Home » Gastenboek » Mijn gedichten

Mijn gedichten

Tijd om te dromen

Je ligt daar met gesloten ogen in diepe rust
men zou kunnen zeggen ,je bent door een engel gekust
Maar nee je geest heeft zich losgemaakt, misschien
om even door je derde oog te zien

 Tijd om te dromen van gezichten de verhalen het fruit
de bergen het zingen en stemmen zo luid
De geest is in beweging in beken en dal
Je volgt het schone water zo helder als kristal

 En voelt je ongebonden en vrij,
de vele geesten zijn zo wonderlijk nabij
Je ziet alle plaatsen waar je eens bent geweest
hoort de oude verhalen, toe blijf nog even op dit feest

 Anderen komen bij je zitten en je wilt niet weg misschien
want de tijd om te dromen heeft vele manieren om zich te laten zien
alsjeblieft vriend wees niet bang wanneer je nog even blijven zou
voor de liefde die zich projecteert voor jou
ze is zo eerlijk en zo wonderlijk echt.

 Zo neemt de oude geest je bij de hand
en leid je door het spirituele land
een plaats waar de mensen in het verleden
zo leefden op weg naar het heden
voel hoe deze spirituele adem zachtjes waait
en de kleuren in wolken om de hemel draait

 Geniet van de rust en vrede waar je zo naar verlangde
want je weet op een dag heel gauw, zul hier weer komen
naar de beken en dalen en de tijd om te dromen
als je dan de schoonheid van die droom hebt gezien
ontwaak je weer treurig en beseft tot je spijt
ik moet het doen met de realiteit.......

 

                                                                                         


 Engelen van ..... 

Engelen van liefde engelen van vrede
Wij doen een oproep aan U in het heden
Kom met de perfectie die vrijheid geeft
Engelen  die voor ons het leven leeft
In kleurend vuur
Zijn zoals u rein en puur
Engelen van vriendelijkheid en geluk
We aanvaarden de giften stuk voor stuk

 Engelen van wijsheid
Engelen van licht
Wij willen staan voor ZIJN aangezicht
En doen een oproep aan u in het heden
Engelen van overwinning
kom met de perfectie van de vrede
Engelen van alles wat ons raakt
U komt met de liefde die ons gelukkig maakt
Engelen van betrouwbaarheid houd ons vrij
Engelen die zegenen voor jullie zingen wij

 Engelen van evenwicht en meester zijn
We aanvaarden de gift zoals wij drinken van uw wijn
Engelen van vertrouwen engelen van kracht
We sturen onze roep naar uw hoge macht
Engelen van moed Uw liefde maakt ons vrij
Engelen die ons bewaken voor jullie zingen wij

 Engelen van verzorging en samenzijn
Engelen van vrijheid een leven zonder pijn
wij doen een oproep aan U in het heden
Engelen van geduld vergeving van verleden              
U komt met de liefde die ons vrij zal maken
Engelen van puurheid die ons hart zal raken
Engelen van genezing en medemenselijkheid
Om voor U te zingen is het nu wel tijd
Engelen van de waarheid kom en sta naast mij
Engelen van hoop voor jullie zingen wij

 Engelen van Gods liefde die ons zal verzengen
wij aanvaarden de giften die U ons komt brengen  


 

*Heer helpt U mij

 

Heer helpt U mij met mijn zorgen te leven
heer helpt U mij om moedig te zijn
U hoeft me geen geld of goed te geven
ik zou alleen graag sterk willen zijn 

Heer helpt U mij om van anderen te houden
heer leert U mij  wat liefde is
dat ik op iemand kan vertrouwen
zodat ik mij niet zo vaak in mensen vergis

 Heer helpt U mij om te kunnen vergeven
heer helpt U mij en geeft u me kracht
dat ik het ergste verdriet met U zal beleven
op mijn zwakste momenten diep in de nacht

 Heer helpt U mij mijn leven te leven
Heer helpt U mij als ik het niet meer weet
het is zo moeilijk om steeds weer te geven
er is geen dag dat ik dat vergeet

U hoeft mij niet voor alles te sparen
maar zonder U ben ik zo hulpeloos en klein
wanneer ik alleen ben en niemand wil helpen
zou zonder U alles ondragelijk zijn

 Heer ik wil U danken U stierf toch voor mij
heer ik wil sterk zijn gelukkig en blij
ik zal op U wachten tot ik U ontmoet
want samen met U is mijn leven goed

 Heer ik wil U enkel dit nog vragen
een ding wat ik graag nog weten wou
zou U ook in hun moeilijkste dagen
de mensen willen dragen
waar ik zoveel van hou...    

 

_______________________


knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......