Home » Stenen tafelen » De aarde

De aarde

 De gebeurtenissen op de aarde

Wat gaat er allemaal gebeuren?


‘Er zullen zware aardbevingen komen en

hongersnoden en epidemieën alom…’

Lucas 21:11

ts7.jpg

De aardbeving in Japan veroorzaakte eenTsunami  waardoor
het water met grote snelheid naar bewoonde gebieden stroomde.

ts11.jpg

Door zoveel water ontstonden er kortsluitingen 
waardoor  er op veel plaatsen branden uitbraken.

 

Er wordt gesproken 
over de maan die rood als bloed zal worden en over de
zon in duisternis, voordat de  dag des Here komt.
Joel 2:30, 31   en   Handelingen 2:19, 20

2013-03-29-16-28-18_zonsverduistering20bloedmaan20eindtijd2001b-2.jpg

Er  is te lezen  over de sterren die van de hemel
zullen vallen en een grote aardbeving
In Mattheus 24:29

sterrenalslatevijgen.gif

Het gaat over wereldomvattende, bovennatuurlijke
gebeurtenissen, die tegelijkertijd plaatsvinden

Openbaring 6:12 en 13

 We leven in spannende tijden. De Here zal gaan ingrijpen. Dus laten we waakzaam zijn en klaar om Jezus te zien  Maar laten we ons hoofd koel houden en niet speculeren of ons in de war laten brengen door alles wat we lezen en horen. We moeten onderzoeken en het goede onthouden en geloven wat er in de Bijbel staat, dat Hij komt als een dief in de nacht, juist als we Hem niet verwachten.

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen
Openbaring 3:10

"Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet gebeuren (wanneer je de tekenen ziet die Ik, Jezus, aangekondigd heb) weten dat het nabij is, voor de deur." (Matth. 24:32,33).

Bron: weeswaakzaam.com

Lees:  de eindtijd.

                           In Prediker staat:                        

                       Prediker   1:4-18                                                     

1 De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. 

 IJl en ijdel, zegt Predikerijl en ijdel, alles is ijdel.

 Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon?

  

Het vergeefse streven Ik*, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem.
Ik* had mij voorgenomen om, in alles wat onder de hemel gebeurt,
ijverig te zoeken naar wijsheid: een trieste bezigheid, die God de
mens heeft opgelegd om zich ermee te kwellen.

Ik bekeek al het gedoe onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en
grijpen naar wind. Wat krom is krijg je niet recht en wat ontbreekt
kun je niet meetellen. Ik zei tegen mezelf: Ik heb nu meer wijsheid
verworven dan al* mijn voorgangers in Jeruzalem.
Ik heb een overvloed aan wijsheid en kennis opgedaan.

Ik nam mij voor het verschil te leren

kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en domheid.
Maar* ik kwam tot het inzicht: ook dat is grijpen naar wind.
Want veel wijsheid brengt veel verdriet; en hoe groter de kennis,
hoe groter de smart.

De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. 

 

Prediker  1: 2-11
Lucht en leegte

2 Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
3 Welk voordeel heeft de mens van
alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
4 Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.
5 De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats
waar ze weer op zal gaan.

 6 De wind waait naar het zuiden,
dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait,
en al draaiend waait de wind
weer terug.

 7 Alle rivieren stromen naar de zee,
toch raakt de zee niet vol.  De rivieren
keren om, ze gaan  weer naar de plaats van
waar ze  komen,en beginnen weer opnieuw
te stromen. 8 Alles is vermoeiend,
zozeer dat er geen woorden voor
te vinden zijn.  De ogen van een mens
kijken, en vinden geen rust, zijn
oren horen, en ze blijven horen.

  9 Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden
 gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.
10 Wanneer men van iets zegt
‘Kijk, iets nieuws,’dan is het altijd iets dat
 er sinds lang vervlogen tijden is geweest.
11 De vroegere generaties zijn vergeten,
en ook de komende zullen weer worden
vergeten.


animbijbelonlinezwrand-2.gif

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
                                                                                                                       

Terug omhoog

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.