Kort verhaal

Genesis 22

Abraham op de proef gesteld

 

1Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij.
‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2‘Roep je zoon, je enige,
van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied
waarin de Moria ligt.  Daar moet je hem offeren  op een berg die
ik je wijzen zal.’

 

3De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel,
nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee,
hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover
God had gesproken. 4Op de derde dag zag Abraham die plaats
in de verte liggen. 5Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie
hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds
neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.’ 6Hij pakte
het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon
Hij zei:

‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER:
Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige,
niet hebt onthouden, 17zal ik je rijkelijk zegenen en je zo
veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn
en zandkorrels op het strand langs de zee, en je
nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in
bezit krijgen. 18En alle volken op aarde zullen wensen
zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.

 

Want jij hebt naar mij geluisterd.’
19Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten.
Samen gingen ze weer op weg naar Berseba,
en daar bleef Abraham wonen. 

 

Weer terug naar:

   Terugkomst van Jezus

 

 

 

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......