Geef niet op!

image

Speciaal voor jou

 

 Wees niet wanhopig, als de hemel lijkt gesloten, 
als je van ieder mens verlaten bent, 
als je je hoofd zo dikwijls hebt gestoten

dat je geen blijdschap en geen vreugde meer kent,
 als je verward bent in de leugen, het bedrog:

God is er toch!
God is er toch!

 

  Denk aan je doop.

Toen heeft God gesproken:

 “Je bent Míjn kind.
En of je wilt of niet, 
al heb je elke dag je woord gebroken, 
toch breek Ik Mijn belofte
aan jou niet.

 Ik zei het tóen,
Ik zeg het nu en nog:
Ik ben er toch!

Ik ben er toch!

 

 Voel op je voorhoofd:
daar brand nog het water 
dat teken was van mijn verbond met jou.
Dat gold voor tóen,
dat geldt voor nu en later, 
al ben je ontrouw,
eeuwig is Míjn trouw. 
Denk niet wanhopig:
“God wat moet ik nog?”
Ik ben er toch!
Ik ben er toch!

 Ik ben er altijd.
 Maar je moet Mij zoeken;
 Ik zal je horen,

vóór je roept tot Mij; 
maar róep dan ook.

Al lijkt je bidden vloeken,
 Ik hoor je stem,

Ik kom en maak je vrij.

 Al is er niets, dat in je voordeel pleit Mijn kind,
Ik ben er toch voor jou
Altijd!

 

 @Auteur: Nel Benschop

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......