Home » De opname » De laatste dag

De laatste dag

“Wie zichzelf verhoogd zal worden vernederd en wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden.” (Mattheus 23:12)

    

Wil jij ook gered worden......? 

MATTHEUS 24:44
Toont ook GIJ u daarom gereed, want
De zoon des mensen komt op een uur
dat GIJ het niet hebt gedacht.-
 

bIJBEL-3.jpg 

 

In het meest bekende.. meest bestudeerde, 
en meest geliefde boek ter wereld:


In de Bijbel,

wordt  voorspeld wat er in de toekomst staat te gebeuren.
Wist je dat de tijd waarin we nu leven duizenden jaren geleden in de Bijbel
werd voorspeld?  De Bijbel voorspelde namelijk dat er een tijd zou komen met:
minder liefde in de samenleving -- meer druk op de mensen -- 
 --meer sekten en misleidende religies - meer natuurrampen en oorlogen --
--minder aandacht voor Gods geboden -- meer kennis en onderzoek --

--meer evangelieverkondiging

  

Wil jij ook gered worden......?

 
MATHEUS 22:14
-Want er zijn velen uitgenodigd,
maar weinigen uitverkoren.-

                       mooie.jpg                     

1 Korinthe 6:9-10   HSV

“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?
Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen,
mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars
en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.”
 

  

Robert Long-Last seven day's
 

Kijk eens naar de wereld waarin je leeft. Mensen hebben inderdaad
steeds minder echte liefde voor elkaar. Egoïsme en individualisme vieren hoogtij.
De druk op mensen neemt toe, zoals voorspeld. Antidepressiva en slaapmiddelen
zijn de meest verkochte medicijnen. Fenomenen als stress, overspanning en
depressie zijn vooral de laatste jaren in opmars. Dat er steeds meer sekten komen,
 klopt ook. Het is zelfs zo erg dat veel mensen het onderscheid niet meer kennen tussen authentiek christendom en misleidende namaak. Dat er meer en meer natuurrampen zijn, is eveneens een feit. 1999 was een recordjaar op gebied van catastrofes.

 

 Bijtiengeb-2.gif


Is er steeds minder aandacht voor Gods geboden?

Het antwoord daarop weten we wel.
En dat het onderzoek en de menselijke
kennis toeneemt, weten we ook. 


Hoe zit het met de evangelieverkondiging?

Al deze profetieën zijn letterlijk uitgekomen. Hieronder kun je een
overzicht lezen van voorspellingen in de Bijbel.
Zoals je reeds las, zijn enkele ervan reeds in volle ontplooiing.

grijzehandengevouwen2.jpg

*...Hij in Bethlehem geboren zou worden
*...Hij vele zieken zou genezen
*...Hij met ongekende wijsheid zou spreken
*Hij op een ezeltje Jeruzalem zou binnenrijden

*Hij voor dertig zilverstukken verraden zou worden

*Hij Zich niet zou verdedigen
*zijn lichaam gemarteld en doorboord zou worden
*Hij gekruisigd zou worden samen met misdadigers
*zijn kleren verloot zouden worden
*Hij uit de dood zou opstaan
*zijn invloed door alle eeuwen heen zou blijven gelden....!

 
Vooruitzichten 
*-- Mensen zullen steeds minder liefde hebben voor elkaar
*-- Men zal steeds minder waarde
hechten aan Gods geboden 
*--Er zal steeds meer druk
op mensen komen.  
*-- Natuurrampen en oorlogen zullen
steeds vaker voorkomen
*--Sekten en misleidende religies zullen
als paddestoelen uit de grond schieten 
*--Er zal een toename zijn van
kennis en onderzoek.
*--Wereldwijd zal de boodschap van Jezus
steeds meer verkondigd worden
*--Onder christenen zal de bovennatuurlijke
werking van Gods Geest toenemen
*--De wereldpolitiek zal streven naar globale politieke eenheid
Er zal een wereldleider opstaan
die enorme macht zal hebben
Hij zal een digitaal betaalsysteem invoeren, waarbij cash overbodig wordt 
Na drie en een half jaar zal deze leider
de christenen onderdrukken.  
Er zal internationaal een ongekende
toename zijn van christenvervolging
Op zeker ogenblik zal Jezus alle
gelovigen van de aarde wegnemen

 Daarna komt Jezus terug naar de aarde, waar
Hij de antichristelijke  wereldleider zal doden
-- Duizend jaar lang zal Jezus de aarde besturen
-- Na duizend jaar zal er een immens leger wereldwijd
opstaan van mensen die Jezus willen doden
-- God Zelf zal dat leger in een oogwenk
vernietigen door vuur.  
-- De huidige planeet aarde zal samen
met het heelal vernietigd worden
- God schept een nieuwe aarde, waarop er geen
ellende, leugen, onechtheid of verdriet meer zal zijn.
  

- Mensen die kozen voor het kwaad, zullen samen met de
onzichtbare kwade machten (satan, demonen,...)

voor eeuwig in een vuurzee geworpen worden.

"Zij, die Jezus liefde aanvaardden en God gehoorzaamden
zullen voor eeuwig samen met Hem leven op de nieuwe aarde"

     
irmaflorida.jpg
Foto gemaakt tijdens orkaan Irma in Florida
 
Dit is wat de Bijbel (beknopt)  zegt over de toekomst. 
 
Lucas 21:25-28
“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.  
 
Bent u er klaar voor?  
 

 

Terug