Hoewel de nacht donker en beangstigend is

Hoewel we de dimmende dag tegemoet gaan

Hoewel het hart bedroefd en betraand is

Vertrouw op Hem, Hij zal de weg verlichte

Verhef uw stem!

Verhef uw stem!

Prijs Hem, het levende woord

Hoog opstijgend naar de hemel

Verhef uw stem voor de Heer

Door de mist in dit dal van verdriet

Door het glas zien we maar donker

Morgen staan ​​we weer op

Dan zullen onze ogen worden opgeheven

Verhef uw stem!

Verhef uw stem!

Prijs Hem, het levende woord

Hoog opstijgend naar de hemel

Verhef uw stem voor de Heer

Lang de weg die geen einde heeft

Verre de weg die geen weg terug heeft

En de ziel is altijd aan het wringen

Op de plek waar het voor het eerst werd geboren

Zie de menigte engelen zingen

Als ze dat trompetgeluid horen

Als de oproep van de doedelzakspeler overgaat

Dan zal mijn ziel ooit naar huis gaan

Verhef uw stem!

Verhef uw stem!

Prijs Hem, het levende woord

Hoog opstijgend naar de hemel

Verhef uw stem voor de Heer

Hoge bergen en zeeën zullen donderen

Een onophoudelijk koor zingen

Heav'n en de aarde zullen niet langer slapen

Dan het universum zoals men zal zingen

Verhef uw stem!

Verhef uw stem!

Prijs Hem, het levende woord

Hoog opstijgend naar de hemel

Verhef uw stem voor de Heer!

Verhef uw stem voor de Heer!

 

Though the night be dark and fearful

Though we face the dimming day

Though the heart be sad and tearful

Trust in Him, He will light the way

Raise your Voices!

Raise your voices!

Praise to Him- the living word

To the heaven high ascending

Raise your voices to the Lord

Through the mists in this vale of sorrow

Through the glass we but darkly see

We will rise again tomorrow

Then, our eyes will lifted be

Raise your voices!

Raise your voices!

Praise to Him- the living word

To the heaven high ascending

Raise your voices to the Lord

Long the road that has no ending

Far the path that has no return

And the soul is ever wending

To the place it first was born

See the host of angels sing

When they hear that trumpet sound

When the piper's call is ringing

Than shall my soul be ever homeward bound

Raise your voices!

Raise your voices!

Praise to Him- the living word

To the heaven high ascending

Raise your voices to the Lord

Mountains tall and seas will thunder

One unceasing shorus sing

Heav'n and earth will sleep no longer

Than the universe as one will sing

Raise your voices!

Raise your voices!

Praise to Him- the living word

To the heaven high ascending

Raise your voices to the Lord!

Raise your voices to the Lord!

Bron: Musixmatch Songwriters: Rolf U. Lovland / Brendan Graham

 

Songteksten voor Raise Your Voices

© Universal Music Publishing Ab, Peermusic (uk) Ltd.