Home » Valse profeet » Zeven zegels

Uitleg over de zeven zegels en zeven bazuinen

 

De zeven zegels (Openbaring 6:1-17, 8:1-5),

zeven bazuinen (Openbaring 8:6-21, 11:15-19),

en zeven schalen (Openbaring 16:1-21)........

........zijn de drie opeenvolgende series van eindtijd-oordelen van God.

De oordelen worden steeds erger en verwoestender naarmate de eindtijd vordert. De zeven zegels, bazuinen en schalen houden verband met elkaar.

Het zevende zegel is een inleiding tot de zeven bazuinen ( Openbaring 8:1-5)....

en de zevende bazuin is een inleiding tot de zeven schalen ( Openbaring 11:15-19, 15:1-8).

De eerste vier van de zeven zegels staan bekend als de vier ruiters van de Apocalyps.
Het eerste zegel introduceert de Antichrist (Openbaring 6:1-2).

Het tweede zegel veroorzaakt grote oorlogen (Openbaring 6:3-4).

Het derde van de zeven zegels veroorzaakt hongersnood (Openbaring 6:5-6).

Het vierde zegel brengt plagen, meer hongersnood, en meer oorlogen voort (Openbaring 6:7-8).

 

Het vijfde zegel verhaalt van hen die gemarteld zullen worden vanwege hun geloof in Christus gedurende de eindtijd (Openbaring 6:9-11). God hoort hun roep om gerechtigheid en zal hen bevrijden op Zijn tijd—in de vorm van het zesde zegel, samen met de bazuin- en schaaloordelen.

Wanneer de zesde van de zeven zegels verbroken is, komt er een vernietigende aardbeving die enorme chaos en vreselijke verwoesting veroorzaakt—samen met ongewone astronomische fenomenen (Openbaring 6:12-14). Zij die het overleven zullen met recht uitroepen: “Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?”

 

De zeven bazuinen worden beschreven in Openbaring 8:6-21. De zeven bazuinen zijn de “inhoud” van het zevende zegel (Openbaring 8:1-5)

. De eerste bazuin veroorzaakt hagel en vuur dat veel van het plantenleven in de wereld vernietigt (Openbaring 8:7).

De tweede bazuin brengt wat een meteoor lijkt te zijn die de oceanen treft en de dood van veel van het leven in de zee veroorzaakt (Openbaring 8:8-9).

De derde bazuin lijkt op de tweede, behalve het feit dat de meren en rivieren van de wereld getroffen worden in plaats van de oceanen (Openbaring 8:10-11).

De vierde van de zeven bazuinen zorgt ervoor dat de zon en maan verduisterd worden (Openbaring 8:12).

De vijfde bazuin loopt uit op een plaag van “demonische sprinkhanen” die de mensheid aanvallen en martelen (Openbaring 9:1-11).

De zesde bazuin laat een demonisch leger los dat een derde van de mensheid doodt (Openbaring 9:12-21).

de zevende bazuin roept de zeven engelen met de zeven schalen van Gods toorn op (Openbaring 11:15-19, 15:1-8).

                                 De zeven schaaloordelen worden beschreven in Openbaring 16:1-21.

                                                                                              hiermeer2-1.png

 

Bron: gotquestions.org/

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......