Home » In memoriam » Het laatste oordeel

Het laatste oordeel

aanhandvasthouden-1.jpg

Mattheüs 25:31-46


31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de
heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.
32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal
ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken
aan Zijn linkerhand.

34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk
dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld 35 Want Ik had
honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij
bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben
wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald,
of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in
de gevangenis en zijn bij U gekomen?

40 En de Koning zal hun antwoorden:
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van
Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen
hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige
vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. 42 Want Ik ben hongerig
geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt
Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet
gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis,
en u hebt Mij niet bezocht.


tralies.jpg
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij
U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of
in de gevangenis, en hebben U niet gediend?

 45 Dan zal Hij hun antwoorden:
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor
een
van deze geringsten niet gedaan hebt,
hebt u het ook niet voor Mij gedaan.

  46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf,
maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

 

Terug