Copyright pagina

DISCLAIMER

De teksten en verhalen op deze website zijn naar eer
en geweten volledig gecontroleerd op de Waarheid,

zoals te lezen staat in de daaronder  aangegeven bronnen en
voor zover ik dit kan verantwoorden tegenover mijzelf. 

Jezus zegt nl:
  
"Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is
met wat ik u verkondigd heb, 
al was ik het zelf of een engel
uit de hemel–vervloekt is hij!"  Galaten 1:8

 

Het is niet toegestaan om "mijn eigen gedichten"
die op de website "godgelooftinmij.nl"  staan,
voor uw

eigen website, blog of om welke reden dan ook,
op internet te plaatsen/gebruiken zonder mijn toestemming.

 Veel afbeelding heb ik zelf gemaakt,
maar sommige heb ik van internet gehaald.

Mocht u afbeeldingen tegenkomen op deze website
waarvan u kunt aantonen dat het uw eigendom is,

zullen deze, als u dat wilt, direct verwijderd worden,
of zal evt. de bron vermeld worden.

Bij sommige links op deze website, bestaat de mogelijkheid 
dat er content te lezen is waar ik niet achter sta.

Hoewel deze website met veel zorg en liefde is opgesteld,
bent u zelf verantwoordelijk voor de manier

waarop u in het leven wilt staan of de manier waarop
u de informatie van "godgelooftinmij.nl"  gebruikt.

Ik hoop dat het bezoek aan deze website je net
dat extra duwtje naar het geloof in Jezus Christus geeft

 en dat je op deze manier toch óók voor eeuwig bij HEM kunt zijn.....

De maker van deze website:  "godgelooftinmij.nl"

Aleida

 


MATTHEUS 18:18-20

18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde
bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn,

en al wat jullie op aarde ontbinden
zal ook in de hemel ontbonden zijn.

19 Ik verzeker het jullie nogmaals:
als twee van jullie hier op aarde eensgezind
om iets vragen, 
wat het ook is, dan
zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.

20 Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden."


 

 

Wil jij ook gered worden......?

-Toont ook GIJ u daarom gereed, want
De zoon des mensen komt op een uur
dat GIJ het niet hebt gedacht.-

MATTHEUS 24:44

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......