God heeft ons gered

In de bijbel staat:   
"We hebben niet onszelf gered,
maar God heeft ons gered"


Efeziërs 2:1-10
1 Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leefden op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Zij laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. 

 3 Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf
 wilden. Daarom verdienden we Gods straf, net als alle andere mensen.
4 Maar God is vol medelijden.

 Hij wil ons graag vergeven, omdat Hij zo ontzettend veel
van ons houdt. 5 Daarom heeft Hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt.
Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan.
We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest,
en niet omdat we het verdiend hadden. 6 God heeft ons levend gemaakt en ons nu
samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen.

  
Wij zijn daar ín Jezus Christus.
 7 Want in de wereld die nog komt wil Hij laten zien hoe geweldig goed Hij voor ons is:
Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. 8 Want omdat God zo liefdevol en goed is,
heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft
jullie gered. Het is zíjn geschenk. 9 Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed
je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding
zouden kunnen opscheppen. 10 Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in
Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt.  Nu kunnen we voor Hem de goede
dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht.

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......