Home » Kerkdiensten » De bijbel begrijpen

De bijbel begrijpen

Jezus zegt:

  "Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb-

al was ik het zelf of een engel uit de hemel– vervloekt is hij!"  Galaten 1:8

 Hand. 8:30-310

   30Filippus haastte zich naar hem toe en
hoorde hem de profeet Jesaja lezen,
waarop hij vroeg:
‘Begrijpt u ook wat u leest?’


31De Ethiopiër antwoordde:
‘Hoe zou dat kunnen
als niemand mij uitleg geeft?’


Hij nodigde Filippus uit om in te
stappen en bij hem te komen zitten.

* Lees goed en met aandacht......!

* Stel jezelf de vraag; wat wordt er bedoeld?

* Neem wat je leest, niet te letterlijk d.w.z.. lees de boodschap en niet de woorden

* Denk daarover na......

 

Als je niet de hele zin of soms zelf het hele verhaal hebt gelezen,
kun je nooit goed begrijpen wat Hij er mee wil zeggen.

God wil niet dat we de dingen anders aan anderen
vertellen dan zoals Hij ze werkelijk bedoeld heeft.....

Als je twijfelt of je het goed begrepen hebt,
kun je altijd iemand vragen om hulp bij uitleg want
de bijbel lezen is écht iets anders dan de bijbel begrijpen.

 Je mag er ook niets zomaar aan toevoegen of een gedeelte weglaten en dan zeggen dat God dat zo zegt.
Daarom zijn veel stukjes tekst op een bijv. een website  ook niet altijd goed te begrijpen omdat het
 zó belangrijk is dat je ook weet wat er v
óór en er ná
staat in de bijbel,
( dus vanaf vers 1 van een hoofdstuk tot het laatste vers)
(Ook iets zeggen of doen wat geacht wordt aan de Godheid te zijn voorbehouden
kan als  Blasfemie  of  godslastering aangemerkt worden.)

 KNIPPER.gif

 In 1951 verscheen de Bijbelvertaling van het N.B.G.
(Nederlands Bijbel Genootschap).
Deze vertaling wordt nog vaak het liefst gelezen.

 

Statenvertaling (1637) digitaal

De NBG-51 Bijbel vertaling èn de Statenvertaling lees ik zelf het liefst omdat ik dicht bij
de oorspronkelijke bijbel tekst wil blijven.

De Nieuwe Bijbelvertaling is misschien wel makkelijker
te lezen maar, naar mijn (en meerdere meningen) tè vrij vertaald.

 

Het belangrijkste is  het woord van God

zoals Hij het werkelijk bedoeld heeft!

  

thyouJandersom.jpg

Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......