De Bijbel

Getuigen van de Heer Jezus
De geschriften van het Oude Testament zijn door goddelijke ingeving ontstaan. Zij getuigen van de Heer Jezus. Jezus zei: U onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,
en deze zijn het, die van Mij getuigen (Joh. 5:39)


Het oude testament en lezen we dat nog wel?
Hoe belangrijk is het oude testament?

Het oude testament is het begin van de bijbel daarna komt het nieuwe testament en staat ook in de bijbel

Het oude en nieuwe testament staan in èèn boek nl, in de bijbel
De bijbel is Gods boek en gaat over het leven van God
Over zijn leven,lijden en sterven.

wanneer je een boek leest begin je nooit op de helft want dan begrijp je het niet meer. Je moet altijd bij het begin beginnen en dat is ook zo met de bijbel. Je begint bij het begin van de bijbel, het oude testament.
Zoals de Joden de prediking van Paulus beoordeelden aan de hand van het oude testament.
Het is tenslotte het boek van God en wat daar in staat zegt veel over het nieuwe testament.
Wanneer je geinteresseerd bent in God wil je ook alles weten wat de plannen van God zijn met ons en de wereld en hoe die plannen tot stand zijn gekomen of hoe het karakter van God is. Het gaat ook over dingen die vandaag de dag steeds vaker voor komen zoals geweld, ontrouw in het huwelijk, afgoderij, armoede en onderdrukking.