Gods vergiffenis


 

10 Als júllie iemand iets vergeven, doe ík het ook. Want als ik iemand iets moest vergeven, had ik dat al lang gedaan. Christus zou ook willen dat ik dat deed. Ik zou dat gedaan hebben voor júllie. Want op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans. 11 Want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn.
2 korintiërs 2:10 -11

 "vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren." 

Het gebed Onze Vader" die in de hemel zijt, *de Vergeving, geeft Jezus maar op één voorwaarde, en dat is dat wijzelf ook dingen vergeven die ons zijn aangedaan. "Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven."

(Matteüs 6:14-15, NBG1951)

Dit is een belangrijke opmerking die we serieus moeten nemen. Ga voor jezelf eens na of er mensen zijn, waar je boos op bent, omdat je van mening bent dat ze je iets hebben aangedaan. Vraag zo nodig de Heilige Geest of Hij je geheugen op dat punt wil opfrissen. Wat anderen je ook hebben aangedaan, rust niet voordat je hen hebt vergeven en zeg dat dan ook tegen je hemelse Vader.
Als je er moeite mee hebt, vraag Jezus dan om hulp, die de zondelast van de hele wereld op zich heeft genomen en onschuldig de straf voor al die vijandige mensen heeft gedragen. Jezus weet precies waar je het over hebt en Hij begrijpt hoe moeilijk het kan zijn om te vergeven. Het heeft Hem ook bloed, zweet en tranen gekost om jou te vergeven, weet je nog?

 

"Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven."
(Matteüs 6:14-15, NBG1951)

 


In het Nieuwe Testament*
wordt onder meer door Jezus Christus herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat mensen die vergeving van zonden nodig hebben om weer dicht bij God te komen. Het woord vergeving komt dan ook vele malen in het Nieuwe

Testament 1) voor: 

  • Matteüs 26:28:  `Dit is Mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.`

image    imageEva    en Adam

 

Bij de zondeval van de mens heeft er een machtswisseling op de aarde plaatsgevonden.
"We weten dat ... de hele wereld in de macht van de duivel is."
 1 Johannes 5:19      GNB1996

(Abun d'beschmayo)

Lords Prayer in Aramaic
(Onze Vader, die in de Hemel zij)

 

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

  1. de macht van de zonde  Alle mensen worden geboren met een geneigdheid tot zondigen, waardoor ze slaven van de zonde zijn geworden. Zonden leiden tot zondeschuld. Je ervaart die schuld door een beschadigd geweten en gevoelens van schuld en schaamte.
  2. de macht van ziekte en dood Door de zondeval is de mensheid onderworpen aan verderf, vergankelijkheid, ziekte en de dood.

 


 

  •  `Dit is Mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.`Matteüs 26:28:

image

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.