Home » Toekomst met chip

Toekomst met chip

PROJECT L.U.C.I.D
The Beast 666 Universal Human Control System.
Auteur: Texe Marss.

"Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig." (Openbaring 13: 18)

/assets/img/placeholder.jpg

Hieronder volgt een samenvatting van Texe Marss boek: 'PROJECT L.U.C.I.D-The Beast 666 Universal Human Control System' verschenen in 1996. Voor de geciteerde bijbel teksten is gebruik gemaakt van de NBG- vertaling uit 1951. De oorspronkelijke Engelse teksten zijn uit de King James Version uit 1611 (KJV1611). (Vertaalde) tekst en afbeeldingen met toestemming overgenomen van "Power of Prophecy"

Below follows a summary (in Dutch) of Texe Marss Book:
" Project L.U.C.I.D -- The Beast 666 Universal Human Control System.


Inleiding
Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie -- een totalitaire politiestaat -- is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen.

Laserscanner

De informatie zal binnenkomen van laserscanners in supermarkten,
warenhuizen en postorderbedrijven die elk artikel
dat u aanschaft zullen
registreren.
Daarnaast zullen gegevens over u en uw doen en laten
via spionage satellieten en andere Big Brother technologieën binnenkomen.
Afgezien van onze persoonlijke zaken, interesses en handelingen zullen
ook materiële zaken ruime aandacht krijgen. Elk bedrijf waar producten
van de band komen 
zullen in het bezit moeten zijn van een merk of
certificaat van goedkeuring volgens het

ISO 9000 programma
. Een inspecteur van de overheid zal een merk of certificaat moeten toekennen aan een bedrijf en zonder een dergelijk certificaat zal een product niet kunnen worden gekocht en verkocht. Maar, zal de sceptici misschien zeggen, het Amerikaanse volk zal een dergelijk inconstitutioneel systeem nooit tolereren en toelaten. Wat een naïviteit. Zoals ik in dit boek zal aantonen wordt het systeem van het beest niet alleen aangelegd, de invoering tegen de burgers in Amerika en verder alle naties op deze aarde is onvermijdelijk. Project L.U.C.I.D zal lucifer's eindtijd-identificatie-, toezicht- en controle systeem blijken te zijn.


Gods profetische blauwdruk.

Om de lezers de onvermijdelijkheid van een dergelijk
totalitair controlesysteem te laten begrijpen moeten we onze
aandacht richten op Gods profetische blauwdruk voor
de laatste dagen. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten
en de politieke leiders van elk land hebben geen andere
keus dan exact het profetische scenario voor de laatste
dagen te vervullen zoals dat in de bijbel zo duidelijk staat beschreven.
Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang
van te voren, aan Zijn Profeten heeft doorgegeven.
Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke
eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad.
Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over
de mensen komen zodat ze gewillig de draak (satan)
en het beest (ook bekend als de antichrist)
zullen aanbidden (Openbaring 13).

Ze zullen ook hun hulde betuigen aan zijn
Nieuwe Wereld Orde (NWO).

De mensen zullen verbaast zeggen:

"Wie is aan het beest gelijk? en:
Wie kan er oorlog tegen voeren?"


Bovendien waarschuwt de bijbel: "En hem werd gegeven om tegen de
heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht
gegeven over elke stam en natie en taal en volk." (Openbaring 13:7).

Deze profetie geeft ons een indruk van de ongekende autoriteit en
omvang van het rijk van het beest dat zich zal uitstrekken tot alle hoeken
van de aarde. Hij zal heersen en regeren over elk ras en volk op deze
planeet. 
Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is er zo'n fantastisch
complot geweest om mannen, vrouwen en kinderen te boeien en
gevangen te houden in cyber elektronische kooien.

Bijbelse profetieën voorzeggen een vreemd en verbazingwekkend
systeem van menselijke controle en slavernij. Is project L.U.C.I.D
het afschuwelijke 666 universeel controlesysteem van het beest dat,
volgens de bijbel, bestemd is om de hele wereld te verslinden en het
in stukken te breken.(Daniël 7:7) ? Is project L.U.C.I.D inderdaad de
vervulling van één van de adembenemendste profetieën met
betrekking tot de antichrist, 666, zoals in het boek Openbaring
staat beschreven? :

"Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal
van het beest, want het is een getal van een mens,
en zijn getal is zeshonderd zes en zestig." (Openbaring 13: 18)

Door Bijbelse profetieën te bestuderen ontdekken we dat, om zijn
autoriteit te versterken, hij (de antichrist) alle financiële stelsels en
handel in de hele wereld moet (re)organiseren. (Openbaring 18)
Bovendien zullen alle aan- en verkopen minitieus gecontroleerd
worden. "Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken,
de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."
(Openbaring 13:17).

En bedenk dat dit niet uit de mond komt van iemand met wilde
samenzweringstheorieën zoals de gecontroleerde media dat
geneigd is te noemen. Nee, deze onthullende profetie komt van
God zelf. Hij zegt dat het zal gebeuren en het zal dan ook gebeuren.

In meer dan 20 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht heb ik
fantastische technologische vorderingen gezien. Ik herinner
me dat ik iedere dag langs de enorme gebouwen van de
luchtmachtbasis in Lackland reed waar jonge mensen werden
getraind met de modernste cryptologische apparatuur en technieken.

Mijn gedachten gaan terug naar het zwaar beveiligde en met beton
versterkte gebouw in Italië waar ik gedurende vele maanden heb
gewerkt. Binnenin dat gebouw gonsden en zoemden kamer vullende
computers die rechtstreeks uit één of andere futuristische film leken
te komen en die belangrijke gebeurtenissen in de wereld in de gaten
hielden. In Duitsland gelegerd gaf ik leiding aan honderden specialisten
die zich in Europa en het Midden-Oosten bezighielden met
cryptografische communicatie over beveiligde data communicatie lijnen.

Nadat ik de luchtmacht had verlaten richtte ik mijn eigen high-tech
adviesbedrijf, Tech Trends, op. Gedurende mijn werkzaamheden
hier kwam ik, naast  Amerika's meest inventieve high-tech breinen,
in aanraking met onderzoekslaboratoria en bedrijven waar schokkende
en afschuwelijke high tech systemen werden ontworpen.
Dezelfde duistere systemen heb ik gestadig op de publieke markt
zien komen, vaak gepresenteerd als zijnde iets positiefs en
heilzaams voor de menselijke vooruitgang en voorspoed.

 

Dat is waarom L.U.C.I.D, het geavanceerde en wereldomvattende computercontrolesysteem, voor mij niet als een verassing kwam.
De bijbel sprak over zijn verschijning in de laatste dagen. Maar in
tegenstelling tot de burocraten en promoters van dit systeem ben
ik vol afschuw met de gedachte dat de bevolking een sinistere
periode binnen zal gaan van ongekende terreur en slavernij zoals
nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. Erger nog, de
 overgrote meerderheid is totaal onvoorbereid op wat er gaat komen.

Het L.U.C.I.D computersysteem, zo zegt men, zal veel, zo niet alle
problemen oplossen waarover we de media zo vaak horen spreken.
Een belangrijk onderdeel van L.U.C.I.D is L.U.C.I.D-net, een
wereldomvattend systeem van aan elkaar gekoppelde databases.
De sponsoren beweren dat het een "door God gezonden"
geschenk zal zijn voor handhavers van de wet wereldwijd,
vooral voor het bestrijden van (internationaal) terrorisme.

Vreemd echter dat L.U.C.I.D-net, computerregistratie, voortdurend
 elektronisch toezicht en een universele biometrische I.D. kaart
vereist voor ieder kind dat op deze planeet wordt geboren!
Waarom moeten baby's en kinderen worden opgespoord en in
de gaten worden gehouden? Is er een geval bekend in de annalen
van de criminele archieven waar een baby in een wieg een
(terroristische) 
misdaad heeft gepleegd?

 

Ken de waarheid -- en bereidt u voor!
Het is tegenwoordig verre van populair, zoals ik hier heb gedaan,
een boodschap van onheil over te brengen. Overal zijn er mensen
die gevangen zitten in ontkenning. Ze vrezen de verschrikkelijke
waarheid; daarom vermijden ze het en bannen het uit hun geest
en onderbewustzijn. Zou het echter niet beter zijn om de waarheid
onder ogen te zien en je erop voor te bereid

 

Hoofdstuk 1- Project L.U.C.I.D - het 666 universeel controle systeem
van het beest. 
Verbazingwekkende en onmiskenbare bewijzen tonen
aan dat er een nieuw en ongelooflijk 666 universeel controle systeem
van het beest bestaat. L.U.C.I.D, zoals het officiëel wordt genoemd,
is een grotesk systeem van universele slavernij dat, terwijl u dit leest,
door federale en internationale politieapparaten en geheime diensten
(verder) wordt ingevoerd. Dit 666 systeem van het beest verplicht dat
iedere man, vrouw en kind op aarde een high tech "smart I.D. card",
een "universele biometrische kaart" genoemd, krijgt toegewezen.

Deze gecomputeriseerde identiteitskaart, uiteindelijk gevolgd
door een geïmplanteerde biochip, stelt de NWO
(Nieuwe Wereld Orde) -Gestapo in staat om de gangen van
iedere man, vrouw en kind op deze planeet na te trekken.


LUCIDDIA.pngInformatie over het L.U.C.I.D. systeem werd gepubliceerd in het tijdschrift
'Narc Officer'. Op deze afbeelding staat ook een doorsnee gezin--man,
vrouw en twee kinderen--en hoe ze minitieus door I.D. kaarten,
verbonden met het
wereld wijde net, in de gaten worden gehouden
____________________________________

Onze activiteiten zullen 24 uur per dag en 7 dagen per week door o.a
de NSA, FBI, IRS, CIA, BAT en vele andere drie letterige politiediensten
en overheidsinstanties worden gadegeslagen. Daarnaast zullen
internationale politie bureau's en inlichtingendiensten zoals de KGB,
de Mossad en MI6 verbonden worden met dit systeem.

De gecomputeriseerde universele biometrische kaart garandeert dat ieder
mens gecontroleerd en in de gaten zal worden gehouden. In de chip van
deze kaart zullen o.a de DNA structuur en vingerafdruk van de eigenaar
worden opgeslagen. Tevens zullen er bij de wereldwijde uitgifte van
deze I.D. kaarten in centra's over de hele wereld fotocamera's worden
opgesteld die een foto zullen nemen van de eigenaar van de kaart en
deze ter plaatse digitaal in de chip opslaan. Baby's die geboren worden
zullen automatisch in dit systeem worden ingevoerd.

Dergelijke internationale, gecomputeriseerde en geraffineerde centra's
zijn inmiddels opgezet ter voorbereiding van het uitgeven van dergelijke
I.D. controle kaarten. ( EIW: In dergelijke internationale centra's
zal vermoedelijk uiteindelijk ook het merkteken van het beest worden
uitgegeven.) De meest geavanceerde supercomputers in de wereld
worden voor dit doel ingezet.

Alle verzamelde informatie over mensen plus toekomstige gegevens in hun
universele biometrische kaart zal worden ingevoerd in een gigantisch netwerk,
het "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center",
dat het sinistere hart vormt van L.U.C.I.D ofwel; het 666 universeel controle
systeem van het beest. L.U.C.I.D is, volgens een betrouwbare bron, een
interactief en direct opsporingssysteem voor alle levende wezens op aarde.
Het is zo ontworpen dat niemand uit de klauwen van dit systeem
zal kunnen ontkomen. Niemand!

Het valt te verwachten dat overheidswoordvoerders ingelicht
zullen worden hoe ze lastige en slimme vragen van de pers
en bevolking kunnen beantwoorden (lees: omzeilen) m.b.t. dit project,
zodat de afschuwelijk waarheid niet eerder aan het licht
zal komen dan wanneer het te laat is.
Bezorgde burgers zullen worden gerustgesteld door te
zeggen dat het systeem is ontworpen om hen te beschermen
tegen barbaarse terroristische aanslagen zoals de aanslagen
op het World Trade Center in New York en in Oklahoma City.
Het publiek wordt dus voorgeschoteld dat project L.U.C.I.D
voor uw eigen bestwil is en iedereen die iets anders beweerd is, 
óf anti-overheid óf een gevaarlijke samenzwerings gek.
Ik geloof dat dit systeem door de meest intieme kringen van
de IIluminaten zal worden gedirigeerd en ingevoerd.

Project L.U.C.I.D
is satans duivelse systeem van totale en absolute controle
in de eindtijd. 
Iedere regering op aarde zal samenwerken
met het systeem van de 
Nieuwe Wereld Orde (NWO) om
de burgers te onderdrukken.


God heeft ons gewaarschuwd
 dat er zo'n moment in de geschiedenis zou komen. Het beest zal
proberen om de
"heilige" moeder aarde te zuiveren van christenen,
patriotten en nationalisten. Project L.U.C.I.D zal Daniël's 7:25 in
vervulling brengen: "Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste,
en de heiligen des Allerhoogste te gronde richten; hij zal erop uit zijn
tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden
voor een tijd en tijden en een halve tijd."

Genoemde kardinale ontwikkelingen luiden de verschijning van het
beest in waarvan de bijbel zegt dat het verschrikkelijk en angstaanjagend
zal zijn. Waarom publiceer ik deze alarmerende maar ware feiten over
Project L.U.C.I.D ? Het is onze plicht om mensen te waarschuwen
die nog in ongeloof verkeren dat de tijd nabij is. Sommigen zullen het
wijselijk ter harte nemen en toevlucht nemen tot Jezus Christus.
Alleen Hij kan u hulp en bescherming bieden. Anderen echter zullen
het bespotten en weghonen, ons uitmaken voor fanatici, en doorgaan
met hun goddeloze en wereldse levens stijl.

Maar, ook dit was door God voorzegt in Zijn Woord.-
"Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
 maar de goddelozen zullen goddeloos handelen;
en geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandige zal het verstaan."

(Daniël 12:10)

De 'insider' informatie die wij verkregen hebben is schokkend
en van vitaal belang. Dus laten we beginnen met het ontrafelen
van deze onthutsende geheimen waarvan onze elitaire
bestuurders niet willen dat u ze aan de weet komt.


Wie is er verantwoordelijk voor Project  L.U.C.I.D ?
Het project om de mensen wereldwijd te controleren d.m.v. universele
computeridentificatie en opsporingssystemen ontstond aanvankelijk
in de breinen van NWO planners op het hoogste niveau bij de
supergeheime National Security Agency (NSA). De NSA is een
bureau waar duizenden overheidsbeambten, functionarissen op
het gebied van inlichtingendiensten, militair personeel en
technische specialisten werkzaam zijn op een wereldwijde
schaal. Haar zwaar beveiligde hoofdkwartier, gevestigd in
Fort Meade, Maryland, is het op één na grootste gebouwencomplex
in de Verenigde Staten, en wordt slechts overtroffen door het
Pentagon. De missie van de NSA is o.a. het plannen van oorlogen,
onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten. De CIA, de
"State Department" en zelfs het Witte Huis krijgen rechtstreeks
bevelen van de top van de NSA. Tevens moet op internationaal
niveau iedere belangrijke inlichtingendienst en elk bureau dat zich
met wetshandhaving bezighoudt ten alle tijden hun activiteiten
rapporteren aan de NSA.

 

De cryptografische machines en computers binnen de NSA draaien
24 uur per dag door. Het gigantische computernetwerk decoderen

cryptografie-2.jpg

(voorbeeld)

en analyseren de data en rapporten afkomstig van internationale
banken, geheime Genootschappen, de 32 directoraten van de
Verenigde Naties, het Vaticaan en verschillende bureau's van
170 landen wereldwijd. Maar de voornaamste taak van de NSA
is echter de ontwikkeling en supervisie over de aanleg van het
666 universeel controle systeem van het beest. Onder supervisie
van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
en met een budget van vele miljarden dollars kon de NSA een
wereldomvattend systeem van computers, satellieten,
telecommunicatie apparatuur ed. opzetten. Tevens hebben ze
de afgelopen 25 jaar voor 250 miljard dollar aan systemen
aangeschaft en geïnstalleerd om mensen te kunnen controleren.

Bovendien zijn dit dergelijke duivelse en geraffineerde systemen
dat alleen satan ze oorspronkelijk bedacht kon hebben.
Er is geen twijfel mogelijk, het echte hoofd van de NSA is geen
mens maar moet lucifer zelf zijn. Hoewel de ontwerpers van
L.U.C.I.D, Dr. Anthony Halaris en Dr. Jean-Paul Creusat dit
tegenspreken, geloof ik dat L.U.C.I.D staat voor:
"Lucifer's Universal Criminal Identification System"
of kortweg: Lucifer's I.D. system. En wie zullen er uiteindelijk
als de criminelen worden bestempeld?

Juist, de christenen en verder iedereen die zich niet wil
conformeren aan de Nieuwe Wereld Orde.
Waar het bij project L.U.C.I.D om draait is het
 in de gaten houden en natrekken van iedereen.
Alle federale bureau's worden in het L.U.C.I.D net
geïntegreerd. Dit allemaal ter voorbereiding van de
wereldwijde ijzeren greep van de geprofeteerde antichrist.

headquarters-National-Security-Agency-Fort-Meade-Maryland.jpg


Onder project L.U.C.I.D is het wereldomvattende computernetwerk
zo listig ontworpen dat niemand aan haar alziende en
alwetende kunstmatige intelligentie zal kunnen ontsnappen.

Natuurlijk zullen er talloze mensen zijn die het systeem zullen
proberen te kraken en te saboteren, maar het is zo geconstrueerd
met talloze beveiligingen, gelaagde structuren en ingewikkelde
cryptografische coderingen dat het systeem onmogelijk te kraken,
te saboteren en te omzeilen is.

   Er zal geen plaats meer zijn om u te verbergen.

 

schuileningrot.jpg

De ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr.Jean-Paul Creusat en
Professor Anthony Halaris, hebben een overzicht gegeven van
het systeem in twee hoofdartikelen in het tijdschrift Narc Officer.
Narc Officer is het officiële tijdschrift van de
"International Narcotic Enforcement Officers Association.
Laten we aan de hand van deze artikelen bekijken
hoe het systeem in elkaar zit.

Om te beginnen staat er een copyright op de naam L.U.C.I.D,
d.w.z. dat geen enkel bedrijf deze naam mag gebruiken voor bijv.
een ander systeem, product of eigen bedrijfsnaam. L.U.C.I.D,
zo vertelt men ons, is bedoeld als een
"Universeel Identificatie Systeem"

De streefdatum waarbij dit systeem operationeel moet zijn is rond
het jaar tweeduizend. Informatie en data zal samenvloeien
in het L.U.C.I.D computersysteem vanuit "alle bronnen", dwz, elke overheidsinstantie, elk bureau, elke bank en financiële instelling
elk bedrijf, elke militaire afdeling, universiteit enz. enz.
Dit zal het centrale punt worden, het commandocentrum en
wereldomvattende brein om elk individu op aarde in de gaten
te houden en te controleren.

Tevens zal L.U.C.I.D berichten in welke taal en afkomstig uit welk land
ter wereld dan ook, verzamelen, vertalen en verwerken. Het wordt de
uniforme registratie voor de universele biometrische kaart die wereldwijd
zal worden uitgegeven Ook zal de hele informatie supersnelweg
verbonden worden met het L.U.C.I.D systeem.
Wie twijfelt er nog aan dat L.U.C.I.D het666 universeel controle
systeem van het beest zal worden?  Één en ander wordt door
Creusat en Halaris bevestigd dat het L.U.C.I.D-net's werelds
"Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center"
zal worden. Tevens beweren de beide heren dat L.U.C.I.D een veilig,
interactief, direct en universeel informatiesysteem is.

Veilig omdat de onvoorstelbare hoeveelheden opgeslagen data in
dit systeem alleen toegankelijk worden voor degenen die door
"Big Brother" gemachtigd zijn. Interactief betekent dat Gestapo-
eenheden rond de aardbol via speciale codes toegang kunnen
krijgen tot het systeem om individuen te controleren en op te sporen.
Direct wil zeggen dat de data onmiddelijk kan worden opgevraagd.

Het systeem wordt door Creusat en Halaris beschreven als zijnde
een 24 uur service, zeven dagen per week. Het wereldomvattende
karakter van L.U.C.I.D wordt gekenmerkt door de verklaring dat het
systeem informatieaanvragen kan ontvangen en verwerken
vanuit zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen.

Gegevens afkomstig van netwerken van o.a de staat, federale- en
lokale overheden zullen worden bijgewerkt in het L.U.C.I.D-systeem.
Het zal alle op dit moment in gebruik zijnde smartcards vervangen.
Gedetailleerde dossiers van ca 5,5 miljard mensen in zo'n 200 landen
in de wereld zullen worden opgeslagen en onderhouden.

Volgens de ontwerpers van L.U.C.I.D wordt alle computertechnologie,
hard- en software voorbereid om in het kader van de toekomstige
universele biometrische (I.D.) kaart te passen. Het is door deze kaart
dat de wereldbevolking totaal en absoluut gecontroleerd zal worden.
De L.U.C.I.D kaart zal een "smartcard" worden, een I.D. kaart met de
afmetingen van een creditkaart en een (her)programmeerbare chip
op een plastic drager.

Bij honderdduizenden scanner centra's in de Verenigde Staten en de
hele aardbol kunnen de Big Brother agenten uw kaart in een terminal
steken en een verbinding maken met de hoofdcomputer en nieuwe
en/of aangepaste informatie downloaden naar de kaarten aldus uw
kaart ter plaatse bijwerken.

De computer I.D. kaart zal niet alleen meer dan 5 gigabytes aan
persoonlijke gegevens kunnen bevatten, maar zal ook door een
z.g.n. multilingual transcriptor/translator kunnen worden gelezen
die de taalbarrière zal overbruggen. 

Dit is de duistere en afschuwelijke toekomst van high tech controle.
Het zal het einde van de menselijke vrijheid en waardigheid inluiden.

Biometrische identificatie zal een belangrijk onderdeel vormen
van de L.U.C.I.D smartcard. Biometrie betekent het identificeren
van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken,
zoals iemands stem, irispatroon, voetafdruk, gezicht,
unieke DNA patroon etc. De achterkant van de ATM's
(Automatic Teller Machine) bijv. zijn al voorzien van een
vingerafdruklezer waarmee het bankpersoneel wordt geïdentificeerd.

biometrischevingerafdruktoegangscodetijdsregistratiesysteem-1.png

Biometrisch vingerafdruk toegangscode tijdregistratie


Vingerscankassa.jpg

Verder verschijnen er op vele plaatsen in de wereld biometrische
apparaten om mensen te identificeren. Er is geen twijfel
mogelijk dat biometrie in de nabije toekomst wereldwijd
gestandaardiseerd zal worden.

We laten nog even de ontwerpers van L.U.C.I.D aan het woord:
"Het onderzoek en ontwikkeling van het L.U.C.I.D systeem zal
haar haalbaarheid en praktisch nut bewijzen... Het systeem zal
gecodeerde data, afkomstig van biometrische sensoren, via de
L.U.C.I.D-net Informatie Infrastructuur verzenden."

De biometrische identificatie technieken toegepast in de L.U.C.I.D
kaart zullen de unieke DNA structuur van een persoon, de irisscan
en voet- en vingerafdruk worden. Een andere identificatietechniek
is"Face Recognition" (gezichtsherkenning).

Anviz-facepass.png

face scanner

Een afbeelding van iemands gezicht wordt gedigitaliseerd opgeslagen
en vergeleken met foto's in een database. Het gebruikte software
platform is Microsoft Windows. Een nog geavanceerdere methode
om iemand te identificeren is het scannen van de gezichten van
mensen in bijv. openbare plaatsen met behulp van speciale
computergestuurde videocamera's. Indien iemand gezocht wordt
zal deze geavanceerde camera in samenwerking met
gespecialiseerde software de gezochte persoon herkennen.
In Engeland alleen al zijn ca 300.000 van dit soort
"intelligente" camera's geïnstalleerd.

Satellieten houden ons in de gaten
Toen de koude oorlog ergens rond 1990 ten einde liep, althans dat
werd ons verteld, dacht een naïef publiek dat het netwerk van militaire
spionagesatellieten in de mottenballen ging. Per slot van rekening
werden er jaarlijks miljarden dollars van ons belastinggeld besteed
aan de lanceringen en onderhoud van deze spionage satellieten.

Maar de Illuminaten hadden reeds grote plannen met deze satellieten.
Satelliet camera's zijn zo geavanceerd dat ze een golfbal op de grond
kunnen fotograferen vanuit de ruimte. Satellieten kunnen ook gegevens
uitwisselen met geïmplanteerde biochips, sensoren en zenders.
De universele biometrische kaart in uw zak kan ook een signaal
uitzenden dat wordt opgepikt door een systeem van 24 GPS
(Global Positioning Satellites) waardoor uw locatie waar dan ook
ter wereld in kaart kan worden gebracht.

Natuurlijk kunt u er voor kiezen om de kaart gewoon thuis te laten,
maar dan bent u niet in staat om te kopen of verkopen.
U zult geen baan kunnen krijgen of gebruik kunnen maken van
medische voorzieningen. Uiteindelijk zal, als de plannen van
Big Brother slagen, de chip in de smartcard onderhuids gaan zodat u
het altijd handig bij u heeft. (!)

Natuurlijk was de dreiging tijdens de koude oorlog nooit de echte reden
om dit netwerk van satellieten op te zetten. De werkelijke reden is het
opzetten van het 666 universeel controle systeem van het Beest.
Door al deze  spionagesatellieten en andere "Big Brother" apparatuur
is er feitelijk weinig meer van u privacy over. En alsof het bovenstaande
nog niet verontrustend genoeg is worden er in de Verenigde Staten
in snel tempo DNA-databanken opgezet en zijn reeds in gebruik.
Identificatie van een persoon aan de hand van zijn/haar DNA patroon is mogelijk met een zeer grote nauwkeurigheid.


Is het daarom toeval dat een identificatietechniek voor de
biometrische kaart het DNA patroon van een individu betreft?
(Opm. EIW: Opvallend dat ook hier in Nederland steeds weer
die discussie oplaait m.b.t. het al dan niet verplicht afstaan van
DNA materiaal...Zijn er soms krachten aan het werk
die ook hier, net als in de V.S, een DNA- databank op
willen zetten voor de hele bevolking? )
.
Maakt dit alles geen deel uit van het grote profetische meester plan
om een duivels systeem van identificatie controle systemen op
te zetten zodat "niemand kan kopen of verkopen, dan wie
het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn
naam heeft?"

(Openbaring 13: 17)

-- Update, 19 feb 01,--
In Groot Brittannië wordt inmiddels ook al geroepen
om een dergelijke DNA databank voor de hele bevolking op te zetten.
Update 29 mei '01 --
EU eens over databank. DNA Uitwisseling van
erfelijk materiaal gaat Nederland nog niet ver genoeg.
Meer op trouw.nl

 

Hoofdstuk 3: De nieuwe MARC-kaart --
"Ga niet van huis zonder deze kaart"
"National Citizen I.D. is proposed" (Een nationaal burgeridentiteitsbewijs wordt voorgesteld) luidde de kop van "USA Today". Zoals door het Congres is voorgesteld zouden alle Amerikaanse burgers en legale immigranten een nationale identiteitskaart moeten krijgen.

identiteitsbewijs2voorbeeld-1.png

De nekharen van vele vaderlandslievende Amerikanen stonden na deze
aankondiging recht overeind. Het gevolg was dat de telefoonlijnen en
faxen van het Congres overspoeld werden met protesten. Overdonderd
door deze reacties krabbelden men terug en haastte te zeggen dat het
voorstel nog even werd uitgesteld. In plaats daarvan werd er voorgesteld
om een "nationale database" op te zetten. Feitelijk zou dit een
"Big Brother/Big Sister" computersysteem moeten worden met essentiële
gegevens over iedere burger. Maar kijk uit, de regering heeft het plan
voor een nationale I.D. kaart nog niet opgegeven. Ze hebben deze nl. nodig om u en mij te kunnen controleren.

Eerst een biometrische I.D. kaart voor iedereen, inclusief al uw gegevens,
en om u alvast te laten wennen hoe gemakkelijk je ermee bijv. kan kopen en  verkopen of solliciteren naar een baan. En vervolgens stap 2 van het
"meester plan" ; het bedrogen publiek vertellen dat de smartcard
onpraktisch is en vervolgens de chip injecteren in het voorhoofd
of de rechterhand. Het maakt tenslotte voor wat betreft de functie van
de chip niet uit of het op een plastic kaart of onderhuids in het lichaam zit.
En op deze manier kunt u het nooit meer vergeten of verliezen en kan
het ook niet meer gestolen worden. U zult het werkelijk nooit meer
per ongeluk thuis kunnen laten.

Natuurlijk moet de regering ons eerst zien te overtuigen dat we deze
nationale I.D. kaart wel echt nodig hebben. Om dit te bereiken zijn er
een aantal proefprogramma's aan de gang. Één daarvan loopt, met hulp
van de regering Clinton, bij de "Department of Defense" (DOD).
Onze eigen soldaten worden gebruikt als psychologische proefkonijnen.z

 
Afbeelding merktenen
Het programma heet onthullend de "MARC". Let vooral ook op de naam.
In het Engels wordt dit op dezelfde manier uitgesproken als MARK
(=MERK of MERKTEKEN). Volgens de DOD staat MARC voor:
Multi-Technology Automated Reader Card. De MARC heeft een standaard
barcode, een magnetische strip, digitale foto en een Integrated
(I.C) computerchip.

Er staan o.a iemands militaire- en medische gegevens in en kan gebruikt
worden om te kopen. De nationale identiteitskaart wordt gepromoot als
zijnde gemakkelijk en comfortabel. Geloof het maar niet. Het werkelijke
doel van de regering is controle dmv een centrale computerdatabase en
een I.D. Zowel de NAZI's als de Communisten en andere totalitaire
regeringen waren en zijn geobsedeerd om haar burgers te controleren
met I.D. kaarten en nationale registraties.

De slachtpartijen in Ruwanda
in 1995 bijv. werden efficiënter uitgevoerd doordat op de
verplichte I.D kaarten de moordenaars konden zien of ze met een Tutsi
of een Hutu te maken hadden bij controleposten en razzia's.

 

Onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten, C.B. Baker, gelooft
dat wat er nu gepland wordt niets minder is dan het "opzetten van het
666 systeem voor het merkteken van het beest". Commentaar gevende
op een bericht in de Washington Times dat, naar het plan van de regering,
iedereen een smart (I.D.) card bij zich moet hebben, waarschuwt Baker:
"De universele eis dat iedereen zulke "smartcards" bij zich moet hebben
zal de federale overheid helpen om een Marxistisch satanische dictatuur
te scheppen, en de eindtijd gebeurtenissen in werking zetten zoals dat
voorspeld is in Openbaring 13: 16-18:

"16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken
en de armen,  de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt
op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 [en] dat niemand kan kopen
of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest,
of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal
van het beest,
want het is een getal van een mens, en zijn
getal is zeshonderd zes en zestig."


(Opm. EIW: De " King James Version"(KJV1611) heeft het

over een merkteken in de hand of in het voorhoofd.)

 

afbeelding merkteken beest

Voorbeeld van het merkteken op een hand.

Het is interessant dat Baker de voorspelling in het boek Openbaring noemt van een universeel identificatie systeem dat voor de hele wereld verplicht zal worden. Ten tijde dat de Apostel Johannes dit profetisch visioen kreeg heersten de Romeinen in de Westerse beschaving. Om slaven en soldaten te identificeren kregen ze een stuk van een Mozaïek. Dit Mozaïek, of zoals het ook wel werd genoemd, "tessera" was dus een identificatiemethode. Hoe fascinerend is het dan ook dat de codenaam van de door de NSA en de Defense Intelligence Agency (DIA) voorgestelde burgeridentiteitskaart , "tessera" genoemd wordt.

Het plan om de tessera kaart wereldwijd uit te geven heet "Project Mosaïc". Alsof dit nog niet onheilspellend genoeg is heet de feitelijke chip op de nationale I.D. kaart ook nog eens de "capstone" (bovenste steen).


Is dit "toevallig" soms dezelfde steen, dwz de driehoekige steen met het alziend oog van lucifer erin boven een afgeplatte pyramide, die we o.a op het één dollarbiljet tegenkomen en waar ook nog eens onthullend bij staat " Novus Ordo Seclorum"
( = Nieuwe Wereld Orde) ?
De capstone daalt neer op de pyramide zoals nagestreefd door de Illuminaten en de vrijmetselarij. De eeuwenlange samenzwering zal haar hoogtepunt bereiken met het L.U.C.I.D I.D -- net. De ultieme controle van ieder individu op deze aardbodem.

illogo-4.jpg

16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Tot welke andere conclusie kunnen we komen dan dat de onverzadigbare honger van de Nieuwe Wereld Orde om de grootste satanische samenzwering allertijden te volbrengen, de uitgifte van universele I.D. kaarten aan iedere wereldburger aanwakkert ?

Ook moet de nationale I.D. kaart ons "redden" van de vloedgolf aan illegale immigranten die over onze grenzen komen. De waarheid is echter dat onze senatoren en leden van het Congres het weinig kunnen schelen dat we overspoeld worden door illegale vreemdelingen.
De meeste zijn voorstanders van een multiculturele samenleving. De intocht van illegale vreemdelingen wordt mede als een excuus gebruikt om de nationale I.D. kaart er door te drukken. Er is inmiddels ook een voorstel gedaan voor een zes miljard dollar kostend computer I.D. systeem om de illegale immigratie beter te kunnen controleren.

Volgens een betrouwbare bron worden de postkantoren in Amerika voorzien van baliescanners. Ik moet mezelf afvragen of deze scanners al voor de nieuwe I.D. kaarten zijn voorbereid en zullen worden gebruikt. Vermoedelijk om ervoor te zorgen dat er geen bombrieven meer zullen worden verstuurd. En om te voorkomen dat er nog meer valse rijbewijzen in omloop komen worden in Californië rijbewijzen uitgegeven met een kleurenfoto, biometrische gegevens, magnetische strip, een hologram en nog meer speciale kenmerken.

Dit is duidelijk een voorbode om haar uitgifte van rijbewijzen onder te brengen in het internationale L.U.C.I.D net. Ook in de andere staten worden nieuwe systemen voor rijbewijzen opgezet en met elkaar gekoppeld. Maximale controle kan echter worden gerealiseerd door een gecentraliseerde, dwz een nationale, smart I.D. kaart. Project L.U.C.I.D gaat zelfs nog verder, namelijk het invoeren van een wereldomvattend systeem van I.D. kaarten, wereldwijd verbonden via glasvezelkabel, satellieten en computernetwerken.
Eén wereld, één universele identiteitskaart en uiteindelijk één universeel merkteken (van het beest) zoals dat zo perfect door Johannes in het boek Openbaring is voorspeld.
Zoals gezegd worden de mensen van onze marine, lucht- en landmacht gedwongen om tegen hun wil een high tech I.D. kaart bij zich te dragen, onheilspellend en profetisch, "MARC" genoemd. Niet iedereen blijkt bereid hier aan mee te werken. Bijvoorbeeld Warren Sinclair van de luchtmacht is één van degenen die door de krijgsraad gestraft is.

Zich bewust van het profetische karakter van deze totalitaire technologie weigerde hij om een DNA bloedmonster af te staan voor gebruik in de MARC-card. Een ander voorbeeld is een piloot van de marine, Kapitein Joel Kirk. Hij suggereert: "Er zit niet veel verschil in een merkteken dat je in de hand houdt en een merkteken dat in je hand geïmplanteerd wordt." 

chipinhand.jpg                              Chip...Nooit doen !!!
Deze moedige mensen zijn zich duidelijk bewust van de profetieën in de bijbel. Zij trekken de grens vóór deze smartcard en brengen daarmee hun carrière en welvaart in gevaar. Ze weten dat deze MARC kaart hun onafhankelijkheid in gevaar brengt en hen uiteindelijk in slavernij zal brengen. Zij zeggen een duidelijk nee tegen de smartcard en weigeren voor Baäl en de Mammon te buigen en zijn daarmee eindtijdhelden.

 

Hoofdstuk 4: Bio chip implantaten:
Een "kwestie van leven of dood."
"Spoedig op een dag zullen we allemaal een onderhuids geïnjecteerde biochip hebben en rekenen we onze aankopen af door onze hand boven een aangepaste scanner te houden en die automatisch het bedrag van onze bankrekening zullen afboeken."

Dit is de voorspelling van mijn goede vriend Terry Cook, één van de grootste autoriteiten op het gebied van bio chip implantaten. Hij waarschuwt al jaren voor de gevaren van dit nieuwe fantastische technologische controlemiddel. Mijn eigen pioneers werk begon in het midden van de jaren zeventig toen ik grondig onderzoek deed in het complexe en fantastische gebied van mind control door middel van in mensen geïmplanteerde apparaatjes. (opm. EIW: Voor degenen die deze technologie naar het rijk der fabelen verwijzen; volgt u bijv. deze link naar het US Patent&Trademark Office. Dit is overigens slechts één van de vele officiële patenten op het gebied van mind control).

e-illuminati-zullen-mensen-injecteren-met-geest-controlerende-chips.jpg

e-illuminati-zullen-mensen-injecteren-met-geest-controlerende-chips.jpg

Gorham International, een gerespecteerd technologisch onderzoeksbedrijf in Gorham, Maine, zegt dat een bio chip industrie van miljarden dollars zich snel ontwikkelt. Volgens deze firma zullen de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van "quantum engineering" uiteindelijk leiden tot de ultieme moleculaire computer. De bio chip revolutie is inderdaad begonnen.

Toen mijn boek "Mega Forces" in 1987 voor het eerst werd gepubliceerd; waarin ik schreef over geïmplanteerde bio chips en die een revolutie betekende voor zowel mensen als robots, verblufte dit vele lezers. Men kon eenvoudigweg niet geloven dat de techniek al zo ver gevorderd was.

Maar het was wel zo. Terwijl ik Mega Forces schreef kreeg ik lucht van super geheime experimenten in bedrijfs- en overheidslaboratoria waarin mensen -- gewoonlijk onwetende en nietsvermoedende proefkonijnen -- computerchips en zendertjes geïmplanteerd kregen in hun hersenen en op andere plaatsen in het lichaam.
Er zijn maar 2 redenen waarom de elite elke man, vrouw en kind met een bio chip willen injecteren en een universeel identificatie systeem willen opzetten. Één reden is natuurlijk geld. Er ligt veel geld in het vooruitzicht voor de high tech bedrijven die overheidscontracten krijgen aangeboden om een chip in zes miljard mensen te implanteren. Maar de voornaamste reden van dit systeem is controle. Het onderzoek van de overheid op het gebied van biochips laat een angstaanjagende toekomst voor de mensheid zien als spoedig op een dag deze duivelse apparaatjes op grote schaal zullen worden ingevoerd.

Verslaggever Teresa Allen schrijft in het nieuwsartikel "Future Shocker: Bio chip-Science Fiction Technology Here" het volgende: "U kunt uw portemonnee gewoon in uw zak houden bij de kassa. Nadat u boodschappen heeft gedaan en bij de kassa aankomt houdt u gewoon uw hand boven een scanner en het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeboekt." Of dit:

"Een krachtige "biochip" gemaakt van levende proteïnen dat, wanneer het eenmaal chirurgisch in de hersenen is ingebracht, geprogrammeerd zou kunnen worden of een onbeperkte hoeveelheid informatie te "uploaden" in de hersenen -- zonder dat u ooit een boek hoeft open te slaan."

 

Onmogelijk? Afkomstig uit een science fiction boek?

De technologie om dergelijke fantastische zaken te verwezenlijken is er reeds of, zoals in het geval van de levende biochip, is in ontwikkeling, althans volgens Tim Willard, hoofd van de World Future Society, (Opm EIW: Hier een foto uit 1974 met o.a links president Gerald Ford. Let ook nog even op het logo onder World Future Society) een in Washington DC gevestigde organisatie die zegt 27.000 leden wereldwijd te hebben. "Maar, zegt Willard, stel zoiets als een implantaat voor in mensen en je krijgt enorme protesten. Terwijl mensen gedurende vele jaren gewend zijn geraakt aan kunstmatige lichaamsdelen is er zeker een grote aversie tegen dingen die geïmplanteerd worden. Het is het idee van "Big Brother is watching you". De mensen zouden bang zijn dat hun gedachten en gangen in de gaten zouden worden gehouden. Het zou niet uitmaken of de technologie er nu wel of niet zou zijn. De mensen zouden zich toch nog ongerust maken."

Maar Tim Willard is duidelijk niet ongerust en met hem, denk ik, de meerderheid van de Amerikanen en andere wereldbewoners. Miljoenen burgers dus, zich onbewust van de gevaren dat deze technologie kan en zal worden misbruikt. In tegenstelling tot christenen die hun bijbel kennen, hebben mensen zoals Tim Willard en andere invloedrijke leden van de pro-globalistische New Age -- georienteerde World Future Society een overdreven vertrouwen in de mogelijkheid om de regering te controleren. Hoe fascinerend is het dat de toekomstige visie van Willard bijbelse profetieën perfect zou vervullen. Openbaring 13 bijv. waarschuwt voor het merkteken van het beest dat in de rechterhand of het voorhoofd wordt gegeven in de laatste dagen en dat niemand kan kopen of verkopen, behalve degenen die het merkteken, de naam of het getal van het beest heeft. Wat Willard ziet als een positieve en heilzame realiteit voor de nabije toekomst zal feitelijk uitmonden in een griezelig tijdperk van controle, verdrukking en vervolging zoals de profeten van God
dit hebben voorspeld.

Timothy McVeigh, vermeend dader van de bomaanslag in Oklahoma city beweert dat, terwijl hij in het leger diende, een computerchip geïmplanteerd heeft gekregen en dit zou kunnen verklaren waarom hij zo snel na de bomaanslag zou zijn opgespoord en gearresteerd. En volgens een woordvoerder van Buckingham Palace zou prins William ergens in zijn lichaam een chip geïmplanteerd hebben gekregen om eventuele ontvoerders te ontmoedigen.

Afgezien of Timothy Mc Veigh nu wel of niet een bio chip geïmplanteerd heeft gekregen -- ik vermoed overigens van wel -- moeten we het beklemmende feit onder ogen zien dat met de invoering van project L.U.C.I.D een kleine implanteerbare en te programmeren bio chip computer in het vooruitzicht ligt. Het onvermijdelijke staat voor de deur. Allen Woodham, hoofd van South East Christian Witness, een gemeente die zich bezig houdt met Bijbelse profetieën en gevestigd is in Australië 

zegt dat we rekening moeten houden met de afschuwelijke realiteit die nu is opgedoken: "Terwijl u dit leest worden elektronische transponders wereldwijd ingevoerd in de veterinaire industrie.

muis-2.jpgLinks: Biochipantaten worden steeds kleiner en geraffineerder.

Rechts: Een laboratoriummuis krijgt een biochip ingespoten
Sinds 1 april 2013 is in  Nederland een chip- en registratieverplichting ingevoerd voor honden.....

Ze worden beschouwd als een verbetering en dat zijn ze ongetwijfeld ook. Maar spoedig op een dag zal een variant van dit systeem gebruikt worden op een manier die hun uitvinders waarschijnlijk niet hadden voorzien: nl door satan's wereldomvattende NWO regering.
" Op dit moment worden Amerikanen genummerd met een negencijferig "Social Security Number" dat door heel het land met computers kan worden nagetrokken. Spoedig zal dit systeem echter worden vervangen door een wereldwijd 18 cijferige combinatie van internationale nummers dat er voor zorgt dat de mensen internationaal kunnen worden nagetrokken.

Dit zal de Illuminaten in staat stellen de door de NWO en Verenigde Naties gecontroleerde wereld een uniek I.D. nummer toe te kennen voor opsporing en controle. Dit 18 cijferige nummer zal bestaan uit drie aparte sets van elk ZES GETALLEN: 6-6-6. Toeval? Nee, niet als je in bijbelse profetieën gelooft. Het onderhuids implanteren in de rechterhand zoals voorspeld in Openbaring 13: 16-18 is nu een praktische realiteit ! Deze technologie zal ongetwijfeld leiden tot een universeel systeem van totalitaire slavernij onder een gecomputeriseerd wereldomvattend economisch netwerk van elektronische gebondenheid. Als het eenmaal universeel op zijn plaats staat zal niemand uitgesloten worden om dit merkteken te moeten aannemen zonder ter dood veroordeeld te worden. Waarlijk een " kwestie van leven of dood". 


Helaas missen de meeste Amerikanen en andere wereldburgers het profetische inzicht welke nodig is om te overleven. Degenen echter die het Woord van God geloven hebben een enorm voordeel boven de anderen. Degenen met onderscheidingsvermogen en die op de Bijbel vertrouwen zien het kwaad van te voren aankomen en vinden bescherming bij de Allerhoogste.

.  Spreuken 22:3 -- De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandige gaan hun gang en moeten boeten.

 

sFBEELDING VUUR--

 

Hoofdstuk 5:
Het Mysterieuze Merkteken van de New Age

Zal de bio chip implantaat, verbonden met het wereldwijde L.U.C.I.D controle net, de basis worden voor het mysterieuze maar diabolische merkteken van het beest ? Het lijkt mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat dit het geval zal zijn. Maar zoals we zullen zien hebben de elite, die nu de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties beheersen, andere technologische systemen in het vooruitzicht liggen die het merkteken van het beest - systeem kunnen opzetten.
Martin Anderson, voormalig assistent van President Reagan en nu werkzaam bij het "Hoover Research Institute" aan de universiteit van Stanford in Palo Alto, Californië, is één van degenen die het voortouw hebben genomen om het publiek te waarschuwen voor het verlies van hun privacy en veiligheid ten gevolge van zulke hightech middelen als smart I.D. kaarten en biochip implantaten. In een artikel gepubliceerd in de "San Jose Mercury News" zei Anderson: "tenzij dit voorstel om een nationale I.D.- kaart aan alle Amerikanen op te dringen niet snel een halt wordt toegeroepen zullen we het in Amerika meemaken dat er een eind komt aan de privacy.

Wij zullen allemaal gelabeld worden net zoals zovele vissen." Anderson uit verder zijn waarschuwingen in de Washington Post dat de Amerikanen de rooskleurige voorspellingen door burocraten en politici, dat bio chip implantaten het leven aangenamer zullen maken, niet moeten geloven. In onheilspellende bewoordingen zei hij dat juist het tegenovergestelde zal gebeuren:
" Deze kleine microchip-transponder is een soort technologische
tatoeage en veel effectiever dan de nummers die
de Nazi's onuitwisbaar aanbrachten op de armen van concentratiekampslachtoffers..."

.

Een gecomputeriseerde I.D. kaart werd reeds in de tachtiger jaren voorgesteld onder de regering Reagan. Maar Reagan – hij geloofde ook in Bijbelse profetieën – heeft het gedurende zijn termijn in de ijskast gestopt. Maar in 1993 onder de regering Clinton werd een campagne begonnen om de Amerikanen rijp te maken voor een high-tech-kaart en biochipimplantaten. 

Een adviseur van Clinton, Dr. Mary Jane England, onderschreef tijdens een door computergigant IBM gesponsorde conferentie in Palm Springs, Californië, niet alleen een voorgestelde verplichte nationale I.D.kaart maar ging ook nog een schokkende stap verder:’ De smartcard is een schitterend idee, maar het zou nog beter zijn om een chip achter het oor te implanteren zodat uw medische gegevens altijd beschikbaar zouden zijn, ook al bent u buiten bewustzijn.’ Gedurende de hele geschiedenis hebben alle tirannen, van welke politieke geaardheid dan ook, de kracht en potentie van de smartcard moeten missen. Ze hadden slechts beperkte technologische hulpmiddelen tot hun beschikking. Nu, terwijl we de 21ste eeuw naderen heeft de wetenschap zoiets als L.U.C.I.D net ontworpen, de biochip implantaat voortgebracht en belooft ons spoedig andere geavanceerde controlesystemen te geven. Het project van de National Security Agency: L.U.C.I.D met al zijn technologische wonderen is de droom van een toekomstige dictator- en een nachtmerrie voor christenen en patriotten. De wereld wordt op dit moment klaargemaakt voor de verschijning van de door de Bijbel geprofeteerde Antichrist. De duistere dag van zijn opkomst en greep naar de macht zal niet lang meer op zich laten wachten.

De Antichrist zal een één wereld regering leiden. Misschien één van de beklemmendste en schrikbarendste passages in de Bijbel is Openbaring 13 waarin de opkomst van het bloeddorstige Beest, de Antichrist wiens getal 666 is, staat beschreven. De Bijbel onthult dat deze valse ‘Christus’ godslasterlijke woorden zal spreken tegen God en dat hij ‘oorlog zal voeren tegen de heiligen en hen zal overwinnen.’ De Bijbel profeteert: ‘En allen, die op de aarde wonen, zullen het (Beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.’ (Openbaring 13:8).

Ik ben ervan overtuigd dat we op de drempel staan om dit Beest uit Openbaring te zien opkomen. We weten dat zodra hij de leiding krijgt over de één wereld regering hij degenen die niet voor Satan willen buigen zal gaan vervolgen. De Bijbel zegt ook dat de Antichrist en zijn Valse Profeet, de religieuze wereldleider, een beeld van het Beest zal oprichten in alle kerken, synagogen, en tempels over heel de wereld. Ieder persoon zal dan gedwongen worden om het beeld van het Beest te aanbidden…of ze zullen worden gedood. (Openbaring 13:15). Zoals gezegd zal ook het merkteken van het Beest worden ingevoerd. (Openbaring 13:16-18) In mijn nummer 1 bestseller ‘Mystery Mark of the New Age’ heb ik het ongelooflijke en niet te bevatten verborgen plan onthuld van de Illuminaten en haar occulte leiders om iedereen dit duistere en weerzinwekkende merkteken te geven. Openbaring 13 zal uitkomen. In dit boek citeer ik vele prominente leiders van de New Age en leg hun drang naar wereldoverheersing bloot. Het Beest zal de wereld zelfs niet hoeven te dwingen om dit merkteken te laten aannemen. Als het duistere plan van de New Age gaat slagen zal men er zelfs van gaan houden dat dit merkteken in de rechterhand of het voorhoofd zal worden gegeven. Ze zullen er wanhopig naar verlangen en zich rijen dik opstellen bij de kerken die in New Age centra’s zullen zijn omgevormd, alleen voor de glorieuze gelegenheid om dit merkteken te mogen ontvangen. Ja, ik weet dat het allemaal bizar klinkt. Per slot van rekening, wie zou er bij zijn gezonde verstand bewust het merkteken aannemen en zichzelf naar de eeuwige verdoemenis en vernietiging helpen? Openbaring 14:9-11

 

Openbaring 14:9-11
"9 En een andere engel, een derde, volgde hen,
zeggende met luider stem:
Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van
Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn;
en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de
heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op
in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest
en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."


Toch is de meerderheid onwetend van hun lot en zullen het merkteken
aannemen. Bijbelse profetieën zullen waar blijken te zijn. We worden
geconditioneerd door New Age propaganda en mind control.
Satanische symbolen, zoals de onheilige driehoek en het pentagram
overspoelen onze televisieschermen; ze staan in kranten en tijdschriften
en op de hoezen van rockalbums. Ook in advertenties en commercials
worden we met of zonder opzet geconditioneerd voor het merkteken.

In "Colorado Christian News" heeft redactrice Joan Chiarello Bruso o.m
het volgende geschreven in het artikel "Big Brother is here":
" Terwijl ik afgelopen maand in Arizona verbleef heeft mijn schoonzoon
Andrew een zeer interessante commercial gezien. Net voordat dit artikel
werd gedrukt werd dezelfde commercial ook in Colorado uitgezonden.

Er staat een vrouw in een lege witte kamer. Terwijl nummers langs haar
hoofd suizen hoor je dat ze worden voorgelezen: social security,
checking account, credit kaarten, rijbewijzen, ziekenfonds, telefoon, fax etc.
Dan vraagt een stem, " Hoe kun je ze allemaal onthouden?"
Dan wordt er verklaard, "Master card werkt aan de oplossing.
De één-vinger pin" De camera zoomt in op de rug van de rechterhand
van de vrouw; ze draait het om en je ziet een close-up van haar
wijsvinger met een patroon van stippen.
De "voice over" zegt:  "Uw persoonlijk merkteken."

Het kondigt vervolgens trots aan, Mastercard zal u dit in de toekomst
gaan aanbieden." Geweldig, wat een marketing strategie. Een nieuw
merkteken die het probleem voor het onthouden van al die nummers
zal oplossen. Verloren of gestolen kaarten zullen tot het verleden
gaan behoren. Andrew zei dat hij zo'n beetje van zijn stoel viel toen
hij deze commercial voor een merkteken zag. Hij had niet verwacht
dat een commercial voor een persoonlijk merkteken tijdens tv piek
uren zou worden uitgezonden. 

Zoals ik in mijn boek "Mystery Mark of the New Age" uiteengezet heb
zijn de occulte leiders zelfs al begonnen met de grote massa's te vertellen
dat 666 een "heilig nummer" is. Ze moedigen ons aan om een beeld van
een valse god of godin in onze geest te creëren en dat beeld te aanbidden.
Erger nog, ze spreken geestdriftig over de komende grote inwijding van
heel de mensheid in de mysterieuze religie van de New Age.

 

Het hoogtepunt van deze inwijding, zo zeggen ze,
is het aannemen van een merkteken.
"Nadat men het merkteken ontvangen heeft
zult u als God zijn"  
volgens deze valse leraren.

Ik kan niet beschrijven hoe mijn hart me in de schoenen zonk toen ik, met
Gods hulp, dit onvoorstelbare en verschrikkelijke plan begon te ontrafelen.
Het feit dat de technologie het nu mogelijk maakt om mensen ultiem te
controleren zoals in Openbaring staat beschreven geeft duidelijk aan dat
de antichrist bijna aan zet is. De vernedering en de gang van de Joden
naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen
met registraties. 

De geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen.
De grootste en laatste holocaust komt eraan.
De dagen van wereldoverheersing door de antichrist
staan voor de deur. (Openbaring 6:2)

 

tepaard.jpg

"En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat , had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen."
Deze tekst in het zesde boek van Openbaring staat vol met belangrijke
profetische zaken. Hier zien we de vier gevreesde ruiters van de Apocalypse. Eerst de man op het witte paard, snel gevolgd
door de ruiters op het rode, zwarte en vale paard.
Deze brengen wrede oorlogen, hongersnood, ziektes,
dood, milieu- en andere grote rampen.
Dit is het beeld van de wereldwijde terreur en bloedvergieten die zal gebeuren vlak vóór de glorieuze terugkeer van Jezus Christus.

 Merk op dat de eerste ruiter op een wit paard komt.
Dit duidt erop dat hij wereldwijd bewonderd zal worden
als een vredesstichter. Een "verlosser" die de mensheid komt redden" 
van de crisis en onoplosbare problemen waar we voor staan.

We zien verder dat deze ruiter een boog heeft.
Hij heeft de militaire middelen om oorlog te voeren en de vrede af
te dwingen. We zien ook dat hij een kroon krijgt. Dit duidt op
grote politieke macht die nodig is voor de wereldoverheersing.

De ruiter van het witte paard komt straks op het wereldtoneel en
neemt zijn plaats in als de meest kwaadaardige man in de annalen
van de menselijke geschiedenis. De wereld en haar bewoners
zijn gehersenspoeld, afgestompt en geconditioneerd.
Ze zijn er klaar voor en de tijd is rijp.

Terug omhoog

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......