is de weg naar God te vinden, de weg naar een eeuwig leven, maar voor zo iets ongelooflijk prachtigs daar moet je wel iets doen natuurlijk. En weet je, dan komen er allerlei mooie dingen op je pad en ook antwoorden op de vele vragen die je hebt en.... je krijgt er een Vriend bij die je kunt vertrouwen, eentje die niet liegt maar écht het beste met je voor heeft!  Iemand die dat ook al heeft bewezen. Iemand die zelfs van je houd, die als een liefhebbende Vader voor je wil zijn en je wil helpen om de goede weg te nemen.

afbeelding kind omhelst Jezus, Zoon van God

Johannes 3 :16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

 De weg is naar Hem...naar God, want Hij wil niets liever dan
dat je Zijn kind bent en je alle goeds geven en dan wordt je
daar nog voor beloond òòk!  Met het eeuwige leven...wie wil dat nou niet? Wanneer je in God geloofd en werkelijk gaat geloven dat Hij voor jou en voor mij en voor alle mensen op aarde is gestorven aan het kruis en daarmee de schuld op zich heeft genomen van onze zonden.  Voor alle slechte dingen die wij als mensen hebben gedaan en nog zullen gaan doen. Wanneer je dát geloofd, dan zullen je zonden je vergeven zijn, en zal je het eeuwige leven krijgen. Dat is toch prachtig...! Hij verwacht ook dat wij dat graag willen en dat wij daar wel iets voor over hebben want God gelooft in ons.  Hij gelooft in jou en in mij en in ons allemaal.

Helaas gelooft niet iedereen in God en dat is duidelijk merkbaar op deze wereld. God weet ook hoe het er op deze wereld aan toe gaat en dat is logisch want Hij heeft deze wereld gemaakt en al wat daarin is. Hij vind het vreselijk dat er zoveel ziekte, oorlog en ellende is. Dat de aarde vervuild en dat er zoveel haat is onder de mensen en dat ze elkaar vermoorden. God kan daar niets aan doen op dit moment, want Hij heeft de mensen een eigen wil gegeven.

 

Het loon van de zonde is de dood,
maar het geschenk van God is het eeuwige leven
in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 6:23 | NBV

 

Spreuk uit Bijbel over liegen afbeelding

 

 

 De duivel is uiteindelijk de oorzaak van heel veel ellende. 
Nu denk je waarschijnlijk dat God toch van de duivel kan winnen,
en dat Hij sterker is dan die duivel. En dat is ook zo!
God wil ook dat er een einde komt aan alle ellende en liefdeloosheid,
 maar nu nog niet want Hij geeft eerst alle mensen een kans om in Hem te gaan geloven. Hij wil eerst weten wie van de mensen naar Hem luisteren en wie er naar de duivel luistert. Of in Hem gaat geloven, dat hopen we wel natuurlijk, maar we krijgen allemaal een kans, 

jij ook! 

 

De tekenen van de tijd

En als iedereen op aarde van Hem gehoord  heeft komt Jezus terug naar de aarde en dat kan niet echt heel lang meer gaan duren. Want in de Bijbel kun je niet lezen wanneer hij komt, maar dàt Hij komt is zeker!

In de Bijbel kun je ook lezen wat  De tekenen van de tijd zijn als Hij het tijd vindt om te komen, alleen wij mensen weten de precieze tijd niet. God zelf zegt dat Hij komt als een dief in de nacht en zal ons dan beoordelen op hoe we zijn en wat we  hebben gedaan met ons leven Of wij gezondigd hebben en of we goed geleefd hebben.  Maar ook of wij naar Hem hebben geluisterd en in hem wilden geloven en naar zijn wil hebben geleefd. Iedereen heeft een kans gehad, jij en ik en alle mensen op aarde. En als je twijfelt, kun je naar God bidden om kracht en inzicht en dan zul je langzaam voelen dat Hij steeds dichter bij je komt en dat Hij je helpt. Hij zal al je tranen drogen.....
Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......