Paranormaal

"Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen" (Johannes 8:7)

Leviticus 19:31 NBG51

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen:
Ik ben de HERE, uw God.

 

tumblr_m07tls8me61qif1wro1_500.gif


1 Johannes 4:1-4

1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen-nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.

© De Nieuwe Bijbelvertaling,
Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

beaded_line_e0-1.gif

 

Jakobus 1:26-27
Als Iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is,
en hij zijn tong niet in toom houdt,

maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.

Onze gedachten
Als wij eens wisten, wat onze gedachten zoal met ons kunnen doen, zouden
wij daar perplex van staan. Onze gedachten zijn zó sterk dat wij
onszelf daarmee kunnen helen, maar ook ziek mee kunnen maken.

Zó sterk zijn onze gedachten.

Een "Speciale Krachtstroom" is er om ons te helpen.
Miljoenen mensen weten al dat deze kracht in
onszelf aanwezig kan zijn.


We kunnen gewoon bidden om die kracht en God helpt ons altijd. Het is gewoon geloven dat God voor alles een reden heeft. Weten en Geloven dat God er is. Als we dit kunnen geloven weten we dat wij hier op aarde zijn, om onze levenslessen te leren en ons hele leven is een grote leerschool. Bidden om kracht en wijsheid en dat zal Jezus Christus ons geven. En hij zal ons helpen! Misschien niet op de manier waarop je dat verwacht, maar op zijn eigen manier want,

"Gods wegen zijn ondoorgrondelijk".

Het is soms ook moeilijk om alles wat ons overkomt te
accepteren. We denken dan;  
Waarom moet mij dit overkomen,
of; waarom heeft een ander het beter of meer "geluk"?

Waar heb ik dit allemaal aan verdiend?

Je hebt dit niet "verdiend"  want die dingen zijn een gevolg van je daden.
Het is geen straf, maar het gevolg van dingen die we doen in ons leven,
de consequentie van ons handelen.  Wanneer je midden op de snelweg
 gaat staan, weet je dat de kans groot is om aangereden te worden.
Als je iemand een klap geeft is de kans groot dat die iemand iets kan doen, zoals terugslaan, naar de politie gaan of het gewoon goed
onthoud om dan later wraak te nemen. Of er gebeurt niets.

Een voorbeeld:

Je scheld een man uit omdat je geen werk hebt terwijl je geld nodig hebt voor een fiets want Je bent te dik. De dokter zegt dat je meer moet bewegen omdat je anders grote kans hebt op hart en vaat ziekte. Dan ga je ergens solliciteren en blijkt diegene de man te zijn die jij een keer uitgescholden hebt. Hij neemt je niet aan met als gevolg dat je dus géén baantje erbij hebt. Niet genoeg geld om een fiets te kopen. Te weinig beweging krijgt en daardoor te dik bent en dan een hartinfarct krijgt.......

Dat is dan het gevolg van je eigen handelen! Want we hebben een eigen wil gekregen en zijn dus verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.
God houdt van ons en straft ons niet, want Hij heeft ons al onze zonden
al vergeven toen Hij voor ons is gestorven aan het kruis.


(Johannes 3:16).

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ 

 God  wil dat wij dat geloven! image

   "Dooft de Geest niet uit,
veracht de profetieën niet,
maar toets alles en behoud het goede"
1 Tessalonicenzen
 beaded_line_e0-1.gif


"Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik
u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel
vervloekt is hij!"

Galaten 1:8

God wil niet dat mensen dingen zeggen waar Hij het niet
mee eens is of zelfs tegen is. 
Wanneer we dat gaan doen kunnen
we de bijbel niet meer vertrouwen en d
áárom zorgen echte gelovigen
wel dat de bijbel heel secuur en eerlijk vertaald werd en nog
steeds vertaald word naar steeds een modernere versie,
zodat iedereen het kan begrijpen

maar pas op.....

"niemand minder dan satan vermomt zich

als een engel van het licht."
2 Korintiers 11:14

slang1.jpg


  12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten,
de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Efeziërs 6:12

 

 Wat de bijbel zegt over paranormale geneeskunde

Paranormaal wil zeggen:
"Naast het normale" of
"Boven het normale".
(Bovennatuurlijk)

Het betreft verschijnselen die met de huidige wetenschappelijke kennis niet te verklaren zijn. Paranormale begaafdheden zijn een soort charisma van de satan,
Gods imitator. Paranormale begaafdheden worden door satan uitgedeeld

en voor degenen die niet waakzaam zijn lijken ze op de gaven van
de Heilige Geest. Veel mensen denken dat het een gave van God is,
waarmee ze anderen kunnen helpen. Men zou dan een instrument
van satan kunnen worden
. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommige
zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten
en leringen der duivelen.

In de Bijbel waarschuwt God ons
voor de zonde van
de afgoderij en occultisme.

Deuteronomium 18:18: 

  'Géén tovenarij, géén bezwering!  

Bron:  bijbelarchief.nl 


Terug
 

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......