Terugkomst van Jezus

 

In de Bijbel staat:    

“Zie, "Hij komt met de wolken" en "als een dief in de nacht" en

"elk oog zal Hem zien" ook zij, die Hem hebben doorstoken;

en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen”

Openbaringen: 1:7

 

Openbaring: 3:3

“Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt,
en bewaar het en bekeer u.
Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief,
en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen”.
___________________

2 PETRUS 3:1-18

Het is zeker dat Jezus terugkomt
1 Dit is de tweede brief die ik jullie schrijf, lieve broeders en zusters.
Met deze brieven probeer ik ervoor te zorgen dat jullie helder zullen denken. 2 Ik wil dat jullie zullen denken aan wat Gods profeten vroeger hebben gezegd. Ook aan wat de boodschappers van onze Heer en Redder jullie hebben geleerd. 3

Onthoud vooral goed dat er aan het eind van de tijd mensen zullen komen die er maar op los leven. 4 Ze zullen spottend tegen jullie zeggen: "Waar blijft Hij nou? Hij zou toch komen? Maar er is nog nooit iets veranderd. Alles blijft zoals het altijd is geweest." 5 Want ze willen er expres niet aan denken dat er door het woord van God al eerder een hemel en aarde zijn geweest. 6 En dat die aarde, die uit het water ontstond en door het water bestond, ook weer door het water is vernietigd.

7 Maar de hemel en de aarde van nu worden door datzelfde woord van God als een schat bewaard. Nu niet voor het water, maar voor het vuur. Dat is het vuur van de dag dat God over de mensen zal rechtspreken.
Op die dag zullen de mensen die zich niets van God aantrekken, vernietigd worden.

8 Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters,
dat één dag bij de Heer is als duizend jaar,
en dat duizend jaar is als één dag.

9 Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat
Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het
uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen
gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil.

10 Maar de dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als
een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel dreunend verdwijnen.
Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op aarde is gedaan,
zal verbranden.


11 Alle dingen zullen dus verdwijnen. Daarom moeten jullie erg
je best doen om te leven zoals God het wil en om Hem te dienen.
12 Kijk aldoor vol verwachting uit naar de dag van God. Op die
dag zal de hemel verbranden en alles waaruit de aarde bestaat
zal in het vuur wegsmelten en verbranden. 13 Maar God heeft
beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven.
Dat zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals Hij het wil.
En daar kijken we vol verlangen naar uit.

14 Terwijl we hierop wachten, lieve broeders en zusters, moeten
jullie erg je best doen om te leven zoals Hij het wil. Zorg dat jullie geestelijk schoon en zuiver zullen zijn als Hij komt. Leef in vrede
met elkaar. 15 Bedenk dat we gered worden dankzij het geduld
en de liefde van de Heer. Daar heeft ook onze geliefde broeder
Paulus aan jullie over geschreven. Hij schrijft daarover vanuit
de wijsheid die hij van God gekregen heeft.

16 Trouwens, in al zijn brieven schrijft hij over deze dingen.
Soms zijn die brieven moeilijk te begrijpen. En ze worden verkeerd uitgelegd door mensen die de Heer niet goed kennen en die
geen sterk geloof hebben. Zij leggen ze uit op een manier die
hen het beste uitkomt. Dat doen ze ook met de andere brieven
en met de Boeken. Maar daardoor zal het uiteindelijk
slecht met hen aflopen.

17 Lieve broeders en zusters, omdat jullie deze dingen
nu van tevoren weten, kunnen jullie op je hoede zijn.
Dan zullen jullie je niet laten meeslepen
door de verkeerde dingen die slechte mensen doen,
en zullen jullie je geloof niet verliezen.

 18 Zorg ervoor dat jullie geestelijk groeien, en dat
jullie onze Heer en Redder, Jezus Christus,
steeds beter leren kennen.

Dan kan de Heer altijd goed voor jullie zijn.
Van Hem is alle macht en eer, nu en voor eeuwig.
ruwer.jpg

"Paulus zegt:
"Ik ben een dienaar van God en een
boodschapper van Jezus Christus"

Brief van Paulus

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......